Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perception http://deeperme-lifecoaching.blogspot.se/2012/08/everything-is-perception.html.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perception http://deeperme-lifecoaching.blogspot.se/2012/08/everything-is-perception.html."— Presentationens avskrift:

1 Perception

2 Perceptionspsykologi
Upplever omvärlden med våra sinnen Tolkar sinnesupplevelse utifrån olika faktorer Ingen medveten uppfattning om alla intryck Sållning! Riktad uppmärksamhet Inre och yttre faktorer Visuella intryck, visuell dominans

3 Perceptuella ledtrådar
Egenskaper i en bild styr vår uppfattning Illusion – missbedömning av verkligheten Om man tror att något ska vara på ett visst sätt så ökar chansen för att vi kommer att uppfatta det så.

4 Storlekskonstans

5 Månillusionen Varför uppfattas månen som större när den
står lågt, och mindre när den står högt?

6 Djupsignaler

7 Perceptuell förväntning

8 Perceptuell förväntning

9 Vilken linje är längst?

10 Hur förklarar ni att borden är exakt lika stor?

11 Gestaltlagar Varseblivning – lokalisera, känna igen
Organisera och skapa mening av intryck Gestaltlagar styr vår perception Figur/bakgrund Närhet Likhet Kontinuitet Sammanhang

12 Gestaltlagar

13 Gestaltlagar - kontinuitet

14 Optiska illusioner

15 Optiska illusioner

16

17 Perception Subliminal perception Social perception
Uppfattar signaler utan att vi är medvetna om det Social perception Uppfattar andra människor och deras beteende

18 Perception Selektiv perception
beskriver hur vår hjärna stänger ute saker från vårt medvetande som inte passar vår invanda föreställningsram

19 Change blindness


Ladda ner ppt "Perception http://deeperme-lifecoaching.blogspot.se/2012/08/everything-is-perception.html."

Liknande presentationer


Google-annonser