Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världens skogar Ungef ä r en tredjedel av jordens landyta ä r t ä ckt av skog. Skogar som ä r viktiga p å m å nga s ä tt. De ing å r t.ex. i vattnets och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världens skogar Ungef ä r en tredjedel av jordens landyta ä r t ä ckt av skog. Skogar som ä r viktiga p å m å nga s ä tt. De ing å r t.ex. i vattnets och."— Presentationens avskrift:

1 Världens skogar Ungef ä r en tredjedel av jordens landyta ä r t ä ckt av skog. Skogar som ä r viktiga p å m å nga s ä tt. De ing å r t.ex. i vattnets och kolets kretslopp. De skyddar marken s å att jorden inte spolas eller bl å er bort. De ger livsrum å t tusentals av v ä xter och djur. Och fr å n skogen f å r vi v ä rdefulla produkter som ved, virke, b ä r och svamp.

2 Nationalpark i Sverige Det finaste ett naturområde kan bli 28 stycken i Sverige Ett område som fredats p.g.a sina naturvärden eller sina kvaliteter för friluftsliv och turism. 1909 fick Sverige sin första naturskyddslag. Bla Hamra nationalpark blev nationalpark 1909. Andra ex. (Abisko, Sarek)

3 Hamra nationalpark Hamra Nationalpark, Sveriges minsta nationalpark, omfattas av ett 28 ha stort variationsrikt barrskogsområde. Skogen skyddades redan 1909, då det bedömdes vara "det mäkligaste urskogsområde som inom Sveriges egentliga skogsområde torde finnas". Urskogen varierar från slutna grandominerande partier till mer torra tallmarker. Framförallt ger de imponerande tallarna, 300- 400 år, ett kraftfullt urskogsintryck. Det är cirka 200 år sedan den senaste skogsbranden.

4

5

6 Ca 1500 nationalparker i världen Första nationalparken i världen Yellowstone (1872) I Sverige idag är 3,1 procent av den produktiva skogsmarken skyddad. Ungefär 11% av världens skogsmark är avsatt för att bevara den biologiska mångfalden. Minst skyddad skog finns det i Europa.

7

8

9 Naturreservat Det finns 3100 naturreservat i Sverige Kläppaängarna är ett av dessa Andra naturreservat i kommunen är: Ensjöreservatet i Ramsjö Gröntjärn i Svågadalen.

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Morän Är en jordart bildad av en glaciär eller i inlandsis, genom en osorterad avlagring av berg material direkt från glaciäris

19

20 Förna Förna är det lager som finns högst upp i de olika jordnivåerna. Förnan består av döda, inte helt nedbrutna växtdelar, som fallit ned på marken.

21 Förna Bild

22 Brunjord Brunjord finns i södra och mellersta Sverige. Då det finns brunjord växer det ofta lövträd. Sverige Brunjord är betydligt bördigare än podsol och lämpar sig därför för jordbruk podsol

23 Brunjord

24 Podsol Podsolen är Sveriges vanligaste jordmån, och täcker ca 50% av Sveriges landyta. Ordet härstammar från ryskans pod (under) och zola (aska)

25 Podsoljord

26 Podsol

27 Sveriges växtregioner Kalfjäll Fjällbjörkskogen Norra barrskogsregionen Södra barrskogsregionen Södra lövskogsregionen

28 Urskog Urskog är skog som aldrig har utsatts för mänsklig verksamhet som jordbruk och skogsbruk. Urskogen i Sverige är mindre än 0,5% av all skog. Motsatsen är kulturskogskogjordbrukskogsbrukkulturskog

29

30

31 Allemansrätten Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Precis som på Vintergatan gäller ömsesidig respekt även i naturen!

32


Ladda ner ppt "Världens skogar Ungef ä r en tredjedel av jordens landyta ä r t ä ckt av skog. Skogar som ä r viktiga p å m å nga s ä tt. De ing å r t.ex. i vattnets och."

Liknande presentationer


Google-annonser