Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Vuxenpsykiatri Stöd till barn och familjer Hospiteringsprojektet 2010-12-08 Maud Söderholm Häll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Vuxenpsykiatri Stöd till barn och familjer Hospiteringsprojektet 2010-12-08 Maud Söderholm Häll."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Vuxenpsykiatri Stöd till barn och familjer Hospiteringsprojektet 2010-12-08 Maud Söderholm Häll

2 DIVISION Vuxenpsykiatri Vår organisation Öppenvård Affektiva mottagningen- ångest depression, fobier Enhet B – psykoser, patienter med låg funktionsnivå Enhet A – personlighetsstörningar, ätstörningar Slutenvård Psykiatriska vårdenheten – akutpsykiatri, 15 platser

3 DIVISION Vuxenpsykiatri Inventering juni 2008 Ca 1000 patienter i öppenvård 244 har barn under 20 år 446 barn under 20 år varav 439 bor hemma. Det hade kring dessa patienter gjorts olika typer av interventioner (familjeintervention, kontakt med andra (socialtjänst, BUP, skola m.fl.) kring barnets situation)

4 DIVISION Vuxenpsykiatri Barnombud 6 barnombud, representanter från varje enhet. Bevaka och utveckla hur barnperspektivet beaktas i arbetet på vår klinik Regelbundna träffar Just nu. Planerar aktiviteter för att ytterligare stärka barnperspektivet på kliniken

5 DIVISION Vuxenpsykiatri Vad? Hur? Bedömning. Där ska barnen särskilt beaktas. Stödblad Dragning i teamet. Komplettera om något mer ska göras gällande barnen Beakta barnens situation i den fortsatta behandlingen Nätverksträffar (soc, dagis, skola m.fl.) Familjeintervention Föra barnen på tal Familjeterapi, parterapi Anhörigstöd

6 DIVISION Vuxenpsykiatri Familjeintervention ”det man INTE vet har man ont av” En evidensbaserad metod för att främja barnens välbefinnande (förebygga problem och psykisk ohälsa) när en förälder har psykisk ohälsa Genom att: – Stärka skyddande faktorer – Minska eller lindra riskfaktorer – Stärka föräldraskapet och hjälpa föräldrar att söka hjälp i tid En serie samtal där barnens situation är i fokus. Föräldrasamtal, samtal med barnen, familjesamtal, uppföljning Föra barnen på tal – en kortvariant, enbart samtal med föräldrarna

7 DIVISION Vuxenpsykiatri

8 DIVISION Vuxenpsykiatri Anknytning Föräldrar med trygg anknytning får tryggt anknutna barn Föräldrar med förvärvad trygg anknytning får också tryggt anknutna barn Förvärvad trygg anknytning kan uppnås bl.a. med psykoterapi Alltså: vårt arbete bär frukt även för kommande generationer TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!


Ladda ner ppt "DIVISION Vuxenpsykiatri Stöd till barn och familjer Hospiteringsprojektet 2010-12-08 Maud Söderholm Häll."

Liknande presentationer


Google-annonser