Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stefan Ingves Extramöte i finansutskottet 16 augusti 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stefan Ingves Extramöte i finansutskottet 16 augusti 2011."— Presentationens avskrift:

1 Stefan Ingves Extramöte i finansutskottet 16 augusti 2011

2 Stigande långräntor för länder med statsfinansiella problem Tioåriga statsobligationsräntor, procent.

3 Svaga offentliga finanser ett problem Offentlig skuld som procentuell andel av BNP Källa: IMF WEO april 2011

4 Stödprogrammen och statsskuld Miljarder euro GreklandIrlandPortugal Finansiering inom ramen för EU/IMF 1098578 Statsskuld (2010) 329148160 Källa: IMF och Eurostat

5 Några internationella händelser i sommar EMU: EFSF utökas och får befogenhet att köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden EMU: Sänkt ränta på officiella lån till länder med stödprogram EMU: Incitament för innehavare av grekiska statsobligationer att byta ut dessa mot nya med längre löptid EMU: ECB börjar köpa italienska och spanska statsobligationer EMU: Nya besparingsåtgärder i Italien och Spanien annonseras USA: Statsskuldstaket höjs. Besparingar på 2400 miljarder dollar de kommande 10 åren. USA: Standard & Poor nedgraderar USA:s kreditbetyg

6 Stödfondernas kapacitet Miljarder euro EFSF (European Financial Stability Facility) EFSM (European Financial Stabilisation Mechanism) Utökad EFSF* ESM** (European Stability Mechanism) PeriodSkapades 2010 2011-20132013 Beloppca 25060440500 GarantiEuroländernaEU-budgeten Öronmärkt för Irland och Portugal 43,748,5 *Kräver parlamentariskt godkännande av euroländerna ** ESM ersätter EFSF och EFSM Källa: EFSF och EU Kommissionen

7 Stort beroende av utländsk marknadsfinansiering De svenska storbankernas marknadsfinansiering via svenska moder- och dotterbolag, miljarder kronor Källor: SCB och Riksbanken

8 Väntad avmattning i BNP tillväxten Källor: SCB och RiksbankenKvartalsförändring uppräknat till årstakt

9 Huvuduppgiften för penningpolitiken är inflationsmålet Prognoser från den penningpolitiska rapporten i juli Källor: SCB och RiksbankenÅrlig procentuell förändring

10 Sammanfattning Svenska banker välkapitaliserade, för närvarande inga finansieringsproblem Riksbanken har beredskap att agera om det behövs Inkommen statistik hittills ungefär i linje med senaste bedömningen för svensk ekonomi, men utlandet ser svagare ut Riksbanken publicerar räntebeslut och ny bedömning den 7 september


Ladda ner ppt "Stefan Ingves Extramöte i finansutskottet 16 augusti 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser