Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordanstigs kommun 1 Kultur- och Fritidsvaneundersökning 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordanstigs kommun 1 Kultur- och Fritidsvaneundersökning 2011."— Presentationens avskrift:

1 Nordanstigs kommun 1 Kultur- och Fritidsvaneundersökning 2011

2 Nordanstigs kommun Kultur och fritidsvaneenkäten skickades ut till 500 slumpvis utvalda invånare i Nordanstigs kommun, 203 svarade. De slumpvis utvalda delades in i sju grupper och antalet utvalda i grupperna var statistiskt utvalda i förhållande till åldersgruppernas storlek Svarsfrekvensen var 40,6%, d.v.s. ej säkerställt statistiskt underlag Sammanställningen har gjorts utifrån hur respondenterna har svarat

3 Nordanstigs kommun Åldersgruppernas fördelning ÅlderAntal svar Kvinnor/mänSvar i % 13-1840 14 12/635,0 19-2460 16 10/626,6 25-3470 22 12/1031,4 35-4480 26 16/1032,5 45-5480 33 16/1741,2 55-6495 50 27/2352,6 65-7475 42 18/2456,0 Totalt500 203 111/9240,6

4 Nordanstigs kommun Tio- i topp lista över de vanligaste kultur och fritidsaktiviteterna Totalt alla åldersgrupper. Sammanräkning av någon gång/vecka, månad, år Biobesök i egen och annan kommun Promenader Teaterbesök i egen eller annan kommun Café och restaurangbesök Läst böcker Fiske Film/foto Båtaktiviteter Bad badhus/utomhus Hobbyverksamhet Ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter 13-24 år. Sammanräkning av någon gång/vecka, månad, år Biobesök i egen eller annan kommun Bad i badhus/utomhus Tittat på videofilm Café/restaurangbesök Promenader Läst böcker Teaterbesök i egen eller annan kommun Besökt bibliotek Naturaktiviteter Båtaktiviteter

5 Nordanstigs kommun 5 Fiskat 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal NamnAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka 000029,113,8131237,183,9 B. Någon gång/månad 0000313,613,8412,11020614,32411,8 C. Någon/några gånger/år 535,71062,51568,21557,71751,513261535,79044,3 D. Aldrig men mycket stort intresse 0000000026,14812,473,4 E. Aldrig men något intresse 17,1318,800311,5412,1102024,82311,3 F. Aldrig inget intresse 857,1318,829,1623,1515,212241535,75125,1 Total14100161002210026100331005010042100203100

6 Nordanstigs kommun 6 Längskidåkning 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal NamnAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka 0016,229,10026,181649,5178,4 B. Någon gång/månad 214,300522,727,739,14824,8188,9 C. Någon/några gånger /år 321,4212,529,1726,9927,3918511,93718, 2 D. Aldrig men mycket stort intresse 17,116,2313,627,713102049,52210, 8 E. Aldrig men något intresse 214,3531,2418,2830,8721,271449,53718, 2 F. Aldrig inget intresse 642,9743,8627,3726,91133,312242354,87235, 5 Total14100161002210026100331005010042100203100

7 Nordanstigs kommun 7 Åkt slalom/snowboard 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal NamnAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka 17,100418,227,739,11200115,4 B. Någon gång/månad 321,40029,127,739,12400125,9 C. Någon/några gånger /år 214,3531,2313,6519,2515,251037,12813,8 D. Aldrig men mycket stort intresse 214,30029,113,826,11237,1115,4 E. Aldrig men något intresse 214,3318,8418,2415,4515,271437,12813,8 F. Aldrig inget intresse 428,6850731,81246,21545,534683378,611355,7 Total14100161002210026100331005010042100203100

8 Nordanstigs kommun 8 Gått på bio i min egen kommun 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal AlternativAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka0000000026,1120031,5 B. Någon gång/månad 214,316,214,50026,1000063 C. Någon/några gånger/år 321,4637,5627,3623,11442,418361638,16934 D. Aldrig men mycket stort intresse 17,1318,800726,939,11020511,92914,3 E. Aldrig men något intresse 214,300731,8519,2515,212511,92512,3 F. Aldrig inget intresse 642,9637,5836,4830,8721,220401638,17135 Total14100161002210026100331005010042100203100

9 Nordanstigs kommun 9 Gått på bio i annan kommun 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal AlternativAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka 0016,2000000120021 B. Någon gång/månad 535,70014,50026,12400104,9 C. Någon/några gånger/år 750956,211501661,52266,719381023,89446,3 D. Aldrig men mycket stort intresse 17,116,200311,5133637,1125,9 E. Aldrig men något intresse 17,116,2418,2311,5412,18161023,83115,3 F. Aldrig inget intresse 00425627,3415,4412,117341945,25426,6 Total14100161002210026100331005010042100203100

10 Nordanstigs kommun 10 Gått på teaterföreställning i min egen kommun 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal AlternativAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka00000013,800000010,5 B. Någon gång/månad17,1000000131224,852,5 C. Någon/några gånger/år535,7318,8418,227,71133,3163213315426,6 D. Aldrig men mycket stort intresse 17,1212,5313,6519,2412,1816511,92813,8 E. Aldrig men något intresse214,3212,5313,6726,9824,27141023,83919,2 F. Aldrig inget intresse535,7956,21254,51142,3927,318361228,67637,4 Total14100161002210026100331005010042100203100

11 Nordanstigs kommun 11 Gått på teaterföreställning i annan kommun 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal AlternativAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka00000013,800000010,5 B. Någon gång/månad17,10014,50013000031,5 C. Någon/några gånger/år428,6318,8313,6311,51442,419381842,96431,5 D. Aldrig men mycket stort intresse 321,416,2313,6311,526,181649,52411,8 E. Aldrig men något intresse17,1425313,6830,8721,2816716,73818,7 F. Aldrig inget intresse535,78501254,51142,3927,3153013317336 Total14100161002210026100331005010042100203100

12 Nordanstigs kommun 12 Besökt café/gatukök/restaurang 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal AlternativAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka17,1637,514,513,839,151012,4188,9 B. Någon gång/månad642,94251463,613501648,522441126,28642,4 C. Någon/några gånger/år535,7212,5627,31038,51236,414282047,66934 D. Aldrig men mycket stort intresse 00000000133612,452,5 E. Aldrig men något intresse214,3212,50000002424,883,9 F. Aldrig inget intresse00212,514,527,71348716,7178,4 Total14100161002210026100331005010042100203100

13 Nordanstigs kommun 13 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal FöreningarAntal% % % % % % % % A. Idrottsförening428,68501254,5830,81545,515301126,27336 B. Religiös förening00000000002412,431,5 C. Politisk förening00000027,726,12437,194,4 D. Nykterhetsförening17,1000000000012,421 E. Natur/miljöförening00000013,8134824,883,9 F. Invandrarförening0000000000000000 G. Teaterförening17,100000000000010,5 H. Konstförening00000000000012,410,5 I. Musikförening17,1000013,8130012,442 J. Hembygdsförening00000027,7618,236511,9167,9 K. Handikappförening0016,20000000012,421 L. Jag har inte deltagit i någon föreningsverksamhet 750743,81045,51246,2824,224481638,18441,4 Som framgår av sammanställningen är det idrottsföreningar som dominerar. Det framgår inte av sammanställningen, men det är många som är medlemmar i flera föreningar. Föreningar som inte är med på listan är t.ex. ridklubbar, olika typer av motorklubbar, jakt och skytteföreningar mm. Föreningsverksamhet

14 Nordanstigs kommun 14 Fritidsaktiviteter Det finns ett bra utbud av aktiviteter inom fritidsområdet i kommunen 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal AlternativAntal% % % % % % % % A. Instämmer helt17,10014,5415,4002437,1115,4 B. Instämmer till stor del 214,3212,5522,7519,2927,3612921,43818,7 C. Instämmer något428,6850731,8726,91133,323461433,37436,5 D. Instämmer inte alls535,7318,8522,7726,9515,281624,83517,2 E. Kan inte uttala mig214,3318,8418,2311,5824,211221433,34522,2 Total14100161002210026100331005010042100203100

15 Nordanstigs kommun 15 Kulturaktiviteter Det finns ett bra utbud inom kulturområdet i kommunen 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal AlternativAnt al % % % % % % % % A. Instämmer helt0016,214,513,8001212,452,5 B. Instämmer till stor del 17,116,229,1726,939,1714614,32713,3 C. Instämmer något535,7425627,3623,11030,3163213316029,6 D. Instämmer inte alls321,442514,5519,2927,31020716,73919,2 E. Kan inte uttala mig535,7637,51254,5726,91133,316321535,77235,5 Total14100161002210026100331005010042100203100

16 Nordanstigs kommun Jämförelse av utbudet fritidsaktiviteter/kulturaktiviteter Det är 111 av 203 respondenter, 54,7 %, som har valt alternativen Instämmer inte alls eller Kan inte uttala mig om utbudet inom kulturområdet. Endast 5 har svarat att de Instämmer helt att utbudet av kulturaktiviteter är bra, 27 svarar att de Instämmer till stor del. Inom fritidsområdet är det 80 av 203, 39,4 %, av respondenter som valt alternativen Instämmer inte alls eller Kan inte uttala mig. 11 Instämmer helt att fritidsutbudet är bra, 38 Instämmer till stor del att fritidsutbudet är bra

17 Nordanstigs kommun 17 Valet av bostadsort Bra fritids- och kulturverksamhet bidrar till valet av bostadsort 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal NamnAntal% % % % % % % % A. Instämmer helt17,1531,2731,81038,51236,41326921,45728,1 B. Instämmer till stor del 535,7212,5731,81038,51236,415301023,86130 C. Instämmer något535,7425522,7311,5515,214281126,24723,2 D. Instämmer inte alls17,10000001351012,483,9 E. Kan inte uttala mig214,3531,2313,6311,539,1361126,23014,8 Total14100161002210026100331005010042100203100

18 Nordanstigs kommun 18 Läst böcker 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal NamnAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka 535,7318,8836,4830,81339,419381126,26733 B. Någon gång/månad 17,1212,529,1623,1515,21122921,43617,7 C. Någon/några gånger per år 642,9637,5313,627,7721,21122614,34120,2 D. Aldrig men mycket stort intresse 214,30014,50026,1240073,4 E. Aldrig men något intresse 00212,5313,6311,539,10024,8136,4 F. Aldrig inget intresse 00318,8522,7726,939,1714 33,33919,2 Total14100161002210026100331005010042100203100

19 Nordanstigs kommun 19 Besökt bibliotek för att låna böcker 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal AlternativAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka 17,10014,527,726,151024,8136,4 B. Någon gång/månad 428,6318,829,1415,439,136614,32512,3 C. Någon/några gånger per år 535,7637,5731,8726,91133,31326921,45828,6 D. Aldrig men mycket stort intresse 00212,514,50026,14824,8115,4 E. Aldrig men något intresse 17,10014,5311,5618,24849,5199,4 F. Aldrig inget intresse 321,4531,21045,51038,5927,321421945,27737,9 Total14100161002210026100331005010042100203100

20 Nordanstigs kommun 20 Besökt Ersk Matsgården i Hassela 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal AlternativAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka 17,100000000120021 B. Någon gång/månad 00000000002437,152,5 C. Någon/några gånger per år 214,3318,8731,8726,91648,525502559,58541,9 D. Aldrig men mycket stort intresse 17,116,229,1519,2134849,5188,9 E. Aldrig men något intresse 214,3425418,2726,9824,261224,83316,3 F. Aldrig inget intresse 857,1850940,9726,9824,212248196029,6 Total14100161002210026100331005010042100203100

21 Nordanstigs kommun 21 Gått på rock/pop/ungdomskonsert i annan kommun 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal AlternativAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka00000013,813120031,5 B. Någon gång/månad000014,50000000010,5 C. Någon/några gånger/år750318,814,5415,41133,3612003215,8 D. Aldrig men mycket stort intresse 00212,5313,627,7412,171424,8209,9 E. Aldrig men något intresse 17,1212,5627,3830,8824,23649,53215,8 F. Aldrig inget intresse642,9956,211501142,3927,333663685,711556,7 Total14100161002210026100331005010042100203100

22 Nordanstigs kommun 22 Gränsfors Yxmuséum 13-18 år19-24 år25-34år35-44 år45-54 år55-64 år65-74 årTotal AlternativAntal% % % % % % % % A. Någon gång/vecka 00000013,800000010,5 B. Någon gång/månad 00000000002437,152,5 C. Någon/några gånger/år 321,44251254,5830,81854,527541535,78742, 9 D. Aldrig men mycket stort intresse 00212,514,5519,239,1918511,92512, 3 E. Aldrig men något intresse 214,3531,2731,8726,91030,3481023,84522, 2 F. Aldrig inget intresse 964,3531,229,1519,226,1816921,44019, 7 Total14100161002210026100331005010042100203100

23 Nordanstigs kommun Ett urval av kommentarer Åldersgruppen 13-18 år Fritidsgårdarna har blivit dagis för 8-11 åringar Mera öppet på fritidsgårdarna/ungdomsgårdarna Mer och bättre cruising för alla åldersgrupper Fler arrangemang utan alkohol Viss önskar man att de hände mer i Hassela, men jag är nöjd ändå Åldersgruppen 25-34 år Det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Tack till alla ledare, och kommunen som gör detta möjligt Tack för att vi får behålla våra bibliotek, det underlättar studier på hemorten och bidrar till våra barns språkutveckling Det går för lite bussar till och från jobbet Det läggs för mycket pengar på kultur, istället för på våra barns framtid Stötta ungdomsgårdarna Fler aktiviteter för barn 5-7 år, simskola eller bollaktiviteter. Simskolan var för dyr och fylldes för fort

24 Nordanstigs kommun Fler kommentarer Åldergruppen 35-44 år Satsa på barn och ungdomar, inte bara turister. Satsa på aktiviteter för unga, olika idrotter, musik, teater, fritidsgårdar. Det kan medföra att barnfamiljer väljer att stanna kvar och kanske att några flyttar hit. Satsa på badhuset i Bergsjö, utomhusbaden i Hassela och Harmånger Ge bidrag till nyöppnade fritidsgårdar Underlätta för små specialföreningar, t.ex. schack Stora föreningar tar stor plats och tränger undan små föreningar Harmånger utarmas mer och mer, skolan läggs ner Röstabadet fyller en stor funktion sommartid, lockar även turister Miniracingklubb håller på att bildas i Jättendal, vill ha kontakt med kommunen Det är för dyrt att besöka evenemang i kommunen Åldergruppen 45-54 år Uppmuntra och skapa möjligheter för kommunmedborgarna att skapa sitt eget kulturutbud. Tillhandahålla platser, lokaler och kunskap. Fotbollsplan skapar fotbollslag, idrottshall skapar innebandylag mm Sorgligt att vi inte har musikskolan kvar Det skulle vara trevligt med vattengymnastik på kvällarna i Bergsjö

25 Nordanstigs kommun Fler kommentarer Åldersgrupp 65-74 år Sluta spara på kulturen. Nordanstig satsar minst pengar på kulturen i landet. Varför spolas inte skridskobanan i Strömsbruk. Det finns barn i Strömsbruk trots att skolan lades ner. Flyktingbarn har önskat åka skridskor. Bygg cykelbana mellan Harmånger-Strömsbruk eller Harmånger-Bergsjö Önskemål Fler musikevenemang i kommunen, t.ex. i kyrkor En riktig bensinmack i Harmånger En riktig bank i Harmånger Fler arbetstillfällen i Harmånger Att Mård får vara kvar Utöka Komvux, studiecirklar i Harmånger Bidrag till Rösta gården Fler bussturer lördag söndag Åtgärda förstörda, oläsliga gatuskyltar


Ladda ner ppt "Nordanstigs kommun 1 Kultur- och Fritidsvaneundersökning 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser