Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1  2   Aum – den heliga stavelsen är också en symbol för Hinduismen.  Hinduismen är en riktigt gammal religion – förmodligen den äldsta som fortfarande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1  2   Aum – den heliga stavelsen är också en symbol för Hinduismen.  Hinduismen är en riktigt gammal religion – förmodligen den äldsta som fortfarande."— Presentationens avskrift:

1

2 1

3  2

4   Aum – den heliga stavelsen är också en symbol för Hinduismen.  Hinduismen är en riktigt gammal religion – förmodligen den äldsta som fortfarande utövas idag. Lite repetition.. 3

5   ” Santana dharma” =den eviga religionen kallas den av hinduer. Med det menar de att religionen alltid har funnits och alltid kommer att finnas.  Uppkom vid floden Indus i norra Indien (nuvarande Pakistan) ca 2500- 1600 år före vår tideräkning. 4

6  5

7   Hinduismen har ingen särskild grundare, man tror att den har vuxit fram i mötet mellan två folk; - Arierna (från nordväst) och - mötte det folk som redan levde i Indien. Vem grundade hinduismen? 6

8   En polyteistisk religion = en religion med flera Gudar.  De äldsta skrifterna kallas Veda (vetande).  Bhagavadgita =Herrens eller den Högstes sång är den mest heligaste och älskade boken inom Hinduismen. Hinduismens trosuppfattning 7

9   Brahman = Världssjälen. Grunden till hela universum.  Reinkarnation = det vill säga att själen återföds i en annan kropp när man dör. Man återföds i en människokropp eller i en djurkropp.  Atman = Själen. Eftersom man kan återfödas många gånger så vandrar själen. Brahman, Reinkarnation, Atman, Samsara, Moksha och Karma 8

10   Samsara = själavandringen.  Moksha = frälsningen = alltså när man har brutit sig loss från det eviga återfödandet (som varje hindu strävar efter).  Karma = Allt vad man gjort, både det goda och det onda bär man med sig som en osynlig ryggsäck och detta bestämmer ens nästa liv. 9

11   Målet för varje hindu är att bryta själavandringen, befria själen så att den kan återvända till Brahman.  Tre vägar för att uppnå målet : - Insiktens väg: meditation och insikt genom religiösa texter. - Gärningarnas väg: att utveckla osjälviskhet och pliktkänsla. - Kärlekens väg: hängivenhet. 10

12  11

13   Hinduerna kallar sin religion ”den eviga religionen”, varför?  Var i världen bor de flesta hinduerna (land och världsdel)?  Vad innebär/betyder begreppet Polyteistisk religion?  Vilken skrift är den mest heliga och älskade. Vilken är den äldsta?  Beskriv/förklara (muntligt) för någon som är klar, följande ord och begrepp: Brahman, Reinkarnation, Atman, Samsara, Moksha och Karma. Arbetsuppgifter Svara på följande frågor i era skrivböcker: 12


Ladda ner ppt "1  2   Aum – den heliga stavelsen är också en symbol för Hinduismen.  Hinduismen är en riktigt gammal religion – förmodligen den äldsta som fortfarande."

Liknande presentationer


Google-annonser