Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att få livet att funka när vardagen är ansatt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att få livet att funka när vardagen är ansatt"— Presentationens avskrift:

1 Att få livet att funka när vardagen är ansatt
En workshop om att klara vardagliga och meningsfulla aktiviteter trots cancer sjukdom Maria Roos och Heidi Augustesen Onkologi och palliativa vårdutskottet

2 Det nationella vårdprogrammet om cancerrehabilitering
Alla patienter med cancerdiagnos ska få information om cancerrehabilitering Ska ingå i den individuella vårdplanen Alla patienter som bedöms ha mer grundläggande behov ska få kontakt med rehabiliterings profession

3 Vad är rehabilitering Duglighet – att återgå till gamla vanor
Ett rehabiliterande synsätt – att guida individen att bemästra sin vardag Utifrån begreppen funktion och förmåga Inget enmansrace

4 Rehabiliteringens olika faser

5 Nivåer

6 Aktivitet def. enl FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter)
”Människans utförande av meningsfulla och betydelsefulla uppgifter i interaktion/ samspel med omgivningen” def. enl FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter) Arbetsterapi utvecklar kunskap om hur aktiviteter påverkar människans existens och utveckling och om hur aktivitet påverkar hälsan och kan användas terapeutiskt. ”Människans utförande…” Vilket gäller alla typer av aktiviteter, från att klä sig och laga mat till att utföra en arbetsuppgift. Att vara aktör är något som lätt tas ifrån oss vid sjukdom och i rollen som patient. I skapande aktivitet ges en möjlighet att vara aktör och jag tänker att detta utövande påverkar patientens möjlighet att känna livstillfredställelse och ge en känsla av hälsa trots livshotande sjukdom.

7 ADL-trappan

8 Vad är mer än grundläggande behov?
Bedömningssamtal utifrån min vårdplan Distresstermometern ADL-trappan

9 Distresstermometern

10 Åtgärder i arbetsterapi
Bedömning av aktivitetsförmåga Analys av aktivitetsförmåga styrkor-svagheter Förändra funktion- förmåga Kompensera

11 Bedömningsinstrument
ADL taxonomin AMPS COPM Kognitiva bedömningsinstrument Fysiska bedömningsinstrument

12 Nedsatt kognitiv funktion
Inte helt ovanligt orsakade av såväl tumörer metastaser samt effekter av strålning och cellgifter

13 Diskussion Hur kan vi skapa goda förutsättningar för att klara vardagliga och meningsfulla aktiviteter för patienten med cancer?

14 Hur kan vi underlätta vardan?
Lära ut nya strategier ex energibesparing Förebygga nedsatt aktivitetsförmåga Miljöinriktade åtgärder- bostadsanpassning Hjälpmedel

15 Energibesparing Med Energibesparande arbetssätt menas att man genom att planera och organisera samt använda sig av mindre energikrävande arbetsställningar och ett bra arbetstempo kan få ORK över!

16 Tips på energibesparing
Planera dagen/veckan. Sprid på tyngre aktiviteter Prioritera aktiviteter som är glädjefyllda. Om det går prioritera bort det som tar onödig energi Pacing/arbeta i långsamt tempo Pausa för att orka mer, många och korta pauser

17 Förebygga nedsatt aktivitetsförmåga
Anpassa/prioritera vardagliga aktiviteter Möjliggöra tidigare intressen Initiera nya aktiviteter Underlätta utevistelse, sociala aktiviteter och kulturellt utbyte

18 chef, löpare och aktiv skidåkare
Man, 49år, chef, löpare och aktiv skidåkare Hjärntumör, afasi och hö sidig förlamning, går med käpp. I Januari i år kom denna man till vår skapande verkstad. Har förlorat många förmågor och roller. Kan inte använda sin höger hand börjar teckna med vänster Förmåga att fånga och överföra proportioner och former och börjar arbeta otroligt finkänsligt med färger. -Det blir uppenbart för både honom och oss att han har en otrolig talang för att måla.

19 ”Jag blir bara sämre på allt, utom på att måla…”
Det finns en otrolig drivkraft i att lära sig något nytt, en av de saker som förvånade mig när jag började jobba med detta för två år sedan. ”Vad vill ni göra? Lära oss något nytt”

20

21 ”de säger att jag ska dö men här sitter jag och målar
”de säger att jag ska dö men här sitter jag och målar. Det är fantastiskt”.

22 Skapande aktivitet i palliativ vård
Ett språk för det ordlösa Något roligt att se fram emot – känsla av mening Paus från sjukdom Stärka självkänsla/identitet Storytelling – minnen och livshistorier Berarb av sjukdomsprocessen, dåtid- nutid- framtid Ökad kreativitet Sammanhang och gemenskap

23

24 ”i morse hade jag ingen lust, ville ligga kvar i sängen
..”i morse hade jag ingen lust, ville ligga kvar i sängen. Så tittade jag på klockan och beställde färdtjänst. Tur att det finns en Skapande verkstad. Det är bra att komma hit och koppla av från sjukdomen. Här får jag kraft att göra något. Hemma har jag ingen lust.” En aktivitet som denna sträcker sig både före och efter själva aktivitetstillfället. Att se fram emot, planera och förebereda sig, att minnas och återhämta sig.

25 ”…skapandet är inte bara en verksamhet för att komma och skapa utan att det har många fysiska, hälsosamma, omedelbara effekter för oss patienter. I mitt fall upptäckte jag att jag hade fått känseln tillbaka i fingertopparna genom att arbeta i ull. Det blev en koppling från fingrarna till hjärnan om att jag skulle bli bättre – ett sätt att lindra symtom och känna sig frisk genom att stimulera olika sinnen”.

26 Egen företagare, intresse segling, simning, resor
Man, 72 år, Egen företagare, intresse segling, simning, resor Prostatacancer, skelettmetastaser. Boende i etage lägenhet I Januari i år kom denna man till vår skapande verkstad. Har förlorat många förmågor och roller. Kan inte använda sin höger hand börjar teckna med vänster Förmåga att fånga och överföra proportioner och former och börjar arbeta otroligt finkänsligt med färger. -Det blir uppenbart för både honom och oss att han har en otrolig talang för att måla.

27 Diskussion Hur kan man vara aktiv i vardagen och lära sig leva med cancer?

28 Rehabiliterande förhållningssätt på avdelning
Identifiera aktivitetsnivå (ADL trappan) Uppmärksamma behov av fysisk aktivitet Skapa naturlig aktivitet Uppmuntra till egenvård Tänka till kring hjälpmedel

29 Diskussion Hur kan man ha ett rehabiliterande förhållningssätt på en sjukhusavdelning

30 Målet – En aktiv patient som lär sig leva med cancer

31 Till sist är det bilderna       musiken och de blommande träden      som säger till dig:      Du är inte ensam.      Kom till oss med ditt mörker      och vi skall tvätta det      i vårt ljus      och lämna det tillbaka      klarare, lättare att bära. Ingrid Arvidsson


Ladda ner ppt "Att få livet att funka när vardagen är ansatt"

Liknande presentationer


Google-annonser