Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård i regionen Sydöstra sjukvårdsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård i regionen Sydöstra sjukvårdsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Vård i regionen Sydöstra sjukvårdsregionen
Bengt Göran Emtinger, hälso- och sjukvårdsstrateg, Landstinget i Östergötland, februari 2012.

2 Presentation Om Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård
Övergripande resultat Medicinska resultat

3 Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård
Årlig nationell jämförelse mellan de 21 landstingen gjord av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen sedan 2006. Rapporten 2011 sammanställer 173 indikatorer som speglar fyra aspekter av hälso- och sjukvården: Medicinska resultat Tillgänglighet Förtroende och patienterfarenheter Kostnader De medicinska resultaten omfattar 14 olika områden, t ex kvinnosjukvård diabetesvård och psykiatrisk vård.

4 Övergripande resultat
■ bland den bästa tredjedelen ■ bland den mittersta tredjedelen ■ bland den sämsta tredjedelen av alla landsting De fyra områdena är uppställda efter hur regionen som helhet står sig bland samtliga landsting. Sammantaget har regionen sitt starkaste område inom kostnader därefter tillgänglighet, medicinsk kvalitet och patienterfarenheter.

5 Medicinska resultat ■ bland den bästa tredjedelen ■ bland den
mittersta tredjedelen ■ bland den sämsta tredjedelen av alla landsting De medicinska områdena är uppställda efter hur regionen som helhet står sig bland samtliga landsting. Sammantaget har regionen sina starkaste områden inom diabetes, kvinnosjukvård, läkemedel och stroke.


Ladda ner ppt "Vård i regionen Sydöstra sjukvårdsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser