Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution."— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution LeverantörInköp Råmaterial- lager ProduktionFörsäljningLagerKund Outbound LogisticsInbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

2 Roland Carlsson Där vi fortsätter idag Logistik, Business Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution LeverantörInköp Råmaterial- lager ProduktionFörsäljningLagerKund Outbound LogisticsInbound Logistics

3 Roland Carlsson Leveransservice - ett konkurrensmedel Kan sägas bestå av två delar Kärnservice: Det som alltid måste uppfyllas. Vad kunden tar för givet. Perifer service: Det som ger mervärde. Vad kunden inte tar för givet. KAN VARIERA FÖR OLIKA ARTIKLAR OCH FÖR OLIKA KUNDER.

4 Roland Carlsson Olika syn på leveransservice Kund och leverantör kan ha olika syn på begreppet leveransservice Leverantörens syn: Från mottagning av ordern till att utleveransen är gjord. Kundens syn: Från att första kontakten tas till att produkten är förbrukad.

5 Roland Carlsson Leveransservice Vad består den av? Några exempel på ingående delar -serviceelement Lagertillgänglighet Leveranstid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet

6 Roland Carlsson Leveransservice Vad består den av? Några fler exempel på serviceelement Information Kundanpassning Flexibilitet Dilemmat: God service ger högre försäljning men samtidigt ökar kostnaderna. Hur hitta rätt nivå?

7 Roland Carlsson Hur leveransservicen påverkar intäkter och kostnader Kostnader Intäkter SEK Leveransservice

8 Roland Carlsson Frågor kring leveransservice -för att finna rätt nivå Vad erbjuder konkurrenterna? Vad kräver kunden och vad behöver kunden egentligen? Vad ger ökad service i merförsäljning? Vad kostar leveransservicen? Leveransservice är alltid en avvägning mellan kostnader och intäkter

9 Roland Carlsson Servicenivå Kanske ska servicenivån variera? Vara olika för olika kategorier? Hur ska man kategorisera? Kanske ska servicenivån variera? Vara olika för olika kategorier? Hur ska man kategorisera?

10 Roland Carlsson DIFFERENTIERING Att behandla Produkter, Kunder, Leverantörer etc olika ”För oss är alla kunder lika viktiga och lika mycket värda. De ska därför behandlas lika.” ”Alla kunder ska ha högsta möjliga servicegrad.” En vacker tanke kanske men är den rätt....?

11 Roland Carlsson VOLYMVÄRDESANALYS Utgångspunkt: En liten del av antalet står för en stor del av omsättningen Exempel: Några få kunder står för en mycket stor del av omsättningen Några få produkter står för huvuddelen av vår totala omsättning. Några få leverantörer står för en stor del av våra inleveranser.

12 Roland Carlsson Verktyget är ABC-analys Ett verktyg för differentiering Att klassa kunder, leverantörer, produkter etc i olika kategorier Grundmodellen: Kategorierna är A, B och C ”Paretos princip: ”80 – 20 – regeln” 20% av kunderna står för 80% av omsättningen Samma förhållande gäller också om vi ser till produkter och leverantörer

13 Roland Carlsson 80 – 20 – regeln, grafiskt

14 Roland Carlsson ABC-analys, steg 1 Hur gör man? Indata Beräkna volym- värde Beräkna procen- tuellt värde

15 Roland Carlsson ABC-analys, steg 2 Hur man fortsätter Sortera utifrån högst volymvärde Sätt in andel av antalet Ackumulera volymvärdet Sätt in A, B eller C Färdigt????

16 Roland Carlsson Egen uppgift ABC-analys

17 Lösning ABC-analys Steg 1

18 Roland Carlsson Lösning ABC-analys Steg 2

19 Roland Carlsson Vad ska vi ha resultatet till? Differentiering A-produkter => stort värde => viktiga -Reducera ledtider -Öka frekvenser -Reducera osäkerheter -Öka omsättningshastigheten C-produkter => lågt värde -Enkla beställningsprinciper -Acceptabel leveransservice till minimal kostnad

20 Roland Carlsson ABC-analys för- och nackdelar Exempel på fördelar: Lättillgänglig Enkel att göra/använda Ger en bra överblick

21 Roland Carlsson ABC-analys för- och nackdelar Exempel på nackdelar: Tar inte hänsyn till tex täckningsbidraget Utifrån ändamålet med analysen måste man fundera på vad som är viktigt. ABC-XYZ-analys? Svårt att se tex komplementprodukter Ger bara det egna företagets perspektiv Ger en ögonblicksbild och tar inte hänsyn till i vilket stadie en produkt befinner sig

22 Roland Carlsson Produktlivscykeln

23 Roland Carlsson Ett sätt att använda resultatet av ABC-analysen Att bestämma nivån på säkerhetslagret Olika nivåer för A, B och C? Nivån på säkerhetslagret är en servicefråga

24 Roland Carlsson Metoder för beräkning av säkerhetslager Manuellt bedömt Bygger på erfarenhetsmässiga bedömningar Procent av ledtidsförbrukningen En procentuell andel av vad som antas förbrukas under ledtiden Beräknat utifrån kostnadsoptimering Avvägning mellan lagringskostnad och bristkostnad Beräknat utifrån önskad servicenivå Bygger på sannolikheten att artikeln finns på lager när den efterfrågas

25 Roland Carlsson Servicenivå utifrån två olika definitioner: SERV1 Sannolikheten att brist inte ska uppstå under en lagercykel lagercykel = tiden mellan två påfyllningar SERV2 Hur stor andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager

26 Roland Carlsson Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1 Hänsyn till osäkerhet i efterfrågan Hänsyn till osäkerhet i ledtid I boken används σ för standardavvikelse, här SD

27 Roland Carlsson Beräkning av SäkerhetsLager Enligt definitionen SERV1 Hänsyn tagen till både osäkerhet i ledtid och osäkerhet i efterfrågan

28 Roland Carlsson Ett räkneexempel SL=? Ingen osäkerhet i ledtiden: k=1,65 SD D =10 st/d LT=20 d Osäkerhet i efterfrågan och i ledtid: D=3600 st/år => D M =3600/360=10 st/d SD LT =5 d

29 Roland Carlsson System för Lagerpåfyllning Kan baseras på Tid (regelbundna påfyllningar) -Periodbeställningssystem Kan baseras på Kvantitet (lagersaldo) -Beställningspunktsystem Kan baseras på Förbrukning (förväntad framtida förbrukning) -MRP -Täcktidsplanering

30 Roland Carlsson Periodbeställningssystem

31 Beställningspunktsystem BP=FL+SL FL=LT*D M I boken: FL=D LT Ett räkneexempel!

32 Roland Carlsson Egen uppgift SL=? BP=? En produkt som företaget lagerför har en ledtid om 14 dagar. Efterfrågan på produkten, som uppgår till 7200 st/år, har en standardavvikelse om 8 st/dag. Ledtiden visar ingen variation. Företaget önskar hålla en servicenivå om 99,5% (k=2,58). Beräkna hur stort säkerhetslager företaget behöver hålla för att uppnå önskad servicenivå. Beräkna också beställningspunkten. Fortsättning följer på nästa sida =>

33 Roland Carlsson Egen uppgift, forts SL=? BP=? Efter en tid visar det sig att antagandet att ledtiden inte varierar är felaktigt. Standardavvikelsen i ledtid är 3 dagar. Hur stort säkerhetslager behöver man då hålla för att uppnå önskad servicenivå? Vad blir den nya beställningspunkten?


Ladda ner ppt "Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution."

Liknande presentationer


Google-annonser