Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningar och grunddata

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningar och grunddata"— Presentationens avskrift:

0 Brf päronet nr 7 Utvärdering IMD
Vahid Jafarpour

1 Förutsättningar och grunddata
Antal lägenhet Bostadsarea (BOA) m² Lokalarea (LOA) 1065 m² BOA+LOA m² Varngarage m² Lägenhetsfördelning och antal boende enligt tabellen nedan; 76 m²/lgh Typ av lägenhet Antal lägenhet/ Faktor boende Antal boende 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 61(1,42) 127(1,63) 319(2,18) 165(2,79) 4(2,79) 86 207 695 460 11 S:A 676 1460

2 Elförbrukning 2012 tom aug 2014, samtliga lägenheter 1(4)
Storlek 1:a Yta 2012 2013 14 jan-aug Adress 43 3693 882 739 Skäftingebacken 25 NB 1248 1181 797 35 1093 1240 1164 Skäftingebacken 23 NB 41 430 444 304 4684 3401 2065 Skäftingebacken 21 NB 46 1016 952 735

3 ….. 2(4) Adress Storlek 2:a Yta 2012 2013 14 jan-aug 60 993 972 672 64
Yta 2012 2013 14 jan-aug Adress 60 993 972 672 Skäftingebacken 17 NB 64 5305 5655 3816 Skäftingebacken 17 V1 2335 2113 1045 Skäftingebacken 17 V2 1552 644 447 Skäftingebacken 17 V3 1613 1630 1112 Skäftingebacken 17 V4 3579 2736 1238 Skäftingebacken 17 V5 4962 4409 2007 Skäftingebacken 23 NB 3903 3639 2116 Skäftingebacken 23 V1 2320 3488 1867 Skäftingebacken 23 V2 2981 3104 2054 Skäftingebacken 23 V3 1714 1559 1201 Skäftingebacken 23 V4

4 ….. 3(4) Storlek 3:a Yta 2012 2013 14 jan-aug Adress 74 5195 5103 3044
Yta 2012 2013 14 jan-aug Adress 74 5195 5103 3044 Skäftingebacken 19 NB 78 971 911 624 Skäftingebacken 19 V1 2395 2411 1506 Skäftingebacken 19 V2 3921 5094 2942 Skäftingebacken 19 V3 2872 3744 2369 Skäftingebacken 19 V4 2605 2915 1657 Skäftingebacken 19 V5 76 4394 3660 2547 Skäftingebacken 17 NB 81 6466 4932 3195 Skäftingebacken 17 V1 3803 4044 2480 Skäftingebacken 17 V2 2112 2082 883 Skäftingebacken 17 V3 4402 2865 1885 Skäftingebacken 17 V4 6511 6580 2752 Skäftingebacken 17 V5 2792 2966 1868 Skäftingebacken 15 NB 881 817 535 Skäftingebacken 15 V1 3161 3269 2379 Skäftingebacken 15 V2 4346 4762 2814 Skäftingebacken 15 V3 2095 1307 Skäftingebacken 15 V4 6696 5735 3215 Skäftingebacken 15 V5 4235 4503 3189 Skäftingebacken 25 NB 3673 2542 2237 Skäftingebacken 25 V1 3440 3488 2676 Skäftingebacken 25 V2 2806 2231 1833 Skäftingebacken 25 V3 5291 5773 6764 Skäftingebacken 25 V4 3735 2587 Skäftingebacken 23 NB 3459 3579 2172 Skäftingebacken 23 V1 2884 3804 2526 Skäftingebacken 23 V2 2760 7604 7512 Skäftingebacken 23 V3 8790 8846 6532 Skäftingebacken 23 V4 1505 1872 Skäftingebacken 21 NB 1816 1306 1135 Skäftingebacken 21 V1 3265 4226 2176,7 Skäftingebacken 21 V2 2549 2186 2188 Skäftingebacken 21 V3 2103 4454 3345 Skäftingebacken 21 V4

5 ….. 4(4) Storlek 4:a Yta 2012 2013 14 jan-aug 90 2277 2796 1449 94
Yta 2012 2013 14 jan-aug Adress 90 2277 2796 1449 Skäftingebacken 19 NB 94 5974 6435 3917 Skäftingebacken 19 V1 3750 3513 2833 Skäftingebacken 19 V2 3503 3736 2978 Skäftingebacken 19 V3 4414 4659 3157 Skäftingebacken 19 V4 3282 3502 2365 Skäftingebacken 19 V5 1839 2318 1629 Skäftingebacken 15 NB 1707 1757 1132 Skäftingebacken 15 V1 2342 2361 1614 Skäftingebacken 15 V2 1552 2157 881 Skäftingebacken 15 V3 3387 3850 2245 Skäftingebacken 15 V4 1849 2657 1287 Skäftingebacken 15 V5 2202 1955 1099 Skäftingebacken 25 NB 6155 6113 3779 Skäftingebacken 25 V1 5520 4129 3553 Skäftingebacken 25 V2 4175 4781 2758 Skäftingebacken 25 V3 3321 3307 2263 Skäftingebacken 25 V4 14637 9092 8123 Skäftingebacken 21 NB 3494 3385 2285 Skäftingebacken 21 V1 4626 4318 3489 Skäftingebacken 21 V2 2023 5342 2918 Skäftingebacken 21 V3 5889 5414 3690 Skäftingebacken 21 V4

6 Sammanställning samtliga lägenheter
Storlek Antal lgh Tot yta Mdl Min m² Max 2012 kWh 2013 2014* 2014 1:a 6 251 41,8 35 46 12164 8100 5804 2027 1350 1451 2:a 11 700 63,6 60 64 31257 29949 17575 2842 2723 2397 3:a 33 2581 78,2 74 81 119126 124766 86747 3610 3781 3943 4:a 22 2052 93,3 90 94 87918 87577 59444 3996 3981 4053 S:a 72 5584 77,6 250465 250392 169570 kWh/lgh 3479 3478 3533** kWh/BOA 44,9 44,8 45,6 kWh/lgh, år (storlek) * jan-aug **Förbrukningar för 2014 omräknad till ett år

7 Förbrukningar för resp. kategori och år
2012 1:or 2:or 3:or 4:or min 430 993 881 1552 max 4684 5305 8790 14637 kWh/lgh 2027 2842 3610 3996 kWh/BOA 48,5 44,7 46,2 42,8 2013 444 644 817 1757 3401 5655 8846 9092 1350 2723 3781 3981 32,3 48,3 42,7 2014 jan-aug 304 447 535 2065 3816 7512 8123 967 1598 2629 2702 23,1 25,1 33,6 29,0 Min och max map lgh nr. 2012 1:or 2:or 3:or 4:or min 270 233 247 252 max 281 235 280 284 2013 239 248 2014 jan-aug 278

8 Förbrukningar för resp. kategori och år

9 Förbrukning per port 15-25 sb15 sb17 sb19 sb21 sb23 sb25 S:A
S:A YTA [m²]

10 Elförbrukning per lgh och år, kWh/år, för 72 lgh i port15-25
Förbrukningar för 2014 omräknad till ett år

11 BRF Husaren i Märsta 5 st 1:or med pentry 27 st 1 rok 27 st 2 rok
344 MWh 5 st   1:or med pentry 27 st 1 rok 27 st 2 rok 78 st 3 rok 24 st 4 rok 3 st 5 rok Tot 164 st m² (snittlgh 67 m²) 317 MWh 210 MWh

12 Elförbrukning per lgh och år, kWh/år, för 164 lgh i 5 byggnader
2011 2012 2013 2014* kWh/BOA 31,7 31,4 28,9 28,7 *Förbrukningar för 2014 omräknad till ett år

13 Elnät och elhandspriser
ELNÄT ELHANDEL Abonnemang [kr/år] El -verföring [öre/kWh] Årsavgift [kr/år] Elpris [öre/kWh] Energiskatt [öre/kWh] S:A rörlig [öre/kWh] S:A fast [kr/år] Typ av avtal Fortum 560 40,6 420 44,4 36,6 121,6 980 Bastariff 3x max20 eller 1xmax 35A Vattenfall 1360 25,0 360 57,0 118,6 1720 Enkeltariff E4, säkring 16 A lägenhet

14 fördelning elkostnader idag
459 MWh FaEl 202 MWh Elnät 60 Elhandel 176 IMD 257 MWh Rest* 304 Total till fastigheten idag (FaEl+Hushåll) Fördelning elenergi Fördelning kostnader [tkr] Denna årsförbrukning kostar föreningen idag 540 tkr. * =304 tkr Dvs det som blir över och utgör idag uppskattad kostnad för hushållsel som föreningen belastas med. Ca 54,4 kr/kvm BOA El i MWh/år och kostnad/år endast till fastigheten, FaEl 202 MWh & 236 tkr

15 Jämförelse elkostnader idag med DM och UM
Jämförelse av fasta och rörliga elkostnaden vid tre olika förbrukningar A) 3487 kWh/lgh, år för typ lägenheten i föreningen B) 2500 kWh/lgh, år snitt förbrukning för en medelstor 3:a C) 2000 kWh/lgh, år snitt förbrukning för en mindre 3:a Direktanslutning kWh/lgh Fast kostnad [tkr/år] Rörlig kostnad Fast+rörlig Kr/m² 3487 71 305 376 67,3 2500 219 290 52,1 2000 175 246 44,1 Nivåer för avgiftssänkning vid val av DIREKTANSLUTNING Denna nivå är i linje med vad hushållselen kostar för föreningen idag, ca 54,4 kr/ m² Avdrag Fast+rörlig kostnad IMD/Undermätning kWh/lgh Fast kostnad [tkr/år] Rörlig kostnad Fast+rörlig Kr/m² 3487 71 305 376 54,6 2500 219 290 39,2 2000 175 246 31,3 Nivåer för avgiftssänkning vid val av IMD/UNDERMÄTNING Denna nivå är i linje med vad hushållselens rörliga kostar för föreningen idag, ca 39,9 kr/ m² Endast avdrag för rörlig kostnad

16 Sammanfattning Till Skäftingebacken tillförs idag totalt 459 MWh el (540 tkr) per år som står för hushållsel och fastighetsel. Vid analys av ”IMD/undermätare” i 72 lägenheter samt mätning av fastighetsel kunde fördelning räknas fram. Fastigheterna i port 15-25, FaEl, förbrukar ca. 202 MWh el (236 tkr) per år. Återstående el som mäts via IMD, 257 MWh (304 tkr) per år är hushållsel. (ca. 54,4 kr/ m² BOA, varav endast rörliga delen 39,9 kr/ m² BOA) Årskostnad för tre olika elförbrukning/lgh (se föregående bild) har räknats fram. Av beräkningar framgår att en medelförbrukning på 2500 kWh/lgh, år passar bäst som ”referens” i förhållande till de kostnader som idag belastar föreningen för hushållsel.

17 Sammanfattning Nuvarande årsavgift inklusive el är 746 kr/m², år.
Vid val av Direktanslutning bör årsavgiften sänkas mellan 44,1 och 67,3 kr/m², år beroende på vilken referens man väljer. Beräkningar visar en sänkning med 52,1 kr/m², år som är bäst i linje med vad föreningen betalar idag, 54,4 kr/ m², år. (elnät och elhandel för hushållsel) Vid val av IMD/Undermätning bör årsavgiften sänkas mellan 31,3 och 54, 6 kr/m², år. Beroende på vilken referens man väljer. Sänkning med 39,2 kr/m², år är den nivå som motsvarar endast rörliga kostnaderna för hushållsel i föreningen idag, 39,9 kr/ m², år. Återstående 12,9 kr/m², år (fasta kostnaden) skall föreningen debitera medlemmen för att täcka abonnemangsavgiften, administration m.m. (vid IMD) eftersom BRF ansvarar för abonnemanget. Ca kr/lgh för installation av ny mätare från Fortum tillkommer.

18 Sammanfattning BRF ansvarar för abonnemang vilket innebär att fasta kostnaden tillhör grundavgiften, sänkning för endast rörliga elkostnaden. Medlem tecknar eget avtal. Grundavgiften sänks med motsvarande elkostnad

19 För- och nackdelar vid val av alternativ
MEDLEM Fördelar Nackdelar Direktanslutning Får samma valfrihet som övriga elkonsumenter. Kan själv följa och påverka sin förbrukning och kostnad. Eventuellt högre fast avgift än vid undermätning Undermätning Förberedelse för installation av mätare BRF Fördelar Nackdelar Direktanslutning BRF är inte inblandad i ”elaffären”. Kräver minimalt support från BRF. Ingen möjlighet att finansiera investeringen med hjälp av delar av besparingen i energi. Undermätning Får betalt för all el som förbrukas av medlem Kräver investering i mätare, insamlingssystem samt utrustning för administration. Kan bli krånglig vid flyttning.

20 Historisk förbrukning
(MWh/år)

21 Total förbrukning per mätpunkt (Fortum)
Adress Säkring Konstant Mätmetod MWh/år Aktivt nätavtal 2011 2012 2013 MELLINGEBACKEN 16 3X250 80 Timmätt 386 Effekttariff L04S 405 402 398 MELLINGEBACKEN 8 60 429 428 442 433 SKÄFTINGEBACKEN 10 1 518 512 531 513 SKÄFTINGEBACKEN 30 462 486 493 474 SKÄFTINGEBACKEN 17 456 471 458 451 SKÄFTINGEBACKEN 5 (fläktbyte) 473 468 470 VISSINGEBACKEN 13 (577) 553 546 572 557 ELINSBORGSBACKEN 18 K 3X200 216 Effekttariff L04L 222 224 217 ELINSBORGSBACKEN 42 K 274 266 272 ELINSBORGSBACKEN 25 K 40 308 333 327 314 Vissingebacken (798) 3X35 Månadsmätt 24 Enkeltariff TOTALT 4098 4464 4516 4407

22 Total förbrukning För mätpunkt i port 17 (Fortum)
Tot 451 MWh (39%) (55%)

23 Total förbrukning Fastighet port 17-15
Tot 135 MWh DIFF -41 MWh??

24 Fördelning port 21-25 Tot 45 MWh

25 Effekt [W] trapphusbelysning, 7-14 oktober, 3 min
1,34 MWh/år

26 Effekt [W] hiss, 14-15 oktober, 1 min
1,85 MWh/år

27 Effekt [W] garage v, 14-15 oktober, 5 min
2,24 MWh/år

28 Effekt [W] garage h, 15-18 oktober, 5 min
2,01 MWh/år

29 Effekt [W] garage v+h, 14-18 oktober, 5 min
4,25 MWh/år

30 Effekt [W] belysning garage, 18-21 oktober, 5 min
15,23 MWh/år Lysrör vid elskåp 117 W

31 Effekt [W] Undercentral i port 21, 18-21 oktober, 5 min
14,04 MWh/år

32 Effekt [W] Central A1a1L, 21-28 oktober, 3 min
Utan fläktar i port 21, 23 och 25 Fläktar 34,82 MWh/år Övrigt 9,73 MWh/år ∑ ,56 MWh/år

33 Effekt [W] FF3 i port 25, 28-31 oktober, 5 min
9,59 MWh/år

34 Effekt [W] 3 FF & 1 TF i port 21-25, 7-10 november, 5 min
36,54 MWh/år

35 Elförbrukning, MWh/år, för respektive förbrukare

36 frågor? Återstår att redovisa enligt uppdrag:
Presentation Kostnadsanalys fjärrvärme vid nästa styrelsemöte

37 Investering Uppskattad investering för att installera mätare i samtliga lägenheter Installation 2000 kr/lgh* 603 lgh ∑1206 TSEK Månadsavgift 10 kr/mån** 603 lgh ∑ 72 TSEK/år *(Inkl mätare, insamlignsburkar/förstärkare och driftsättning) **(För validerig av mätvärden) Alla belopp exkl. mervärdesskatt


Ladda ner ppt "Förutsättningar och grunddata"

Liknande presentationer


Google-annonser