Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Regionala Strama Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Regionala Strama Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Regionala Strama Västra Götaland

2 Vi är omgivna av bakterier Under en nagel ryms lika många bakterier som antalet invånare i Sverige. Under ringen ryms lika många bakterier som antalet invånare i Europa. I ett trasigt nagelband ryms lika många bakterier som hela jordens befolkning

3

4

5 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för tidigt födda barn

6 Antibiotikaresistens ”Ett av våra största hot mot mänsklighetens framtida hälsa” WHO Tanzania Nyföddhets- blodförgiftning med 43 % dödlighet Södra Asien Ett barn dör varannan minut till följd av infektioner med resistenta bakterier

7 25 000 européer dör årligen. 1,5 miljarder euro per år Rapport 2009

8 Inga nya antibiotika- grupper i ”pipeline” Snabb global spridning av multiresistenta tarmbakterier Hans Ahrne 2008

9 Det spelar roll vad vi gör här Bronzwaer et al. 2002 Resistens mot penicillin hos pneumokocker i relation till konsumtion av betalaktamantibiotika Spanien Portugal Italien Luxemburg Belgien Irland England Finland Sverige Danmark Holland Ökad andel resistens Användning av antibiotika

10 Resistenta bakteriearter samvarierar! Andelen resistenta blodisolat, EARSS MRSAVRE PNSPKlebsiella ESBL www.rivm.nl/earss

11 Vågor av multiresistenta bakterier sköljer över oss! Resistenta pneumokocker MRSA, VRE Resistenta tarmbakterier med ESBL Första multiresistenta arterna 1990-talet 1990/2000-talet  2000/2005-talet  1960-talet

12 ESBL Extended Spectrum Beta-Lactamases Smittsam resistens mellan gramnegativa bakterier Ofta samtidig annan resistens Kinoloner och cefalosporiner driver ESBL resistens Information till bärare

13 Källa Smittskyddsinstitutet

14 Bärare av resistenta tarmbakterier efter besök i Indien: 80 procentPeru: 36 procent Egypten: 50 procentSydafrika: 27 procent Thailand: 30 procent Tanzania: 24 procent

15 Sjukhem Vård- central Samhället: familjen husdjur boskap livsmedel vatten Sjukhus Import: patienter resenärer livsmedel Varifrån kommer de resistenta tarmbakterierna?

16 Selektionstryck antibiotika bakterie som utvecklat resistens antibiotika

17 Den goda normalfloran Viktig! En enda antibiotikabehandling kan påverka tarmfloran under flera år.

18 Orsaker till resistensproblemet Antibiotikabehandlingar selekterar fram resistenta bakterier. Resistenta bakterier sprids sedan mellan människor och djur.

19 Stramas övergripande mål Motverka tilltagande antibiotikaresistens för att kunna ha kvar antibiotika som ett behandlingsalternativ.

20 250-målet Uppnås om vi följer aktuella riktlinjer. Patienter ska slippa få antibiotika- behandlingar som saknar effekt! Patienter ska inte undanhållas effektiva behandlingar. Detta är viktigt för att 250-målet ska vara riskfritt.

21 Totala antibiotikaförbrukningen (J01 exkl. metenamin) per län och för riket, 2011, öppenvård. Källa: Apotekens Service AB, Concise

22 Vem förskriver antibiotika på recept i Västra Götaland? Primärvården offentlig privat sjukhusläkare tandläkare

23 Hur sjuk är patienten? Om patienten inte är särskilt sjuk förkortar antibiotika sällan sjukdomstiden, även om det är en bakteriell infektion.

24 Självklart antibiotika! Antibiotika har livräddande effekt Meningit Sepsis Pneumokockpneumoni Utbredd erysipelas Pyelonefrit

25 Självklart antibiotika! Antibiotika minskar komplikationer Erytema migrans (borrelia) Sexuellt överförda infektioner (STI) Akut otit < 1 år Vissa sårinfektioner

26 Rimligt att ge antibiotika! Antibiotika är symtomlindrande Nedre UVI Uttalad tonsillit med Streptokocker grupp A

27 Mer tveksamt med antibiotika Osäker / liten effekt av antibiotika Klinisk misstanke om maxillarsinuit Lätt / måttlig tonsillit med Streptokocker grupp A

28 Avstå från antibiotika! Antibiotika saknar effekt ÖLI Tonsillit utan Streptokocker Akut bronkit, oberoende av genes Hosta Akut otit 1 - 12 år utan komplicerande faktorer

29

30 Primärvården – störst överförskrivning vid: Tonsilliter Akuta bronkiter Otiter Sinuiter

31 Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte!

32 Nytt Nationella behandlingsrekommendationer

33 Agens vid NLI Pneumokocker Hemophilus Mycoplasma Moraxella Virus

34 Källa: Läkemedelsverket

35 Hjälp i diagnostiken: Allmänpåverkan Andningsfrekvens Hjärtfrekvens Auskultera lungorna Temp POX och PEF CRP

36 Trygga triaden Andningsfrekvens < 20 Hjärtfrekvens < 100 Temp ≤ 37,8°

37 Akut bronkit Hostan varar i genomsnitt tre veckor! Virusinfektioner ger också missfärgade upphostningar. Antibiotika förkortar inte tiden med symptom, inte ens vid Mycoplasma!

38 Rinosinuit hos vuxna Egenvård och expektans: ÖLI < 10 dagar med färgad snuva, lätt- måttlig värk i maxillarområdet Läkarbesök: ÖLI > 10 dagar med färgad snuva, svår värk i maxillarområdet, ibland med försämring efter 5-7 dagars förkylning

39 Neumark, Mölstad m.fl 'Evaluation of phenoxymethylpenicillin treatment of acute otitis media in children aged 2-16', Scandinavian Journal of Primary Health Care 2007, 25:3, 166 - 171 Otit: Svensk primärvårdsstudie 2007 179 barn, PcV vs Ingen behandling

40 Sporadisk AOM 1-12 år Ej antibiotika primärt Aktiv exspektans Analgetika

41 AOM - Antibiotikaindikation <1 år >12 år Barn <2 år med bilat AOM Perforerad otit Komplicerande faktorer

42 Svår värk trots adekvat analgetikabehandling. Infektionskänslighet pga annan sjukdom eller behandling.

43 Komplicerande faktorer Missbildning i ansiktsskelett eller inneröra. Tillstånd efter skall- eller ansiktsfraktur Cochleaimplantat. Känd mellanöresjukdom eller tidigare öronoperation (avser inte plaströr). Känd sensorineural hörselnedsättning.

44 Recidiverande AOM ≥ 3 AOM senaste 6 månaderna eller ≥ 4 AOM senaste 12 månaderna 10 dagars behandling + Remiss ÖNH Om ≥ 6 månader sedan senaste AOM betraktas nästa AOM som sporadisk

45 Antibiotika öppenvård, olika åldersgrupper 1987-2011, Smittskyddsinstitutet

46

47 Cystit hos kvinnor Ofarligt, sällan komplikationer. 30% symtomfria inom en vecka utan behandling. Behandling för att förkorta tiden med symtom.

48

49 Sundvall PD, Ulleryd P, Gunnarsson RK. Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a cross- sectional study of 32 nursing homes BMC Fam Pract. 2011 May 19;12:36.

50 Patientförväntningar

51 Hur får vi patienten nöjd? ”Jag ska resa till Thailand om en vecka och bara måste bli frisk från min bihåleinflammation före dess!” ”Nu är det superviktigt att jag är på jobbet. Jag måste bli frisk så fort som möjligt.” ”Vanligt penicillin biter inte på mig.” ”Nu har jag hostat i 3 veckor. Jag kan inte ha det så här längre” ”Jag har bihåleinflammation igen och då behöver jag alltid antibiotika”

52 ”Tips från coachen” Bekräfta patienten + symtomlindring Status +20 sekunder Självläkande infektion Teamarbete, t ex PT Tänk tvärtom

53 ”Tips från coachen” Spegla infektionsläget Tydliga riktlinjer om när söka igen ”Infektionen har sin gång oavsett ab” ”Du behöver verkligen ALLA dina snälla tarmbakterier nu när du ska resa till…”

54 Välinformerad patient - nöjd Patientinformation från Smittskyddsinstitutet. Stoppa invasionen-folder före besök www.antibiotikaellerinte.se www.1177.se Gratis återbesök inom en vecka

55

56 Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot människors hälsa Patienter ska slippa att få antibiotika- behandlingar som saknar effekt. Patienter ska inte undanhållas effektiva behandlingar. Hosta och halsont genererar många onödiga antibiotikabehandlingar. En antibiotikakur kan utgöra en risk för den enskilde patienten.


Ladda ner ppt "Vanliga infektioner i primärvården - ett Stramaperspektiv Regionala Strama Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser