Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter… Upplägg och målsättning Varför? Bakgrund, problembild och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter… Upplägg och målsättning Varför? Bakgrund, problembild och."— Presentationens avskrift:

1 Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter… Upplägg och målsättning Varför? Bakgrund, problembild och vinstplan. (Klas) Hur? Skåne har koll! (Karin) Vill/ska/borde vi alla skaffa oss bättre koll + nästa steg? (Alla)

2 Varför bättre koll? Började med en granskning av behovsutredningar – omöjliga att jämföra - rena ”basdata” som antal tillsynsobjekt och tillsynsmyndighet saknas för många objekt och variationerna stora… Leder till… Sämre planeringsunderlag och prioriteringsunderlag såväl nationellt som regionalt (och lokalt). Sämre nyckeltal för uppföljning.

3 Vad kan man vinna? Perfekt läge att kombinera vinsterna för den egna operativa tillsynen med tillsynsvägledning genom en tydlig överlämning av objekt till kommunerna. Tillsynsansvarsutredningen då? Ligger INTE i röret just nu -- Ska vi ändå vänta? Vi behöver bra koll nu! Vi behöver aktiva kommuner nu! Vi har till viss del kvar inventerarkompetens än så länge! Så det kan vara läge att inte vänta utan ta tag i saken, blir det ändringar får vi justera då.

4 Bedömning av tillsynsmyndighet & överlämnande av riskklassade MIFO-objekt till kommunerna Hur går vi vidare med alla 1:or och 2:or? Projekt 2012-2013 Bedömning av tillsynsmyndighet (320 objekt) Informationsmöten ute hos kommunerna Underrättelse till respektive miljönämnd – kommunens tillsynsobjekt

5 Informationsmöte ute hos kommunerna Det viktigaste var inte att bedömningen av tillsynsmyndighet blev 100 % rätt utan att vi var överens. Excellista objekt – utdrag EBH-stödet 1:or och 2:or - utskick per e-post före möte Motiveringar diskuterades vid möte (miljöchef och miljöinspektörer som jobbar med EBH inbjudna) Underrättelser till miljönämnderna om de objekt där kommunen är tillsynsmyndighet Tydligt vilka tillsynsobjekt som är kommunernas och vilka som är våra.

6 Metodstudie ansvarskoll – tillsyns- eller bidragsobjekt? Länsstyrelsens tillsynsobjekt i riskklass 1 & 2 – 92 st ”Metod” - enkla sökningar i Bolagsverkets register och Lantmäteriets fastighetsdatasystem Bolag aktivt eller fusion? Fastighetsägare efter 1999-01-01? - Nej Ja Nej Ja Tillsynsobjekt Bidragsobjekt

7 Resultat och analys – ansvarskoll 92 objekt Lst tillsynsmyndighet – 78 tillsynsobjekt 14 bidragsobjekt Jämförelse med juristens ansvarsbedömning TillsynsobjektBidragsobjekt Ansvarskoll 8 1 Ansvarsbedömning7 2 Ansvarig verksamhetsutövare 65 objekt, Ansvarig fastighetsägare 13 objekt Tidsåtgång per objekt 1,2 h i genomsnitt

8 Vad har det gett oss och våra kommuner? Möjlighet till bättre planering – tillsynsmål 2014-2016, behovsutredning, långsiktigt mål 2050 Lättare prioritera vilka nya tillsynsobjekt som ska startas upp – ansvarsutredning och dialog med ansvarig Bra kontakt med kommunerna Några kommuner har börjat arbeta med ansvarsbedömningar och vi hoppas på fler efter ännu en workshop om ansvar. Bättre koll helt enkelt!

9 Ska vi andra också skaffa oss koll? Variationer finns, en del län har säkert koll redan. MEN om ”uppgiften” skulle innebära att skaffa sig koll på det man inte redan har koll på + lämna över till kommunerna. Är detta något för ditt län? Ja självklart Ja kanske Nej Hur går vi vidare och ser till att det blir av Initiativ/ansvar? När då - tidplan? Vilket stöd och support behövs? Hinder/frågetecken? Nästa steg?


Ladda ner ppt "Bättre koll på tillsynsansvar och 10 kap. ansvar - varför, hur och så gör vi - på 30 minuter… Upplägg och målsättning Varför? Bakgrund, problembild och."

Liknande presentationer


Google-annonser