Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DATABASHANTERING för programmerare Lektion 6 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DATABASHANTERING för programmerare Lektion 6 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 DATABASHANTERING för programmerare Lektion 6 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se

2 2 Repetition 1. Hämta de anställdas namn och vilka kunskaper de har? Resultatet kan se ut så här:

3 3 personalIDnamnbefattningavdelningID 7513 Nina Larsson Programmerare128 9842 Bengt Svensson DBA42 6651 Arne Persson Programmerare128 9006 Camilla Blom Systemadministratör128 personalIDKunskap7513C 7513Perl 7513Java 9842DB2 6651VB 6651Java 9006NT 9006Linux personal personalkunskap

4 4 Repetition 2. Hämta en lista på de anställda och namn på de klienter de arbetar för? Resultatet kan se ut så här: Resultatet kan se ut så här:

5 5 Repetition 3. Vilka programmerare har haft externa uppdrag? 4. Skriv en fråga som listar klienter som inte har haft några anställda som har utfört något uppdrag åt dem. Tips: Använd LEFT JOIN

6 6 Idag Funktioner i MySQL  Aritmetiska operatorer  Jämförelseoperatorer  Logiska operatorer  Flödeskontroll: IF och CASE  Strängfunktioner  Numeriska funktioner  Funktioner att använda tillsammans med GROUP BY - instruktioner

7 7 Aritmetiska operatorer  Addition (+)  Subtraktion (-)  Multiplikation (*)  Division (/)

8 8 Jämförelseoperatorer  Lika med=  Inte lika med != eller <>  Större än  >=Större än eller lika med  BETWEEN ANDTest av intervall  IS NULLTest av NULL-värde

9 9 Logiska operatorer  AND eller &&  OR eller ||  NOT eller ! Observera: !NULL = NULL Observera: !NULL = NULL

10 10 Flödeskontroll IF SELECT namn, IF(befattning=‘Programmerare’, “Nörd”, “inte en nörd”) FROM personal;

11 11

12 12 Flödeskontroll CASE SELECT uppdragDatum, CASE when uppdragDatum < ‘2000-01-01’ then “Arkiverad” when uppdragDatum < ‘2000-01-01’ then “Arkiverad” when uppdragDatum < ‘2003-01-01’ then “Gammal” when uppdragDatum < ‘2003-01-01’ then “Gammal” else “Aktuell” else “Aktuell” end end From uppdrag;

13 13 Strängfunktioner  Concat()Konkatenerar strängar  Lenght()Returnerar teckenlängder  Lower()Omvandlar sträng till gemener  upper()Omvandlar sträng till versaler  Trim()tar bort blanktecken jmfr: ltrim och rtrim jmfr: ltrim och rtrim  LIKESträngjämförelser

14 14 Numeriska funktioner  Abs()Absolutvärdet  Power(n,m)n upphöjt till m  Rand()slumptal  sqrt()Kvadratrot

15 15 Funktioner att använda tillsammans med GROUP BY - instruktioner  Avg()medelvärde  Count()antal  Min()minsta värde  Max()största värde  Sum()summa

16 16 VTC - Querying Your Data  Gå till adressen: http://www.alhakim.org http://www.alhakim.org  Ladda ner VTC filmer  Gå igenom på ” Operators in MySQL ” filmer: 16 - Arithmetic Operators 17 - Numeric Comparison Operators 18 - String Comparison Operators 19 - Logical Operators Hoppa över resten.

17 17 ÖVNINGAR 1. Skriv en fråga som returnerar de anställdas namn och yrken, men, om en anställds yrke är ’programmerare’ ska detta skrivas som ’Systemerare’. 2. Skriv en fråga som hämtar de senaste uppdraget i tabellen uppdrag.


Ladda ner ppt "DATABASHANTERING för programmerare Lektion 6 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser