Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utlysning inom JoSEn Järn- och Stålindustrins Energianvändning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utlysning inom JoSEn Järn- och Stålindustrins Energianvändning"— Presentationens avskrift:

1 Utlysning inom JoSEn Järn- och Stålindustrins Energianvändning

2 JoSEns vision är att…. ….svensk järn- och stålindustri år 2050 är konkurrenskraftig och kunskapsmässigt ledande på den internationella marknaden och levererar energi-, klimat- och miljöeffektiva produkter.

3 Programmets omfattning
… miljoner kronor ….öppna utlysningar

4 Urval och bedömning ….Programråd formella krav programmål
formella krav programmål medfinansiering

5 Projekt inom fyra områden
Utveckling av processer/ produktionssystem för energieffektivisering 1. Utveckla erbjudandet! 1. Utveckla erbjudandet! 2. Öppna värdekedjan! 2. Öppna värdekedjan! Effektivisering av råvaru-, energi- och materialbehovet 3. Öka material-utvecklingstakten! 4. Öka flexibiliteten 4. Öka flexibiliteten Reducerad användning av fossila bränslen samt minskade utsläpp av CO2 5. Öka resurs-effektiviteten! 5. Öka resurs-effektiviteten! Bo-Erik: Innan vi går in på att diskutera själva rapporten, får du gärna ge några reflektioner kring programmets resultat och vad som står i slutrapporen. Du kan t.ex kommentera räkneexemplet bilden (efter din idé igår). Sedan kan du lämna över till mig som drar diskussionen kring innehållet i rapporten. 6. Minska miljöpåverkan! 6. Minska miljöpåverkan! Organisation och arbetssätt för energieffektivisering 7. Öka attraktiviteten och kompetensen! 7. Öka attraktiviteten och kompetensen!

6 ! Utveckling av processer/ produktionssystem för energieffektivisering
Processtyrning ljusbågsugnar Effektivitet vid svavelrening Utveckling av processer/ produktionssystem för energieffektivisering Visualisering längsgående sprickor Minskning oscillationsmärken Myonteknik OPTIR: Mätning med radar Minskning stoft från masugnar Effektivisering av råvaru-, energi- och materialbehovet Impinging jet Smart återvinning av restprodukter Optimerad processgasanvändning Separation av fosfor från LD-slagg Energiåtervinning gjutning Bo-Erik: Innan vi går in på att diskutera själva rapporten, får du gärna ge några reflektioner kring programmets resultat och vad som står i slutrapporen. Du kan t.ex kommentera räkneexemplet bilden (efter din idé igår). Sedan kan du lämna över till mig som drar diskussionen kring innehållet i rapporten. Reducerad användning av fossila bränslen samt minskade utsläpp av CO2 BioDRI: Skogen möter stålet PROBIOSTÅL IRONARC Organisation och arbetssätt för energieffektivisering !

7 Utlysning 1 och 2 ….2013 och 2014 ….12 + 4 projekt
….36% / 64 % (69 miljoner anslag)

8 Sammanfattning 10 miljoner kronor 5 mar- 11 jun (start nov)
Järn-, stål och gruvans varma Alla fyra forskningsområden men speciellt område Organisation och arbetssätt Ansökan i e-kanalen på Energimyndighetens hemsida

9 Bedömningskriterier Energirelevans Nyhetsvärde Genomförande
Nyttiggörande

10 Tack!


Ladda ner ppt "Utlysning inom JoSEn Järn- och Stålindustrins Energianvändning"

Liknande presentationer


Google-annonser