Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferen s 26 okt 2006. God konjunktur och stigande inflation Stark tillväxt i omvärlden och i Sverige Tydlig förbättring på arbetsmarknaden Utlåning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferen s 26 okt 2006. God konjunktur och stigande inflation Stark tillväxt i omvärlden och i Sverige Tydlig förbättring på arbetsmarknaden Utlåning."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferen s 26 okt 2006

2 God konjunktur och stigande inflation Stark tillväxt i omvärlden och i Sverige Tydlig förbättring på arbetsmarknaden Utlåning och huspriser stiger snabbt Inflationen stiger när kostnadstrycket ökar men dämpas av: - svag importprisutveckling - hög produktivitetstillväxt - fallande energipriser Risk för högre inflation

3 Reporäntan antas höjas Procent Källa: Riksbanken Anm. Implicita terminsräntor är beräknade som ett genomsnitt för 15 dagar.

4 God tillväxt i omvärlden Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken

5 Stark tillväxt i Sverige Kvartalsförändringar i procent, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

6 Tydlig uppgång i sysselsättningen 1000-tals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

7 Finanspolitiken Stimulans av efterfrågan och utbud Högre tillväxt och privat konsumtion Ökad sysselsättning och ökat utbud av arbetskraft Sammantaget små effekter på inflationen

8 Inflationen stiger gradvis Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

9 Kraftiga svängningar i elpriser Källor: SCB och Riksbanken

10 UND1X exklusive energi Årlig procentuell förändring Källa: Riksbanken

11 Risk för högre inflation +/ Stora fluktuationer i energipriser Svagare tillväxt i USA + Starkare inhemsk konjunktur + Osäkerhet kring löneutvecklingen

12 Inflationsprognos med beaktande av riskbilden Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Bedömningen i föregående inflationsrapport anges inom parentes.

13 Reporäntan höjs till 2,75 procent Gynnsamma utsikter för ekonomin: god tillväxt och stigande sysselsättning Penningpolitiken är expansiv Fallande energipriser ger inflation under målet på två års sikt, men därefter stiger inflationen Reporäntan behöver höjas gradvis, ungefär i linje med marknadens förväntningar

14 Lägre oljepris än väntat USD per fat Källor: International Petroleum Exchange och Riksbanken

15 Hög produktivitetstillväxt Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

16 Utlåning och huspriser stiger snabbt Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Presskonferen s 26 okt 2006. God konjunktur och stigande inflation Stark tillväxt i omvärlden och i Sverige Tydlig förbättring på arbetsmarknaden Utlåning."

Liknande presentationer


Google-annonser