Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att få livet att funka när vardagen är ansatt En workshop om att klara vardagliga och meningsfulla aktiviteter trots cancer sjukdom Maria Roos och Heidi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att få livet att funka när vardagen är ansatt En workshop om att klara vardagliga och meningsfulla aktiviteter trots cancer sjukdom Maria Roos och Heidi."— Presentationens avskrift:

1 Att få livet att funka när vardagen är ansatt En workshop om att klara vardagliga och meningsfulla aktiviteter trots cancer sjukdom Maria Roos och Heidi Augustesen Onkologi och palliativa vårdutskottet

2 Det nationella vårdprogrammet om cancerrehabilitering Alla patienter med cancerdiagnos ska få information om cancerrehabilitering Ska ingå i den individuella vårdplanen Alla patienter som bedöms ha mer grundläggande behov ska få kontakt med rehabiliterings profession

3 Vad är rehabilitering Duglighet – att återgå till gamla vanor Ett rehabiliterande synsätt – att guida individen att bemästra sin vardag Utifrån begreppen funktion och förmåga Inget enmansrace

4 Rehabiliteringens olika faser

5 Nivåer

6 ”Människans utförande av meningsfulla och betydelsefulla uppgifter i interaktion/ samspel med omgivningen” def. enl FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter) Aktivitet

7 ADL-trappan

8 Vad är mer än grundläggande behov? Bedömningssamtal utifrån min vårdplan Distresstermometern ADL-trappan

9 Distresstermometern

10 Åtgärder i arbetsterapi Bedömning av aktivitetsförmåga Analys av aktivitetsförmåga styrkor- svagheter Förändra funktion- förmåga Kompensera

11 Bedömningsinstrument ADL taxonomin AMPS COPM Kognitiva bedömningsinstrument Fysiska bedömningsinstrument

12 Nedsatt kognitiv funktion Inte helt ovanligt orsakade av såväl tumörer metastaser samt effekter av strålning och cellgifter

13 Diskussion Hur kan vi skapa goda förutsättningar för att klara vardagliga och meningsfulla aktiviteter för patienten med cancer?

14 Hur kan vi underlätta vardan? Lära ut nya strategier ex energibesparing Förebygga nedsatt aktivitetsförmåga Miljöinriktade åtgärder- bostadsanpassning Hjälpmedel

15 Energibesparing Med Energibesparande arbetssätt menas att man genom att planera och organisera samt använda sig av mindre energikrävande arbetsställningar och ett bra arbetstempo kan få ORK över!

16 Tips på energibesparing Planera dagen/veckan. Sprid på tyngre aktiviteter Prioritera aktiviteter som är glädjefyllda. Om det går prioritera bort det som tar onödig energi Pacing/arbeta i långsamt tempo Pausa för att orka mer, många och korta pauser

17 Förebygga nedsatt aktivitetsförmåga Anpassa/prioritera vardagliga aktiviteter Möjliggöra tidigare intressen Initiera nya aktiviteter Underlätta utevistelse, sociala aktiviteter och kulturellt utbyte

18 Man, 49år, chef, löpare och aktiv skidåkare Hjärntumör, afasi och hö sidig förlamning, går med käpp.

19 ”Jag blir bara sämre på allt, utom på att måla…”

20

21 ”de säger att jag ska dö men här sitter jag och målar. Det är fantastiskt”.

22 Skapande aktivitet i palliativ vård Ett språk för det ordlösa Något roligt att se fram emot – känsla av mening Paus från sjukdom Stärka självkänsla/identitet Storytelling – minnen och livshistorier Berarb av sjukdomsprocessen, dåtid- nutid- framtid Ökad kreativitet Sammanhang och gemenskap

23

24 ..”i morse hade jag ingen lust, ville ligga kvar i sängen. Så tittade jag på klockan och beställde färdtjänst. Tur att det finns en Skapande verkstad. Det är bra att komma hit och koppla av från sjukdomen. Här får jag kraft att göra något. Hemma har jag ingen lust.”

25 ”…skapandet är inte bara en verksamhet för att komma och skapa utan att det har många fysiska, hälsosamma, omedelbara effekter för oss patienter. I mitt fall upptäckte jag att jag hade fått känseln tillbaka i fingertopparna genom att arbeta i ull. Det blev en koppling från fingrarna till hjärnan om att jag skulle bli bättre – ett sätt att lindra symtom och känna sig frisk genom att stimulera olika sinnen”.

26 Man, 72 år, Egen företagare, intresse segling, simning, resor Prostatacancer, skelettmetastaser. Boende i etage lägenhet

27 Diskussion Hur kan man vara aktiv i vardagen och lära sig leva med cancer?

28 Rehabiliterande förhållningssätt på avdelning Identifiera aktivitetsnivå (ADL trappan) Uppmärksamma behov av fysisk aktivitet Skapa naturlig aktivitet Uppmuntra till egenvård Tänka till kring hjälpmedel

29 Diskussion Hur kan man ha ett rehabiliterande förhållningssätt på en sjukhusavdelning

30 Målet – En aktiv patient som lär sig leva med cancer

31 Till sist är det bilderna musiken och de blommande träden som säger till dig: Du är inte ensam. Kom till oss med ditt mörker och vi skall tvätta det i vårt ljus och lämna det tillbaka klarare, lättare att bära. Ingrid Arvidsson


Ladda ner ppt "Att få livet att funka när vardagen är ansatt En workshop om att klara vardagliga och meningsfulla aktiviteter trots cancer sjukdom Maria Roos och Heidi."

Liknande presentationer


Google-annonser