Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISLAM Världens näst största religion 1,6 miljoner utövare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISLAM Världens näst största religion 1,6 miljoner utövare"— Presentationens avskrift:

1 ISLAM Världens näst största religion 1,6 miljoner utövare
Monoteistisk religion (mono = en, teos = gud) Allah - allsmäktig Grundades på 600-talet e.Kr. av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön. Näst största Utövare Monoteistisk Grunda Levde Halvön Allsmäktig Вторая по размеру Практикующие Монотеистический Основывать Жил Полуостров Всемогущий

2 Profeten Muhammed som varken kunde läsa eller skriva fick uppenbarelser, berättade för andra och fick dem nedskrivna. Texterna kom från ängel Gabriel, de kallas Koranen och är ISLAMS heliga skrift Älska din näste Respektera och hjälpa sina föräldrar Avsky onda aningar Bara göra gott Bör läsas på arabiska Koranens budord: Fick Uppenbarelse Berätta Nedskrivna Kalla Helig Skrift Получил Откровение Рассказывать Записаны Звать, называть Священный Писание Budord Näste Respektera Avsky Ond Aningar Göra gott Заповедь Ближний Уважай Презирай Недобрый, злой Понятия Делать добро

3 Det finns bara en Gud - Allah och Muhammed är hans profet.
ISLAM betyder underkastelse för Guds vilja. En person som tjänar Gud enligt Koranens budskap kallas muslim. Finns Bara Hans Profet Kalla Betyder Underkastelse Vilja Tjäna Budskap Есть Только Его Пророк Звать Означает Подчинение Воля Служить Сообщение, весть

4 Islams fem pelare TROSBEKÄNNELSEN: “Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet“. BÖNEN: be fem gånger om dagen, på morgonen före soluppgången, mitt på dagen, på em., på kvällen och efter solnedgången; med ansiktet vänt mot Mecka. ALLMOSOR: Att ge gåvor till de fattiga FASTAN: alltid under månaden ramadan, den månad då Muhammed mottog Koranen och själv fastade. Under fastemånaden får man varken äta, dricka eller röka från soluppgång till solnedgång. VALLFÄRDEN till Mecka. Mecka ligger i Saudiarabien. Man bör vallfärda dit en gång i livet, men bara om det inte kostar familjen för mycket. Detta är den enda pelaren som inte är obligatorisk. Pelare Trosbekännelse Utom Bön Soluppgången Em.=eftermiddag Solnedgången Vänt Allmosor Gåva Колонна, столб Признание веры Кроме Молитва Восход солнца После полудня Заход солнца Повёрнутый Подаяние Дар Fattig Fasta Mottog Själv Varken…eller… Vallfärden Bör För mycket Enda Obligatorisk Бедный Пост, голодание Принял, получил Сам Ни... ни... Хадж, паломничество Дóлжно Слишком много Единственный Обязательный

5 Moskén är muslimernas gudstjänstlokal. Ordet moské betyder “plats där man faller ner“. Den har vanligen en kupol och en eller flera smala höga torn, minareter. Från minareter ropas bönestunderna ut. I alla moskéer finns en nisch som visar åt vilket håll Mecka ligger. Moské Gudtjänstlokal Samlingslokal Betyder Faller ner Vanligen Smal Мечеть Помещение для молитвы Помещение для собрания Означает Падает вниз Обычно Узкая Hög Torn Ropa ut Bönesstunderna Nisch Åt vilket håll Высокая Башня Выкрикивать Время молитвы Ниша В какую сторону

6 I moskén finns inga bilder eftersom Muhammed förbjöd avbildningar.
Innan man går in i en moské ska man tvätta ansikte, händer och fötter. Tvättningen innebär att man vill vara ren både till kropp och själ inför Gud Förbjöd Avbildning Innan Ren Både…och… Kropp Själ Inför Запретил Изображение Прежде чем Чистый И...и... Тело Душа Перед

7 HÖGTIDER Islamiska högtider flyttas i ”vår” kalender eftersom den följer månens faser Islamiska kalendern är inte lika lång ( dagar) Den börjar 622 e. Kr. när Muhammed gick från Mecka till Medina Högtid Eftersom Följer Lika lång e.Kr. Праздник Потому что Следует Такой же длительности После роджества Христова

8 Högtider - Nyårsdag – firas den första dagen i månaden Muharram. Muslimerna kallar detta för ”hidjra”, som betyder ”utvandring”. - Muhammeds födelsedag firas den 12 rabi al- awwal - Muhammeds himmelsfärd firas natten till den 27 rajab Ramadan är den nionde månaden i islamiska kalendern. Ordet ramadan betyder ”den stora hettan”. Muhammed tog emot Koranen Muslimerna fastar - får inte äta eller dricka så länge solen är uppe. Firas Utvandring Nionde Hettan Ta emot Fasta Празднуется Эмиграция Девятый Жара Принимать Пост

9 Olika riktningar Sunni Shia
är den största grenen inom islam. De flesta muslimerna i världen är sunniter - 90% - Följer Muhammeds sunna - Muhammed är siste profeten Shia anser att Muhammed utsåg sin kusin och svärson Ali till sin efterträdare och han har rätt att omtolka Koranen. - Följer även Alis sunna - Väntar på den tolfte imamen SUNNA – Berättelser (Hadither) om Muhammeds liv, levnadsideal Olika Riktningar Största Grenen Inom De flesta Följer Bestämmelserna Anser Utsåg Разные Направления Самый большой Ветвь В Большинство Сделуют Определения Считают Назначил Kusin Svärson Efterträdare Omtolka Hävdar Ättling Återvända Ledare Frälsare Levnadsideal Двоюродный брат Зять Преемник Истолковывать Утверждает Потомок Возвращаться Лидер Спаситель Жизненный идеал

10 Majoriteten av världens muslimer bor i Asien, i länder som Pakistan, Bangladesh och Indonesien.
Anhängare Majoritet Последователи Большинство


Ladda ner ppt "ISLAM Världens näst största religion 1,6 miljoner utövare"

Liknande presentationer


Google-annonser