Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRF PÄRONET NR 7 UTVÄRDERING IMD VAHID JAFARPOUR 2014-11-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRF PÄRONET NR 7 UTVÄRDERING IMD VAHID JAFARPOUR 2014-11-13."— Presentationens avskrift:

1 BRF PÄRONET NR 7 UTVÄRDERING IMD VAHID JAFARPOUR

2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH GRUNDDATA  Antal lägenhet 676  Bostadsarea (BOA) m²  Lokalarea (LOA)1065 m²  BOA+LOA52374 m²  Varngarage3200 m²  Lägenhetsfördelning och antal boende enligt tabellen nedan; Typ av lägenhetAntal lägenhet/ Faktor boende Antal boende 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 61(1,42) 127(1,63) 319(2,18) 165(2,79) 4(2,79) S:A m²/lgh

3 ELFÖRBRUKNING 2012 TOM AUG 2014, SAMTLIGA LÄGENHETER 1(4) Storlek 1:a Yta jan-augAdress Skäftingebacken 25 NB Skäftingebacken 25 NB Skäftingebacken 23 NB Skäftingebacken 23 NB Skäftingebacken 21 NB Skäftingebacken 21 NB

4 ….. 2(4) Storlek 2:a Yta jan-aug Adress Skäftingebacken 17 NB Skäftingebacken 17 V Skäftingebacken 17 V Skäftingebacken 17 V Skäftingebacken 17 V Skäftingebacken 17 V Skäftingebacken 23 NB Skäftingebacken 23 V Skäftingebacken 23 V Skäftingebacken 23 V Skäftingebacken 23 V4

5 ….. 3(4) Storlek 3:a Yta jan-augAdress Skäftingebacken 19 NB Skäftingebacken 19 V Skäftingebacken 19 V Skäftingebacken 19 V Skäftingebacken 19 V Skäftingebacken 19 V Skäftingebacken 17 NB Skäftingebacken 17 V Skäftingebacken 17 V Skäftingebacken 17 V Skäftingebacken 17 V Skäftingebacken 17 V Skäftingebacken 15 NB Skäftingebacken 15 V Skäftingebacken 15 V Skäftingebacken 15 V Skäftingebacken 15 V Skäftingebacken 15 V Skäftingebacken 25 NB Skäftingebacken 25 V Skäftingebacken 25 V Skäftingebacken 25 V Skäftingebacken 25 V Skäftingebacken 23 NB Skäftingebacken 23 V Skäftingebacken 23 V Skäftingebacken 23 V Skäftingebacken 23 V Skäftingebacken 21 NB Skäftingebacken 21 V ,7 Skäftingebacken 21 V Skäftingebacken 21 V Skäftingebacken 21 V4

6 ….. 4(4) Storlek 4:a Yta jan-aug Adress Skäftingebacken 19 NB Skäftingebacken 19 V Skäftingebacken 19 V Skäftingebacken 19 V Skäftingebacken 19 V Skäftingebacken 19 V Skäftingebacken 15 NB Skäftingebacken 15 V Skäftingebacken 15 V Skäftingebacken 15 V Skäftingebacken 15 V Skäftingebacken 15 V Skäftingebacken 25 NB Skäftingebacken 25 V Skäftingebacken 25 V Skäftingebacken 25 V Skäftingebacken 25 V Skäftingebacken 21 NB Skäftingebacken 21 V Skäftingebacken 21 V Skäftingebacken 21 V Skäftingebacken 21 V4

7 StorlekAntal lgh Tot yta m² Mdl m² Min m² Max m² 2012 kWh 2013 kWh 2014* kWh :a , :a , :a , :a , S:a , kWh/lgh ** kWh/BOA 44,944,845,6 kWh/lgh, år (storlek) SAMMANSTÄLLNING SAMTLIGA LÄGENHETER * jan-aug **Förbrukningar för 2014 omräknad till ett år

8 2012 1:or2:or3:or4:or min max kWh/lgh kWh/BOA48,544,746,242, min max kWh/lgh kWh/BOA32,342,848,342, jan-augmin max kWh/lgh kWh/BOA23,125,133,629,0 Min och max map lgh nr :or2:or3:or4:or min max min max jan-augmin max FÖRBRUKNINGAR FÖR RESP. KATEGORI OCH ÅR

9

10 Förbrukning per port sb15 sb17 sb19 sb21 sb23 sb25 S:A 1:or :or :or :or S:A YTA [m²] sb15 sb17 sb19 sb21 sb23 sb25 S:A 1:or :or :or :or S:A YTA [m²]

11 Förbrukningar för 2014 omräknad till ett år Elförbrukning per lgh och år, kWh/år, för 72 lgh i port15-25

12 5 st 1:or med pentry 27 st 1 rok 27 st 2 rok 78 st 3 rok 24 st 4 rok 3 st 5 rok Tot 164 st m² (snittlgh 67 m²) 5 st 1:or med pentry 27 st 1 rok 27 st 2 rok 78 st 3 rok 24 st 4 rok 3 st 5 rok Tot 164 st m² (snittlgh 67 m²) 344 MWh 317 MWh 210 MWh BRF Husaren i Märsta

13 Elförbrukning per lgh och år, kWh/år, för 164 lgh i 5 byggnader * kWh/BOA31,731,428,928,7 *Förbrukningar för 2014 omräknad till ett år

14 ELNÄT OCH ELHANDSPRISER ELNÄTELHANDEL Abonnemang [kr/år] El -verföring [öre/kWh] Årsavgift [kr/år] Elpris [öre/kWh] Energiskatt [öre/kWh] S:A rörlig [öre/kWh] S:A fast [kr/år] Typ av avtal Fortum 56040,642044,436,6121,6980 Bastariff 3x max20 eller 1xmax 35A Vattenfall ,036057,036,6118,61720 Enkeltariff E4, säkring 16 A lägenhet

15 FÖRDELNING ELKOSTNADER IDAG Fördelning kostnader [tkr] Fördelning elenergi Total till fastigheten idag (FaEl+Hushåll) 459 MWh FaEl 202 MWh Elnät 60 Elhandel 176 IMD 257 MWh Rest* 304 * =304 tkr Dvs det som blir över och utgör idag uppskattad kostnad för hushållsel som föreningen belastas med. Ca 54,4 kr/kvm BOA * =304 tkr Dvs det som blir över och utgör idag uppskattad kostnad för hushållsel som föreningen belastas med. Ca 54,4 kr/kvm BOA Denna årsförbrukning kostar föreningen idag 540 tkr. El i MWh/år och kostnad/år endast till fastigheten, FaEl 202 MWh & 236 tkr El i MWh/år och kostnad/år endast till fastigheten, FaEl 202 MWh & 236 tkr

16 JÄMFÖRELSE ELKOSTNADER IDAG MED DM OCH UM Jämförelse av fasta och rörliga elkostnaden vid tre olika förbrukningar A) 3487 kWh/lgh, år för typ lägenheten i föreningen B) 2500 kWh/lgh, år snitt förbrukning för en medelstor 3:a C) 2000 kWh/lgh, år snitt förbrukning för en mindre 3:a kWh/lgh Fast kostnad [tkr/år] Rörlig kostnad [tkr/år] Fast+rörlig [tkr/år] Kr/m² , , ,1 Nivåer för avgiftssänkning vid val av DIREKTANSLUTNING Denna nivå är i linje med vad hushållselen kostar för föreningen idag, ca 54,4 kr/ m² Avdrag Fast+rörlig kostnad Nivåer för avgiftssänkning vid val av DIREKTANSLUTNING Denna nivå är i linje med vad hushållselen kostar för föreningen idag, ca 54,4 kr/ m² Avdrag Fast+rörlig kostnad Direktanslutning kWh/lgh Fast kostnad [tkr/år] Rörlig kostnad [tkr/år] Fast+rörlig [tkr/år] Kr/m² , , ,3 IMD/Undermätning Nivåer för avgiftssänkning vid val av IMD/UNDERMÄTNING Denna nivå är i linje med vad hushållselens rörliga kostar för föreningen idag, ca 39,9 kr/ m² Endast avdrag för rörlig kostnad Nivåer för avgiftssänkning vid val av IMD/UNDERMÄTNING Denna nivå är i linje med vad hushållselens rörliga kostar för föreningen idag, ca 39,9 kr/ m² Endast avdrag för rörlig kostnad

17 SAMMANFATTNING  Till Skäftingebacken tillförs idag totalt 459 MWh el (540 tkr) per år som står för hushållsel och fastighetsel. Vid analys av ”IMD/undermätare” i 72 lägenheter samt mätning av fastighetsel kunde fördelning räknas fram.  Fastigheterna i port 15-25, FaEl, förbrukar ca. 202 MWh el (236 tkr) per år.  Återstående el som mäts via IMD, 257 MWh (304 tkr) per år är hushållsel. (ca. 54,4 kr/ m² BOA, varav endast rörliga delen 39,9 kr/ m² BOA)  Årskostnad för tre olika elförbrukning/lgh (se föregående bild) har räknats fram. Av beräkningar framgår att en medelförbrukning på 2500 kWh/lgh, år passar bäst som ”referens” i förhållande till de kostnader som idag belastar föreningen för hushållsel.

18 SAMMANFATTNING  Nuvarande årsavgift inklusive el är 746 kr/m², år.  Vid val av Direktanslutning bör årsavgiften sänkas mellan 44,1 och 67,3 kr/m², år beroende på vilken referens man väljer. Beräkningar visar en sänkning med 52,1 kr/m², år som är bäst i linje med vad föreningen betalar idag, 54,4 kr/ m², år. (elnät och elhandel för hushållsel)  Vid val av IMD/Undermätning bör årsavgiften sänkas mellan 31,3 och 54, 6 kr/m², år. Beroende på vilken referens man väljer. Sänkning med 39,2 kr/m², år är den nivå som motsvarar endast rörliga kostnaderna för hushållsel i föreningen idag, 39,9 kr/ m², år.  Återstående 12,9 kr/m², år (fasta kostnaden) skall föreningen debitera medlemmen för att täcka abonnemangsavgiften, administration m.m. (vid IMD) eftersom BRF ansvarar för abonnemanget.  Ca kr/lgh för installation av ny mätare från Fortum tillkommer.

19 SAMMANFATTNING Medlem tecknar eget avtal. Grundavgiften sänks med motsvarande elkostnad BRF ansvarar för abonnemang vilket innebär att fasta kostnaden tillhör grundavgiften, sänkning för endast rörliga elkostnaden.

20 MEDLEMFördelarNackdelar Direktanslutning Får samma valfrihet som övriga elkonsumenter. Kan själv följa och påverka sin förbrukning och kostnad. Eventuellt högre fast avgift än vid undermätning Undermätning Förberedelse för installation av mätare BRFFördelarNackdelar Direktanslutning BRF är inte inblandad i ”elaffären”. Kräver minimalt support från BRF. Ingen möjlighet att finansiera investeringen med hjälp av delar av besparingen i energi. Undermätning Får betalt för all el som förbrukas av medlem Kräver investering i mätare, insamlingssystem samt utrustning för administration. Kan bli krånglig vid flyttning. FÖR- OCH NACKDELAR VID VAL AV ALTERNATIV

21 HISTORISK FÖRBRUKNING (MWh/år)

22 TOTAL FÖRBRUKNING PER MÄTPUNKT (FORTUM) AdressSäkringKonstantMätmetodMWh/årAktivt nätavtal MELLINGEBACKEN 163X25080 Timmätt 386 Effekttariff L04S MELLINGEBACKEN 83X25060 Timmätt 429 Effekttariff L04S SKÄFTINGEBACKEN 103X2501 Timmätt 518 Effekttariff L04S SKÄFTINGEBACKEN 303X2501 Timmätt 462 Effekttariff L04S SKÄFTINGEBACKEN 173X25080 Timmätt 456 Effekttariff L04S SKÄFTINGEBACKEN 5 (fläktbyte)3X25060 Timmätt 473 Effekttariff L04S VISSINGEBACKEN 13 (577)3X25080 Timmätt 553 Effekttariff L04S ELINSBORGSBACKEN 18 K3X2001 Timmätt 216 Effekttariff L04L ELINSBORGSBACKEN 42 K3X2001 Timmätt 274 Effekttariff L04L ELINSBORGSBACKEN 25 K3X20040 Timmätt 308 Effekttariff L04L Vissingebacken 13 (798)3X351 Månadsmätt 24 Enkeltariff TOTALT

23 TOTAL FÖRBRUKNING FÖR MÄTPUNKT I PORT 17 (FORTUM) Tot 451 MWh (55%) (39%)

24 TOTAL FÖRBRUKNING FASTIGHET PORT Tot 135 MWh DIFF -41 MWh??

25 FÖRDELNING PORT Tot 45 MWh

26 1,34 MWh/år Effekt [W] trapphusbelysning, 7-14 oktober, 3 min

27 Effekt [W] hiss, oktober, 1 min 1,85 MWh/år

28 Effekt [W] garage v, oktober, 5 min 2,24 MWh/år

29 Effekt [W] garage h, oktober, 5 min 2,01 MWh/år

30 Effekt [W] garage v+h, oktober, 5 min 4,25 MWh/år

31 Effekt [W] belysning garage, oktober, 5 min 15,23 MWh/år Lysrör vid elskåp 117 W

32 Effekt [W] Undercentral i port 21, oktober, 5 min 14,04 MWh/år

33 Effekt [W] Central A1a1L, oktober, 3 min Fläktar 34,82 MWh/år Övrigt 9,73 MWh/år ∑ 44,56 MWh/år Fläktar 34,82 MWh/år Övrigt 9,73 MWh/år ∑ 44,56 MWh/år Utan fläktar i port 21, 23 och 25

34 Effekt [W] FF3 i port 25, oktober, 5 min 9,59 MWh/år

35 Effekt [W] 3 FF & 1 TF i port 21-25, 7-10 november, 5 min 36,54 MWh/år

36 Elförbrukning, MWh/år, för respektive förbrukare

37 FRÅGOR? Återstår att redovisa enligt uppdrag: Presentation Kostnadsanalys fjärrvärme vid nästa styrelsemöte Återstår att redovisa enligt uppdrag: Presentation Kostnadsanalys fjärrvärme vid nästa styrelsemöte

38 INVESTERING Uppskattad investering för att installera mätare i samtliga lägenheter Installation 2000 kr/lgh*603 lgh∑1206 TSEK Månadsavgift 10 kr/mån** 603 lgh∑ 72 TSEK/år *( Inkl mätare, insamlignsburkar/förstärkare och driftsättning) **(För validerig av mätvärden) Alla belopp exkl. mervärdesskatt Uppskattad investering för att installera mätare i samtliga lägenheter Installation 2000 kr/lgh*603 lgh∑1206 TSEK Månadsavgift 10 kr/mån** 603 lgh∑ 72 TSEK/år *( Inkl mätare, insamlignsburkar/förstärkare och driftsättning) **(För validerig av mätvärden) Alla belopp exkl. mervärdesskatt


Ladda ner ppt "BRF PÄRONET NR 7 UTVÄRDERING IMD VAHID JAFARPOUR 2014-11-13."

Liknande presentationer


Google-annonser