Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utlysning inom JoSEn Järn- och Stålindustrins Energianvändning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utlysning inom JoSEn Järn- och Stålindustrins Energianvändning."— Presentationens avskrift:

1 Utlysning inom JoSEn Järn- och Stålindustrins Energianvändning

2 JoSEns vision är att…. ….svensk järn- och stålindustri år 2050 är konkurrenskraftig och kunskapsmässigt ledande på den internationella marknaden och levererar energi-, klimat- och miljöeffektiva produkter.

3 ….85 + 128 miljoner kronor ….2013-2017 ….öppna utlysningar Programmets omfattning

4 ….Programråd Urval och bedömning formella krav programmål medfinansiering

5 1. Utveckla erbjudandet! 2. Öppna värdekedjan! 3. Öka material- utvecklingstakten! 4. Öka flexibiliteten 5. Öka resurs- effektiviteten! 6. Minska miljöpåverkan! 7. Öka attraktiviteten och kompetensen! Projekt inom fyra områden Utveckling av processer/ produktionssystem för energieffektivisering Effektivisering av råvaru-, energi- och materialbehovet Reducerad användning av fossila bränslen samt minskade utsläpp av CO2 Organisation och arbetssätt för energieffektivisering 1. Utveckla erbjudandet! 2. Öppna värdekedjan! 4. Öka flexibiliteten 5. Öka resurs- effektiviteten! 6. Minska miljöpåverkan! 7. Öka attraktiviteten och kompetensen!

6 Utveckling av processer/ produktionssystem för energieffektivisering Effektivisering av råvaru-, energi- och materialbehovet Reducerad användning av fossila bränslen samt minskade utsläpp av CO2 Organisation och arbetssätt för energieffektivisering Minskning oscillationsmärken Optimerad processgasanvändning Processtyrning ljusbågsugnar Minskning stoft från masugnar Effektivitet vid svavelrening Smart återvinning av restprodukter BioDRI: Skogen möter stålet Visualisering längsgående sprickor Separation av fosfor från LD-slagg Impinging jet ! PROBIOSTÅL IRONARC Myonteknik OPTIR: Mätning med radar Energiåtervinning gjutning

7 ….36% / 64 % (69 miljoner anslag) Utlysning 1 och 2 ….2013 och 2014 ….12 + 4 projekt

8 Sammanfattning 10 miljoner kronor 5 mar- 11 jun (start nov) Järn-, stål och gruvans varma Alla fyra forskningsområden men speciellt område 4. Organisation och arbetssätt Ansökan i e-kanalen på Energimyndighetens hemsida

9 Bedömningskriterier Energirelevans Nyhetsvärde Genomförande Nyttiggörande

10 Tack!


Ladda ner ppt "Utlysning inom JoSEn Järn- och Stålindustrins Energianvändning."

Liknande presentationer


Google-annonser