Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perception

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perception"— Presentationens avskrift:

1 Perception http://deeperme-lifecoaching.blogspot.se/2012/08/everything-is-perception.html

2 Perceptionspsykologi Upplever omvärlden med våra sinnen Tolkar sinnesupplevelse utifrån olika faktorer Ingen medveten uppfattning om alla intryck Sållning! Riktad uppmärksamhet Inre och yttre faktorer Visuella intryck, visuell dominans

3 Perceptuella ledtrådar Egenskaper i en bild styr vår uppfattning Illusion – missbedömning av verkligheten Om man tror att något ska vara på ett visst sätt så ökar chansen för att vi kommer att uppfatta det så.

4 Storlekskonstans http://www.cns.nyu.edu/~david/courses/perception/lecturenotes/depth/depth-size.html

5 Månillusionen Varför uppfattas månen som större när den står lågt, och mindre när den står högt? http://www.csiro.au/helix/sciencemail/activities/moonsize.html

6 Djupsignaler http://psyckabloggen.wordpress.com/2011/08/23/monokulara-ledtradar-varseblivning-av-djup-2/

7 Perceptuell förväntning http://ninaemilsson.wordpress.com/psykologi-2a/att-uppfatta-och-minnas/monster-i-perceptionen/

8 Perceptuell förväntning http://www.mpocares.com/news-events/mpo-visual-illusion/document-2

9 Vilken linje är längst? http://ninaemilsson.wordpress.com/psykologi-2a/att-uppfatta-och-minnas/monster-i-perceptionen/

10 Hur förklarar ni att borden är exakt lika stor?

11 Gestaltlagar Varseblivning – lokalisera, känna igen Organisera och skapa mening av intryck Gestaltlagar styr vår perception Figur/bakgrund Närhet Likhet Kontinuitet Sammanhang

12 Gestaltlagar http://adamhassan.se/beteenden/

13 Gestaltlagar - kontinuitet

14 Optiska illusioner

15

16 http://www.youtube.com/watch?v=vzSRVgF501M

17 Perception Subliminal perception Uppfattar signaler utan att vi är medvetna om det Social perception Uppfattar andra människor och deras beteende http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo

18 Perception Selektiv perception beskriver hur vår hjärna stänger ute saker från vårt medvetande som inte passar vår invanda föreställningsram

19 Change blindness http://www.youtube.com/watch?v=Qb-gT6vDrmU


Ladda ner ppt "Perception"

Liknande presentationer


Google-annonser