Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religion?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religion?."— Presentationens avskrift:

1 Religion?

2 Livsåskådning Mening och sammanhang i tillvaron
Tankar och funderingar om livet, världen och människan. Söker svar på frågor som t ex: Har livet uppkommit av en slump eller skapats av Gud? Finns det egentligen mening med tillvaron? Vad är viktigt i livet?

3 Det behöver inte vara religiöst sammankopplat. Humanismen:
De sätter människans värde i centrum. Självständigt tänkande. "My country is the world and my religion is to do good." Thomas Paine

4 Humanismen har två grundläggande tankar:
1. Människan borde lära sig att tänka självständigt, inte bara blint acceptera vad auktoriteterna säger. Detta på grund av att auktoritetspersonerna alltför ofta ser till egna ekonomiska eller makt intressen. Och även när detta inte är fallet så är människor i maktposition förvirrade eller oupplysta. 2. Mänskliga värden har sin grund i den mänskliga personligheten. För att man ska kunna veta om en speciell uppgift eller ett speciellt beteende är meningsfullt och riktigt så kan vi fråga oss själva ifall det befordrar helhetens bästa eller utvecklar mänskliga egenskaper som tänkande, kännande och fysisk hälsa. Tre grundpelare som bär upp hela tankekonstruktionen: 1. Alla människor föds fria. 2. Varje människa är unik. 3. Alla människor har samma värde. En följd av detta blir att: Människor bör anstränga sig att få tag på fakta innan man bildar några uppfattningar eller bestämmer sig för olika värden. Människor borde i grunden basera alla sina värden på livets helighet. Tanken om att människor är lika och att de bör ha samma ställning inför lagen och ha samma möjligheter oavsett ras och kön, typisk Humanism.

5 Man kan också ha en livsåskådning som kallas Ateism.
Då tror man varken på Guds existens eller något gudomligt överhuvudtaget. Ord med definitioner: Teist/Troende: Det finns en/flera gud/gudar Ateist: Det finns ingen/inga gud/gudar Agnostiker: Vi vet inte om det finns någon/några gud/gudar.

6

7 Religion som livsåskådning
Hänger upp tron på att det finns en/flera gudar som ger livet mening. Religion visar på vägar till befrielse/frälsning som leder till förhoppningar om en annorlunda och bättre tillvaro när man dör. Ord med definition: Religion: Orden Re- och Legio betyder åter och bitar. Alltså: föra samman bitar, hitta ett mönster.

8 Vad är då religion? Att tro på en högre makt Att hålla något heligt
Känslan av absolut beroende Allt som ger människan ett värde Att leva i ett meningsfullt sammanhang

9 “Religion är en allvarlig och social
inställning hos individer och grupper gentemot den makt eller de makter som de anser har den yttersta kontrollen över deras intressen och öden” Religionspsykologen J.B. Pratt

10 Förenklat kan man säga att religioner
innehåller fem komponenter: Etik Gemenskap Kult Dogmer Traditioner

11 Religion – Befriande eller förtryckande?
Ger livet mening Svar på livsfrågor Trygghet Samhörighet Ingen Gud - ingen mening

12 Förtryckande: Passiviserar Makthavares verktyg Tvång till religion Illusion (uttryck för ett barnsligt behov)

13 Uppfattningar om världen, människan och Gud
För att få grepp om religioner och livsåskådningar bör man fundera på hur människan, världen och Gud beskrivs. Är människor lika mycket värda? Har människan fri vilja? Har hon en gudomlig, odödlig själ? Bär hon ansvar för jorden? Styrs människor mest av sina gener? Kan hon liknas vid ett blankt papper vid födseln? Är hon ond eller god? Är världen verklig eller är den bara en dröm? Vad består verkligheten av? Finns det fler – parallella – verkligheter? Lever vi i en riktig värld eller är vi egentligen lurade och styrda av oss själva att tro det? Att inte tro på Gud, är det en gudsuppfattning? Att tro på Gud, är det en gudsuppfattning? Är Gud god, ond, personlig, anonym, solen, kärleken, allsmäktig, universum? Finns jag? Finns du? Är detta en fråga?

14 Begrepp du bör känna till
Monoteism Theodicéproblemet Polyteism Panteism Meditation Fundamentalism Sekularisering Ateism Synkretism Pluralism Agnosticism Ortodox Deism Teologi


Ladda ner ppt "Religion?."

Liknande presentationer


Google-annonser