Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieuppläggning - informationssystem Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 Mottagning enligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieuppläggning - informationssystem Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 Mottagning enligt."— Presentationens avskrift:

1 Studieuppläggning - informationssystem Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 it-studieradgivare@abo.fi Mottagning enligt överenskommelse 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 1

2 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 2 Examina  60 studiepoäng (sp) per läsår (ett läsår är 1600 arbetstimmar)  Kandidatexamen, 180 sp, 3 år  Magisterexamen, 120 sp, 2 år  Totalt minst 300 sp på max. 7år  Licentiatexamen uppgår till 120 sp - 2 år doktorsexamen därutöver till 120 sp - 2år  Doktorsexamen utan föregående licentiatexamen uppgår till 240 sp - 4år

3 Ekonomie kandidat (180 sp) Gemensamma studier (51 sp) Huvudämnesstudier (60 sp) Metodik (10 sp) Språk och kommunikation (25 sp) Biämnesstudier (25 sp) Fritt valbara studier (9 sp) 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 3

4 EK / Gemensamma studier (51 sp)  Gemensamma för alla som studerar till ekonomie kandidat och består av grundkurserna i de olika ekonomiska ämnena (á 10 sp): – (Informationssystem) – Organisation och ledning – Marknadsföring – Redovisning – Juridik – Nationalekonomi samt studieorientering (1 sp) 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 4

5 EK / Metodik (10 sp)  Obligatoriska metodikkurser är – Ekonomisk matematik – Baskurs i statistik  I MinPlan ordnas metodikkurserna under rubriken gemensamma studier 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 5

6 EK / Huvudämnesstudier (60 sp)  Grundstudier i informationssystem (25 sp) – Består av obligatoriska kurser  Ämnesstudier i informationssystem (35 sp) – Består av oblig.kurser (10 sp) valbara kurser (15 sp) samt av en obligatorisk kandidatavhandling (10 sp) 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 6

7 EK / Språk och kommunikation (25 sp)  Olika strukturer beroende på skolbildningsspråk  Skolbildningsspråk svenska / finska – Kommunikation / svenska – Vetenskapligt skrivande – Finska – Språk nivå 4 – Språk nivå 2 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 7

8 EK / Biämnesstudier (25 sp)  Biämnesstudier i examen består av grundstudierna i ett ämne  Kan vara ett ämne från vilken fakultetsområde som helst, även utanför ÅA 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 8

9 EK / Fritt valbara studier (9 sp)  Består av valbara kurser som får väljas fritt  Kan även vara kurser i huvudämne 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 9

10 Följ den rekommenderade studiegången!  Studiehandboken  Examensstrukturen, vilka kurser ingår i examen?  Rekommenderad studiegång - Varför en rekommenderad studiegång? – Begränsad studietid – Vissa kurser kräver förkunskaper – Undviker ”kurskrockar” 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 10

11 Tillgodoräknande och utbyte av kurs  Studieprestationer avlagda vid en annan högskola eller vid en annan läroanstalt som inte ingår i en examen kan man anhålla om att få tillgodo.  Fyll i anhållan → ämnesansvarig förordar → studierådgivare/studiesekreteraren  Studieprestationer som ingår i en examen kan göra en befriad från en kurs med 0 sp (kursen ersätts då med en annan kurs) 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 11

12 Viktiga handböcker  Studiehandbok finns på institutionens hemsida: http://www.abo.fi/institution/itstudiehandbok (Studier > Studiehandbok) Kan laddas ner som pdf-fil. http://www.abo.fi/institution/itstudiehandbok  Undervisningsprogram 2013-2014 finns som pdf-fil och kan laddas ner här: https://www.abo.fi/student/undervisning https://www.abo.fi/student/undervisning 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 12

13 Andra informationskällor  Studieorienteringsveckan –Materialet finns elektroniskt på www.abo.fi/student/studieorientering www.abo.fi/student/studieorientering  Din tutor  Din egenlärare och övriga lärare vid ämnet  Anslagstavlorna  Webben www.abo.fi/itwww.abo.fi/it  MinPlan (elektroniskt studieplaneringsverktyg) www.abo.fi/minplan www.abo.fi/minplan  Studiekansliet (studierådgivaren, studiechefen, studiesekreteraren) –Gripen (2. vån.), Tavastgatan 13 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 13

14 Frågor, problem?  Tutorerna  Egenläraren och övriga lärare  Studiekansliet (Heidi, Jessica och Pia-Maria) i Gripens andra våning, mottagningstider: se instens webb (studier → studierådgivning → kansliet) biovet-studieradgivare@abo.fi 02 - 215 3540 (Heidi Karlsson) Jessica.lindross@abo.fi 02 - 215 4517(Jessica Lindroos) biovet-studiechef@abo.fi 02 - 215 4516 (Pia-Maria Kallio)  Studentexpeditionen finns i Gripens första våning (studiestödet, internationella enheten..) 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 14

15 Studieplaneringsverktyget MinPlan  Alla gör en studieplan i MinPlan  Strukturen på examen  Kurser som ingår i examen  Val av kurser / tidsbestämning  Läsordning  Kurs- och tentamensanmälan  www.abo.fi/minplan www.abo.fi/minplan  www.abo.fi/student/minplanmanualer www.abo.fi/student/minplanmanualer 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 15

16 Studieplan  Varje år skapar man en ny studieplan (tidsbestämmer det kommande läsåret)  Planen lämnas in till egenläraren i maj – Granskning för terminsanmälan  OBS! Första året lämnas planen även in under september (planerar år 1) – Begäran om rådgivning – Egenläraren kollar upp att allt är OK 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 16

17 MinPlan-demonstration www.abo.fi/minplan www.abo.fi/minplan 27.8.2013Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 17


Ladda ner ppt "Studieuppläggning - informationssystem Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 Mottagning enligt."

Liknande presentationer


Google-annonser