Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

April 20151. Sundfrakt AB Kort om branschen Fordon60 000 st Åkeriföretag10 000 st Sysselsattaöver 100 000 st Omsättning100 mdr/år (4% av BNP) Inom EU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "April 20151. Sundfrakt AB Kort om branschen Fordon60 000 st Åkeriföretag10 000 st Sysselsattaöver 100 000 st Omsättning100 mdr/år (4% av BNP) Inom EU."— Presentationens avskrift:

1 april 20151

2 Sundfrakt AB Kort om branschen Fordon60 000 st Åkeriföretag10 000 st Sysselsattaöver 100 000 st Omsättning100 mdr/år (4% av BNP) Inom EU transporteras ca 85% av antalet ton gods på kortare sträckor än 15 mil. Sveriges högkapacitetsfordon är 60 ton och 25,25 m. Lastbilstransporter svarar för ca 8% av växthusgaser i Sverige. Källa: Sveriges Åkeriföretag 2

3 april 2015 Sundfrakt AB Vår vision Sundfrakt ska vara det mest attraktiva företaget inom sina verksamhetsområden! 3

4 april 2015 Sundfrakt AB Vår affärsidé Vi ska tillhandahålla kompletta transport- och maskintjänster för den privata och offentliga marknaden Vi ska erbjuda kundanpassade tjänster med inriktning på hög service, utförda med minsta möjliga miljöpåverkan 4

5 april 2015 Sundfrakt AB Vår kvalitetspolicy Att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt sträva efter ständig förbättring i hela organisationen. Lyhörda och flexibla för kundensönskemål och ständigt höja vår kompetens. Personlig kvalitet med principen ”rätt från början” ska gälla, så att alla utförda uppdrag kan bli en referens för framtida affärer. Arbetar enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. 5

6 april 2015 Sundfrakt AB Vår miljöpolicy Sundfrakt åtar sig att följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt andra för verksamheten gällande regler. Sundfrakt åtar sig att kontinuerligt söka förbättringar i verksamheten, dess aktiviteter, varor och tjänster i avsikt att minska påverkan på miljön, och därigenom arbeta förebyggande med de miljöstörningar Sundfrakt ger upphov till. Genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till en minskad miljöpåverkan vill Sundfrakt bära sin del av utvecklingsansvaret. Arbetar enligt miljöstandarden ISO 14001. 6

7 april 2015 Sundfrakt AB Vår trafiksäkerhetspolicy Uppdragen planeras så att förare alltid ges utrymme att anpassa körningen till rådande förhållanden och gällande hastighetsregler. Laglig last och regelrätt lastsäkring alltid ska tillämpas. Bilbälte ska användas under färd. Regelbundet underhålls fordonen för att alltid vara i trafiksäkert skick. Under färd ska handsfreefunktion till mobil användas. Förare ska genomgå regelbunden hälso- och synkontroll. Alkolås installeras i fordonen, såväl i befintliga som vid nyinvesteringar. 7

8 april 2015 Sundfrakt AB Sundfraktkoncernen Alltank AB 85 % Mittfrakt AB 100 % Intresse AB Vägvisaren 100 % Sundsvalls Klorat- transporter AB 100 % Delägda bolag Fraktall i Sthlm 7 % TRB Sverige AB 6 % Delta Terminal AB 100 % Åkerigrus AB 100 % Solventum AB 100 % Sundfrakt AB MGT AB 100 % MGT AB 100 % 8

9 april 2015 Sundfrakt AB Vi bedriver verksamhet från följande orter: Söråker Sundsvall Ånge Härnösand Östersund Sollefteå 9

10 april 2015 Distribution Sundfrakt AB Våra affärsområden AnläggningTank & Bulk 10

11 april 2015 Sundfrakt AB Verksamheten inom Affärsområde Distribution: Transporter av livsmedel, skog, fjärrtrafik, återvinning, hushållsavfall, specialtransporter Lagring via Lagerhotellet, försäljningsombud Alla typer av fjärrtransporter företrädesvis öppna låglastande trailerfordon. Specialister på långt – högt – brett – tungt gods Omfattningen varierar från lokala transportuppdrag i när- området till stora åtaganden i hela Norden. Omsättning 270 mkr (2011) 11

12 april 2015 Sundfrakt AB Verksamheten inom Affärsområde Anläggning: Vägarbeten av alla storlekar Alla typer av schakter Snöröjning, sandning och sandupptagning Grus-, schakt-, asfalt-, berg-, sand-, matjords- transporter Omsättning 220 mkr (2011) 12

13 april 2015 Sundfrakt AB Verksamhet inom Affärsområde Tank & Bulk: Transporter av kemikalier, petroleum, gas och pulverprodukter i bulk. Omfattningen varierar från lokala transportuppdrag i när- området till stora åtaganden i hela Norden. Omsättning 115 mkr (2011) 13

14 april 2015 Sundfrakt AB Verksamhet inom Affärsområde Ekonomi & Administration: Redovisning & avräkningar Uthyrning av lokaler; externa kunder & delägare Juridik Delägarstöd Försäkringar Utbildning 14

15 april 2015 Sundfrakt AB Lokalisering i Sundsvall Kontor Garage Diesel- och spolarvätskeförsäljning Renhållning Externa verksamheter Lagerhotell 15

16 april 2015 Sundfrakt AB Ägare Ek & Adm. Martin Kling Ek & Adm. Martin Kling AO Distribution Mats Richnau K & M Jörgen Persson K & M Jörgen Persson Styrelse VD Olof Nyberg VD Olof Nyberg AO Anläggning Kenth Ekholm AO Anläggning Kenth Ekholm AO Tank & Bulk Markus Sundström AO Tank & Bulk Markus Sundström Delta Terminal AB Johan Stén Delta Terminal AB Johan Stén Solventum Red. AB Åsa Richnau-Ersson Solventum Red. AB Åsa Richnau-Ersson Åkerigrus AB Urban Norlin Åkerigrus AB Urban Norlin Alltank AB Markus Sundström Alltank AB Markus Sundström 16

17 april 2015 Sundfrakt AB Vår omsättning 2011 Koncernenca 1 001 mkr Moderbolagetca 606 mkr Jämfört med andra transportföretag i Sverige är Sundfrakt det sjätte största. (Källa: Tidningen Trailer nr 12/2012) Koncernen tillhör ”topp 3” med säte i Sundsvall. (Källa: UC 2012) 17

18 april 2015 Sundfrakt AB Anställda Antal sysselsatta i koncernen är ca 525 personer inkl åkeriägare & chaufförer Antal anställda i koncernen ca 70 st Anställda i Sundfrakt AB strax under 40 st 18

19 april 2015 Sundfrakt AB Antal aktieägare och enheter 31 dec 2011 Totalt 197 st aktieägare Totalt 345 enheter (fordon och maskiner) - 242 bilar - 103 maskiner 19

20 april 2015 ägs till 85 % av Sundfrakt AB 21 tankanläggningar i Västernorrland och Jämtland 6 000 kontokort 30 000 m 3 diesel och eldningsolja, spolarvätskepump och smörjmedel omsättning ca 350 mkr (2011) Sundfrakt AB 20

21 april 2015 Sundfrakt AB ägs till 100 % av Sundfrakt AB kvalificerade ekonomirådgivare företagsrådgivning skatter redovisning administration, lönehantering kurser omsättning 8 mkr (2011) 21

22 april 2015 Sundfrakt AB 22

23 april 2015 Sundfrakt AB ägs till 100 % av Sundfrakt AB sedan 1988 En av Sveriges få privatägda hamnar med hamnstatus Utpräglad bulkhamn; hanterar vägsalter, järntråd, marmorkross, skogsprodukter, timmer, stolpar och pellets, aluminium mm 50-tal fartygsanlöp per år, sjötrafik året runt Omfattande hyresverksamhet av både lokaler och lager (varm-, kall-, och utomhus) Omsättning 19 mkr (2011) 23

24 april 2015 Sundfrakt AB ägs till 100 % av Sundfrakt AB Produktion och försäljning av grus- och krossmaterial samt matjord Centralt belägen täkt i Sundsvall (Bosvedjan) Omsättning 34 mkr (2011) 24

25 april 2015 Norra Vägen 30, Sundsvall Saltviksvägen 8, Härnösand Sjövägen 8, Ånge Storlienvägen 34, Östersund Soldatvägen 1, Sollefteå www.sundfrakt.se sundfrakt@sundfrakt.se 25


Ladda ner ppt "April 20151. Sundfrakt AB Kort om branschen Fordon60 000 st Åkeriföretag10 000 st Sysselsattaöver 100 000 st Omsättning100 mdr/år (4% av BNP) Inom EU."

Liknande presentationer


Google-annonser