Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2.4.2015Åbo Akademi – Strandgatan 2- 65101 Vasa1 Arbetsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2.4.2015Åbo Akademi – Strandgatan 2- 65101 Vasa1 Arbetsplan."— Presentationens avskrift:

1 2.4.2015Åbo Akademi – Strandgatan 2- 65101 Vasa1 Arbetsplan

2 2.4.2015Åbo Akademi – Strandgatan 2- 65101 Vasa2 Arbetsplanen  Vars timmar är hela klocktimmar  Består av 1600h för heltidstjänst  Undervisningens andel av planen varierar beroende på anställningsförhållande  Vid deltidstjänst uppges arbetsförhållandets anställningsprocent  Diskuteras med ämnes/ämnesgruppsansvarig och inlämnas senast den 24 april 2015  Feedback eller påtecknad plan returneras inom maj

3 2.4.2015Åbo Akademi – Strandgatan 2- 65101 Vasa3 Arbetsplanerna görs i relation till  Ämnets ordinarie utbildningsansvar –Must (– Need – Nice)  Ämnesområdets helhetssituation –Undervisning/handledning – administration – forskning  Förnuftig arbetsbelastning/kurs  Ämnesområdets budget  Ämnesområdets övriga personal

4 2.4.2015Åbo Akademi – Strandgatan 2- 65101 Vasa4 Koefficienter För undervisningsarbete (inkl. planering och utvärdering)  ”Traditionell undervisning” –”Gammal” kurs/parallella kurser – koefficient 2 –Enskilda kurser - koefficient 3 –Helt ny kurs - koefficient 4  ”Virtuell undervisning” –Närstudieundervisning – koefficient 3 –Nätkurser - enligt Öpus rekommendation

5 2.4.2015Åbo Akademi – Strandgatan 2- 65101 Vasa5 Beräkning av praktikhandledning (inom lärarutbildningarna)  Klasslärarutbildning: (koefficient 3)  Inledande praktik (5 sp) 4F + 4A/grupp + 20h rapportgenomgång  Grundläggande praktik (5 sp) 3h/grupp (= 3h/sekvens)  Ämnespraktik (5 sp) 3h/studerande (=3h/sekvens)  Avslutande praktiken (5 sp) 2h/studerande  Speciallärarutbildning: (koefficient 3)  Inlednade praktik 1h/studerande  Grundläggande 3h/studerande  Biämnespraktik 3h/sekvens  Avslutande praktik 2h/studerande  Ämneslärarutbildning (grundutbildning): koefficient 3  Inledande praktik del 1 0h/studerande del 2 2h/studerande  Grundläggande praktik 3h/studerande  Fördjupad praktik 3h/studerande  Ämneslärar- och yrkeslärarutbildning (behörighetsgivande studier): koefficient 3  Modul 14h/studerande (ett undervisningsämne) 6h/studerande (två undervisningsämnen)  Modul 2 4h/studerande (ett undervisningsämne) 6h/studerande (två undervisningsämnen)

6 2.4.2015Åbo Akademi – Strandgatan 2- 65101 Vasa6 Handledning av slutarbeten baserat på FR beslut 20/2 2007(PF)  Proseminarieuppsatser och slutseminarier – 3 h/arbete x koefficient 2  Kandidatarbeten (6 sp) –Seminarier: 2 h/arbete x koefficient 2 –Läsning och handledning: 3h x koefficient 3/arbete  Pro gradu-arbeten (35 sp) –Seminarier: 3 h/arbete x koefficient 2 –Läsning och handledning: 10h x koefficient 3/arbete  Samma arbete kan ingå i arbetsplanen endast en gång

7 2.4.2015Åbo Akademi – Strandgatan 2- 65101 Vasa7 Egenlärare –beräknad tidsåtgång  2+2 timmar för information  1,5+1,5 timmar per studerande för handledning  7 timmar för deltagande i info + fortbildning  2 timmar för genomgång av studerandes studieprestationer (inför obligatorisk praktik) (andel av 1600h – inte undervisningstimmar)

8 2.4.2015Åbo Akademi – Strandgatan 2- 65101 Vasa8 Styrdokument * Universitetens kollektivavtal http://www.sivistystyonantajat.fi/tiedostopankki/172/Allm ant_kollektivavtal_for_universitet_1.4.2014.pdf * Personalinstruktion för Åbo Akademi http://www.abo.fi/personal/media/2736/personalinstrukti on_12_12_2014.pdf


Ladda ner ppt "2.4.2015Åbo Akademi – Strandgatan 2- 65101 Vasa1 Arbetsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser