Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av infektioner och antibiotikabehandling i särskilda boenden STRAMA Upp Åsa Eklund Inger Tverin Per Hartvig Staffan Sylvan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av infektioner och antibiotikabehandling i särskilda boenden STRAMA Upp Åsa Eklund Inger Tverin Per Hartvig Staffan Sylvan."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av infektioner och antibiotikabehandling i särskilda boenden STRAMA Upp Åsa Eklund Inger Tverin Per Hartvig Staffan Sylvan

2 Examensarbeten särskilda boenden I Kartläggning av infektioner och antibiotikabehandling - Åsa Eklund, Sofia Andersson, Linda Josefsson, Natalia Nilsson, Catarina Andreasson, Åsa Persson II Resistensmönster och kateteranvändning - Matilda Bergner III Spridning av ESBL Klebsiella pneumoniae - Anna Qvarforth

3 Kartläggning av infektioner och antibiotikabehandling

4 Syfte Utreda hur infektioner uppmärksammas och behandlas i särskilda boenden Utreda vilket inflytande sjuksköterskor har när det gäller val av behandling vid infektioner

5 Metod Dokumentationsformulär - prospektiv studie - 17 särskilda boenden  817 individer Intervjuer med sjuksköterskor - hur/vem uppmärksammar infektioner? - hygienrutiner? - möjlighet att påverka infektionsbehandling?

6 Resultat dokumentationsformulär Totalt 152 infektionsepisoder  1,3 infektioner/individ/år Medelålder 87 år Majoriteten kvinnor, 82 % 53 % läkarundersökta Symtom 1-3 dygn före läkarkontakt 94 % av episoderna antibiotikabehandlades

7 Infektionsprevalens

8 Terapival

9 Behandlingstidens längd UVI: 7 dagar (69%), 10 dagar (20 %) Luftvägar: 10 dagar (54%), 9 dagar (33%) Hud/mjukdelar: 10 dagar (87%)

10 Resultat intervjuer Omvårdnadspersonal uppmärksammar infektioner God följsamhet till hygienrutiner Sjuksköterskor ”ställer diagnos” vid UVI med hjälpmedel såsom nitritstickor Sjuksköterskor har stort inflytande när det gäller att initiera behandling

11 Slutsatser Behandling av hud- och mjukdelsinfektioner rationell Viss överanvändning av kinoloner vid nedre UVI hos kvinnor och tetracykliner vid luftvägsinfektioner Väl långa behandlingstider vid UVI Dosjustering saknas Sjuksköterskor ”ställer diagnos” vid UVI Sjuksköterskorna har stort inflytande vid initiering av behandling


Ladda ner ppt "Kartläggning av infektioner och antibiotikabehandling i särskilda boenden STRAMA Upp Åsa Eklund Inger Tverin Per Hartvig Staffan Sylvan."

Liknande presentationer


Google-annonser