Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bostadsmarknadsanalys 2013 Anna-Karin Abrahamsson Länsstyrelsen Norrbotten Plan- och bostadsenheten 971 86 LULEÅ Telefon: 010-225 52 26 E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bostadsmarknadsanalys 2013 Anna-Karin Abrahamsson Länsstyrelsen Norrbotten Plan- och bostadsenheten 971 86 LULEÅ Telefon: 010-225 52 26 E-post:"— Presentationens avskrift:

1 Bostadsmarknadsanalys 2013 Anna-Karin Abrahamsson Länsstyrelsen Norrbotten Plan- och bostadsenheten 971 86 LULEÅ Telefon: 010-225 52 26 E-post: Anna-Karin.Abrahamsson@lansstyrelsen.se

2 Bakgrund till regional analys Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport göra en analys av bostadsmarknaden i länet, enligt 2 § (SFS 2011:1160). Utöver en regional bostadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla en redovisning av: – hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. – hur länsstyrelsen lever upp till kravet i 2 § lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar – hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt.

3 Läget på bostadsmarknaden, diagram 1: Kommunernas bedömningar av det totala bostadsläget i januari 2013. Källa: BME 2013, bearbetning länsstyrelsen

4 Läget på bostadsmarknaden, diagram 2: Kommunernas bedömning av bostadsmarknadsläget på centralorterna i januari 2013. Källa: BME 2013, bearbetning länsstyrelsen

5 Läget på bostadsmarknaden, diagram 3: Kommunernas bedömning av bostadsmarknadsläget i övriga kommundelar i januari 2013. Källa: BME 2013, bearbetning länsstyrelsen

6 Läget på bostadsmarknaden, diagram 4: Kommunernas bedömning av brist på bostäder för ungdomar i januari 2013. Källa: BME 2013, bearbetning länsstyrelsen

7 Läget på bostadsmarknaden, diagram 5: Kommunernas bedömning av brist på hyresrätter i januari 2013. Källa: BME 2013, bearbetning länsstyrelsen

8 Läget på bostadsmarknaden, diagram 6: Kommunernas bedömning av brist på bostadsrätter i januari 2013. Källa: BME 2013, bearbetning länsstyrelsen

9 Läget på bostadsmarknaden, diagram 7: Kommunernas bedömning av brist på äganderätter (villor/radhus/kedjehus) i januari 2013. Källa: BME 2013, bearbetning länsstyrelsen

10 Lediga lägenheter i allmännyttan

11 Slutsatser i analysen Bostadsmarknaden är starkt kopplad till arbetsmarknad och infrastruktur. De geografiska förutsättningarna med långa avstånd och bristande pendlingsmöjligheter inverkar på möjligheten till kompletterande arbetsmarknader, bostadsmarknader samt tillgängligheten till högre utbildning.

12 Slutsatser, forts. För att en marknad ska fungera så måste det finnas ett utbud som matchar efterfrågan. Bostadsmarknaden är inget undantag och det behöver finnas ett varierat, blandat bostadsbestånd med olika upplåtelseformer som tilltalar olika typer av hushåll för att marknaden ska fungera.

13 Slutsatser, forts. Kommunernas sammanvägda svar i årets bostadsmarknadsenkät 2013 visar på ett behov av mellan 574-822 hyreslägenheter eller mer i länet. Framförallt är det brist på små hyreslägenheter på centralorterna bedömer tio av fjorton kommuner. Åtta av dessa kommuner gör även bedömningen att det är brist på bostäder för unga människor.

14 Slutsatser, forts. Byggandet av små och tillgängliga hyreslägenheter för ungdomar, äldre, invandrare, flyktingar, studenter och inflyttad arbetskraft är fortfarande en viktig fråga för att kommunerna ska klara av sitt lagstadgade bostadsförsörjningsuppdrag. Vakanserna i de kommunala allmännyttornas lägenheter är fortfarande små och konkurrensen är stor om de lediga lägenheterna.

15 Ny bostadsförsörjningslag från 1 januari 2014 Hur påverkar nya lagen vårt kommande arbete med boendeplaneringsfrågor? Hur kan länsstyrelsen stödja kommunerna i ett regionalt perspektiv på bostadsförsörjning? Hur kan länsstyrelsen bidra till att kommunerna samråder med varandra?

16 Ny bostadsförsörjningslag från 1 januari 2014, forts. Hur och när bör länsstyrelsen yttra sig över kommunernas planering av bostadsförsörjningen? Hur kan länsstyrelsen bidra med relevant planeringsunderlag för den kommunala bostadsförsörjningen? Vilket underlag efterfrågas av kommunerna?

17 Vikten av tydliga visioner och mål Alice: ”Åt vilket håll ska jag gå?” Katten: ”Det beror på vart du vill komma?” Alice: ”Det spelar ingen roll” Katten: ”Då spelar det heller ingen roll åt vilket håll du går” (Citat från Alice i Underlandet av Lewis Carroll)

18 Tack för uppmärksamheten! Anna-Karin Abrahamsson Länsstyrelsen Norrbotten Plan- och bostadsenheten 971 86 LULEÅ Telefon: 010-225 52 26 E-post: Anna-Karin.Abrahamsson@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Bostadsmarknadsanalys 2013 Anna-Karin Abrahamsson Länsstyrelsen Norrbotten Plan- och bostadsenheten 971 86 LULEÅ Telefon: 010-225 52 26 E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser