Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Fem viktiga frågor i samband med utvärdering 1. När skall utvärderingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Fem viktiga frågor i samband med utvärdering 1. När skall utvärderingen."— Presentationens avskrift:

1 VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Fem viktiga frågor i samband med utvärdering 1. När skall utvärderingen ske ? 2. För vem utvärderar man ? 3. Vem skall utvärdera ? 4. Vad skall utvärderas ? 5. Hur skall utvärderingen ske ? Forsberg m.fl. 1984 UPPGIFT 7A

2 VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 SituationSituation Konst- gjord Natur- lig Objektet för utvärdering Innehåll Handlings kapacitet AB CD Borde ta ställning till eller förutse (den studerandes) förmåga och kapacitet att klara av äkta och oförutsedda problem/konflikter i verkliga situationer Syftet med utvärdering Karjalainen, A. 1995

3 VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 (teori)undervisning övningar, praktik utvärde- rings- tillfälle vad man ha lärt sig? hur bra? Traditionell mål-/resultat- inriktad utvärdering

4 VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 (teori)undervisning övningar, praktik utvärde- rings- tillfälle hur man använder sig av sina kunskaper och färdig- heter i en given kontext! kontext hur man kommer att klara av olika typer av uppgifter i olika kontexter i framtiden! hur man själv uppfattar sina kunskaper/färdighe- ter styrkor/svagheter! Diagnostisk/förutsägande utvärdering

5 VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 SyfteTidpunktFormObjekt Vägledning FöreDiagnostiskFörutsättningar Vägledning Före och under FormativProcess Kontroll Vid slutetSummativResultat Bedömning/ utveckling EfterSummativResultat och effekter Planering/ beslut Under, i slutet och efter Formativ/ Summativ Process, resul- tat och effekter Huvudprinciperna vid utvärdering Forsberg m.fl. 1984 UPPGIFT 7A

6 VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 förutsätter alltid två saker 1. En analys av de förväntade resultaten 2. En analys av de erhållna resultaten = en analys av relationen mellan mål (syfte) och resultat Mål och resultat kan dock vara relaterade till varandra på olika sätt ! ! ! ! A. Utbildningsteknologisk- produktinriktad utvärderingsmodell + målen direkt jämförbara med resultat - personliga/sociala mål svårt att mäta - ingen information om hur processen fungerat, dvs vad som hänt mellan mål och resultat => SUMMATIV Utvärdering B. Processinriktad utvärderingsmodell MÅL RESULTAT PROCESS + säger också något om vad som hänt under processen + ger underlag för framtida utveckling - svårt att avgöra vilka resultat som orsakats av externa faktorer => FORMATIV MÅL RESULTAT Franke-Wikberg & Lundgren 1982

7 VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Konstaterande Vad är deltagarnas utgångsnivå ? Hur framskrider- inlärningen ? Vilken nivå i undervisnings-inlämingsprocessen har man nått ? Vad är relationen undervisning-inläming ? Handledande- justerande Utgår från den konstaterande utvärderingen, resultatet serveras i uppmuntrande och positiv anda åt deltagarna. Kvalitativ och kvantitativ. Motiverande Fortsättning på den handledande-justerande uppgiften, viktigt framförallt för att klara av negativ feedback, förhindra likgiltighet, studieavbrott och dylikt. Förutsägande Ofta i form av betyg, vitsord, säger någonting om hur utnytt- jandet av kunskaper och färdigheter kommer att lyckas i verkliga situationer. Utvecklande Ofta kvalitativ till karaktären, syftet ar att utveckla undervis- ningen utifrån de premisser som inlärningenutgör. Borde utgöra grunden för framtida planering av undervisning. Utvärderingens uppgifter Ekola 1986 UPPGIFT 7A

8 VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Utvärderingens funktioner Kontroll (maktaspekt) Underlag för utveckling eller beslut Meriterande (konkurrens, kvalifikationer) Legitimerande (utilitaristisk) Motiverande, inspirerande, utvecklande kan relateras till utvärderingens tidpunkt utvärderingsformen utvärderingsobjektet utvärderingsagenten

9 VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Livet a bc Problem äkta - oförutsägbar Kompetens Handlingsstruktur verktyg, normer, kontext Tentamen a bc Innehåll frågor - problem Kompetens och personliga egenskaper Handlingsstruktur verktyg, normer, kontext Tentamensteori Fyra tentamenstyper -Naturliga -Simulerande -Fjärmande -Tranformerande Karjalainen, A. 1995 UPPGIFT 7B


Ladda ner ppt "VUXENVUXEN DIDAKTIK UTVÄRDERING Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Fem viktiga frågor i samband med utvärdering 1. När skall utvärderingen."

Liknande presentationer


Google-annonser