Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Mångfald 2006 - 2007 Hur leder man en arbetsgrupp som präglas av mångfald ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Mångfald 2006 - 2007 Hur leder man en arbetsgrupp som präglas av mångfald ?"— Presentationens avskrift:

1 1 Mångfald 2006 - 2007 Hur leder man en arbetsgrupp som präglas av mångfald ?

2 2 Mångfald 2006 - 2007  Viktigast i detta arbete är: v att skapa ett tillåtande arbetsklimat v att alla medarbetare har rätt att bli sedda, hörda och bekräftade v att få uttrycka sig själv på sitt eget unika sätt Att leda mångfald

3 3 Mångfald 2006 - 2007 Att leda mångfald  Att alla får vara just så olika vi är  Att aldrig blir fördömande av avvikande åsikter  Att ge tid för samtal, möten och dialog

4 4 Mångfald 2006 - 2007 OBS!  Detta är inte specifikt för ledning av mångfald/olikheter. Alla skulle vilja ha en sådan ledare!  Fel att fokusera på olikheten! Att leda mångfald

5 5 Mångfald 2006 - 2007  Vi arbetar med mångfalden på fel sätt - mångfalden borde hanteras mer generellt i rekryteringsförfarandet. Att leda mångfald

6 6 Mångfald 2006 - 2007  Viktigt att öka medvetenhet och kunskap v visionen v policyn v stöd och råd v handledning Att leda mångfald

7 7 Mångfald 2006 - 2007  Ökade insikter om sig själv och ifrågasätta ”givna sanningar” är nödvändiga för att öka mångfalden.  Utan eget medvetande om de grundläggande värdena, personlig integritet, ansvar och etik blir mångfald mekanisk. Att leda mångfald

8 8 Mångfald 2006 - 2007  Tydlighet i värdegrund v grundläggande värderingar v den sociala anpassningen v individanpassad introduktion v undvik särbehandling Att leda mångfald

9 9 Mångfald 2006 - 2007  Hur stimulera till mångfald? v Som chef främst genom att själv stå som modell, som förebild för ett tänkande som bryter mot den vardagliga rutinen. v Låt åsikterna vara olika, det är stimulerande men det måste vara konstruktivt. Att leda mångfald

10 10 Mångfald 2006 - 2007  Viktigt i mångfaldsarbete: 1. Möten och fördjupade samtal 2. Involvera alla medarbetare 3. Utrymme för allas åsikter 4. Avsätta tid Att leda mångfald

11 11 Mångfald 2006 - 2007  Att leda människor kräver ledarskap v diskutera vilka värdering som gäller, så väl i ord som handling v ge tid och utrymme för att se sina föreställningar och att verkligen granska sig själv bättre Att leda mångfald

12 12 Mångfald 2006 - 2007  Det krävs att chefen ger sig tid, blir synlig som person och tydlig med sina värderingar, tar tag i obekväma situationer, stöttar, uppmuntrar och vägleder - kort och gott en bra ledare.  Chefen behöver ledarutveckling som betonar personlig utveckling, som omfattar själv- kännedom. Att leda mångfald

13 13 Mångfald 2006 - 2007  Chefers råd till andra chefer v Tänk efter före, det är svåra frågor, satsa inte för högt och skynda långsamt. v Viktigt att vara trygg i sin ”svenskhet”, erkänn och var stolt över att vara svensk. För då tillåter du den andre att få en klar bild av kraven. Det är omöjligt att komma in i en annan kultur om man inte är tydlig. Att leda mångfald

14 14 Mångfald 2006 - 2007 v Utveckla den egna kompetensen, det är nyckel till att kunna bedriva mångfaldsarbete v Ha förståelse för din egen tveksamhet, döm inte dig själv. Visa förståelse för medarbetarnas tveksamhet, döm dem inte. Att leda mångfald

15 15 Mångfald 2006 - 2007 ”Även om mångfald innebär att se till individers olikheter, måste man respektera och acceptera grupptillhörigheten. Men ingen grupp har rätt att anse sig vara förmer än andra!” ”Den förnuftige anpassar sig efter världen, den oförnuftige försöker anpassa världen efter sig själv. Därför beror varje framsteg på den oförnuftige mannen ………” Källa: GB Shaw Att leda mångfald


Ladda ner ppt "1 Mångfald 2006 - 2007 Hur leder man en arbetsgrupp som präglas av mångfald ?"

Liknande presentationer


Google-annonser