Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnhälsovårdens statistik för Norrbottens län rapporterad jan 2012 Maj 2012 Barbro Nilsson Länsenheten MHV/BHV Kompetenscentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnhälsovårdens statistik för Norrbottens län rapporterad jan 2012 Maj 2012 Barbro Nilsson Länsenheten MHV/BHV Kompetenscentrum."— Presentationens avskrift:

1 Barnhälsovårdens statistik för Norrbottens län rapporterad jan 2012 Maj 2012 Barbro Nilsson Länsenheten MHV/BHV Kompetenscentrum

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Veckoarbetstid för sjuksköterskor och läkare inom BHV i Norrbotten 2011 I ett normalområde med ca 60 nyfödda per år behöver BVC- sjuksköterskan 40 arbetstimmar per vecka för att fullfölja uppgifterna inom barnhälsovården. För att bibehålla kompetens och färdighet i arbetet med barn, särskilt med nyfödda, bör BVC-sjuksköterskan eftersträva att arbeta minst 50 % av heltid och ha ansvar för minst 25 nyfödda per år. BVC- sjuksköterskan, som i sitt område på en glesbygdsenhet har färre än 25 nyfödda barn per år, kan ha svårt att upprätthålla sin kompetens och bör ha möjlighet till kompletterande stöd och handledning. I ett område med ökad vårdtyngd bör barnantalet reduceras i förhållande till tyngden eller att sjukskötersketiden utökas. Genom mätning av vårdtyngd sammanvägs faktorer som har betydelse för den tidsåtgång som sjuksköterskan behöver i sitt arbete.

17 Uträkning av vårdtyngd i BVC-arbetet används av ett flertal län i Sverige andel förstfödda av totala antalet nyfödda delat med 3 (f.2011) - 31.12.2011 andel riskbarn för TBC (f.2009) – 31.12.2011 andel barn vars mödrar röker vid 0-4 v ålder (f.2010) – 31.12.2011 Summan av dessa 3 indikatorer multipliceras med antalet nyfödda barn på VC = visar den ökade vårdtyngden omräknat i ett extra antal fiktiva barn = vårdtyngds-barn (VT-barn) Förstabarnsföräldrar kräver i regel ökat stöd jmf med flerbarnsföräldrar Eftersom antalet I-barnsföräldrar på en BVC är relativt högre än antalet rökande mödrar och andelen BCG-riskbarn, divideras därför I-barnsföräldrarna med 3 Riskbarn för TBC är uttryck för andel barn med invandrarbakgrund Mödrar som röker har ett starkt samband med andra sociala tyngdmått t.ex. socialbidragstagare, andel ensamstående och familjer med låg inkomst och kort utbildning

18

19

20 Ammade barn i Norrbotten 2001-2010

21

22

23 Andel ammade barn vid 1 veckas ålder,födda 2009

24 Andel ammade barn vid 2 mån ålder, födda 2009

25 Andel ammade barn vid 4 mån ålder, födda 2009

26 Andel ammade barn vid 6 mån ålder, födda 2009

27 Andel ammade barn vid 9 mån ålder, födda 2009

28 Andel ammade barn vid 12 mån ålder, födda 2009

29 Andel rökare i familjer med barn födda 2010

30

31

32

33

34 Vaccinationer

35

36 BCG-vaccination av riskbarn f 2009 i Norrbotten Totalt andel riskbarn TBC: 10,3 % (av 2456) Andel av dessa som är vaccinerade: 88,9%  Andel Ej vaccinerade: 4,4% Andel riskbarn där det ej går att bedöma vaccinations-status: 6,7%


Ladda ner ppt "Barnhälsovårdens statistik för Norrbottens län rapporterad jan 2012 Maj 2012 Barbro Nilsson Länsenheten MHV/BHV Kompetenscentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser