Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

April 2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "April 2017."— Presentationens avskrift:

1 april 2017

2 Sundfrakt AB Kort om branschen Fordon 60 000 st Åkeriföretag 10 000 st
Sysselsatta över st Omsättning 100 mdr/år (4% av BNP) Inom EU transporteras ca 85% av antalet ton gods på kortare sträckor än 15 mil. Sveriges högkapacitetsfordon är 60 ton och 25,25 m. Lastbilstransporter svarar för ca 8% av växthusgaser i Sverige. Källa: Sveriges Åkeriföretag april 2017

3 Sundfrakt AB Vår vision Sundfrakt ska vara det mest attraktiva
företaget inom sina verksamhetsområden! april 2017

4 Sundfrakt AB Vår affärsidé
Vi ska tillhandahålla kompletta transport- och maskintjänster för den privata och offentliga marknaden Vi ska erbjuda kundanpassade tjänster med inriktning på hög service, utförda med minsta möjliga miljöpåverkan april 2017

5 Sundfrakt AB Vår kvalitetspolicy
Att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt sträva efter ständig förbättring i hela organisationen. Lyhörda och flexibla för kundensönskemål och ständigt höja vår kompetens. Personlig kvalitet med principen ”rätt från början” ska gälla, så att alla utförda uppdrag kan bli en referens för framtida affärer. Arbetar enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. april 2017

6 Sundfrakt AB Vår miljöpolicy
Sundfrakt åtar sig att följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt andra för verksamheten gällande regler. Sundfrakt åtar sig att kontinuerligt söka förbättringar i verksamheten, dess aktiviteter, varor och tjänster i avsikt att minska påverkan på miljön, och därigenom arbeta förebyggande med de miljöstörningar Sundfrakt ger upphov till. Genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till en minskad miljöpåverkan vill Sundfrakt bära sin del av utvecklingsansvaret. Arbetar enligt miljöstandarden ISO april 2017

7 Sundfrakt AB Vår trafiksäkerhetspolicy
Uppdragen planeras så att förare alltid ges utrymme att anpassa körningen till rådande förhållanden och gällande hastighetsregler. Laglig last och regelrätt lastsäkring alltid ska tillämpas. Bilbälte ska användas under färd. Regelbundet underhålls fordonen för att alltid vara i trafiksäkert skick. Under färd ska handsfreefunktion till mobil användas. Förare ska genomgå regelbunden hälso- och synkontroll. Alkolås installeras i fordonen, såväl i befintliga som vid nyinvesteringar. april 2017

8 Sundsvalls Klorat- transporter AB 100 % Intresse AB Vägvisaren 100 %
Sundfrakt AB Sundfraktkoncernen Sundfrakt AB Sundsvalls Klorat- transporter AB 100 % Mittfrakt AB 100 % Alltank AB 85 % Delta Terminal AB 100 % Åkerigrus AB 100 % Solventum AB % Intresse AB Vägvisaren 100 % MGT AB 100 % Delägda bolag Fraktall i Sthlm 7 % TRB Sverige AB 6 % april 2017

9 Sundfrakt AB Vi bedriver verksamhet från följande orter: april 2017
Sollefteå Östersund Härnösand Ånge Söråker Sundsvall april 2017

10 Sundfrakt AB Våra affärsområden Distribution Anläggning Tank & Bulk
april 2017

11 Sundfrakt AB Verksamheten inom Affärsområde Distribution:
Transporter av livsmedel, skog, fjärrtrafik, återvinning, hushållsavfall, specialtransporter Lagring via Lagerhotellet, försäljningsombud Alla typer av fjärrtransporter företrädesvis öppna låglastande trailerfordon. Specialister på långt – högt – brett – tungt gods Omfattningen varierar från lokala transportuppdrag i när- området till stora åtaganden i hela Norden. Omsättning 270 mkr (2011) april 2017

12 Sundfrakt AB Verksamheten inom Affärsområde Anläggning:
Vägarbeten av alla storlekar Alla typer av schakter Snöröjning, sandning och sandupptagning Grus-, schakt-, asfalt-, berg-, sand-, matjords-transporter Omsättning 220 mkr (2011) april 2017

13 Sundfrakt AB Verksamhet inom Affärsområde Tank & Bulk:
Transporter av kemikalier, petroleum, gas och pulverprodukter i bulk. Omfattningen varierar från lokala transportuppdrag i när- området till stora åtaganden i hela Norden. Omsättning 115 mkr (2011) april 2017

14 Sundfrakt AB Verksamhet inom Affärsområde Ekonomi & Administration:
Redovisning & avräkningar Uthyrning av lokaler; externa kunder & delägare Juridik Delägarstöd Försäkringar Utbildning april 2017

15 Sundfrakt AB Lokalisering i Sundsvall april 2017
Kontor Garage Diesel- och spolarvätskeförsäljning Renhållning Externa verksamheter Lagerhotell april 2017

16 AO Distribution Mats Richnau
Sundfrakt AB Ägare Styrelse Delta Terminal AB Johan Stén K & M Jörgen Persson VD Olof Nyberg Ek & Adm. Martin Kling Solventum Red. AB Åsa Richnau-Ersson AO Distribution Mats Richnau AO Anläggning Kenth Ekholm AO Tank & Bulk Markus Sundström Åkerigrus AB Urban Norlin Alltank AB Markus Sundström april 2017

17 Sundfrakt AB Vår omsättning 2011 Koncernen ca 1 001 mkr
Moderbolaget ca mkr Jämfört med andra transportföretag i Sverige är Sundfrakt det sjätte största. (Källa: Tidningen Trailer nr 12/2012) Koncernen tillhör ”topp 3” med säte i Sundsvall. (Källa: UC 2012) april 2017

18 Sundfrakt AB Anställda
Antal sysselsatta i koncernen är ca 525 personer inkl åkeriägare & chaufförer Antal anställda i koncernen ca 70 st Anställda i Sundfrakt AB strax under 40 st april 2017

19 Sundfrakt AB Antal aktieägare och enheter 31 dec 2011
Totalt 197 st aktieägare Totalt 345 enheter (fordon och maskiner) - 242 bilar - 103 maskiner april 2017

20 Sundfrakt AB ägs till 85 % av Sundfrakt AB
21 tankanläggningar i Västernorrland och Jämtland 6 000 kontokort m3 diesel och eldningsolja, spolarvätskepump och smörjmedel omsättning ca 350 mkr (2011) april 2017

21 Sundfrakt AB ägs till 100 % av Sundfrakt AB
kvalificerade ekonomirådgivare företagsrådgivning skatter redovisning administration, lönehantering kurser omsättning 8 mkr (2011) april 2017

22 Sundfrakt AB april 2017

23 Sundfrakt AB ägs till 100 % av Sundfrakt AB sedan 1988
En av Sveriges få privatägda hamnar med hamnstatus Utpräglad bulkhamn; hanterar vägsalter, järntråd, marmorkross, skogsprodukter, timmer, stolpar och pellets, aluminium mm 50-tal fartygsanlöp per år, sjötrafik året runt Omfattande hyresverksamhet av både lokaler och lager (varm-, kall-, och utomhus) Omsättning 19 mkr (2011) april 2017

24 Sundfrakt AB ägs till 100 % av Sundfrakt AB
Produktion och försäljning av grus- och krossmaterial samt matjord Centralt belägen täkt i Sundsvall (Bosvedjan) Omsättning 34 mkr (2011) april 2017

25 www.sundfrakt.se sundfrakt@sundfrakt.se
Norra Vägen 30, Sundsvall Saltviksvägen 8, Härnösand Sjövägen 8, Ånge Storlienvägen 34, Östersund Soldatvägen 1, Sollefteå april 2017


Ladda ner ppt "April 2017."

Liknande presentationer


Google-annonser