Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser. Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser. Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period."— Presentationens avskrift:

1 Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser

2 Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period

3 Bokslut juli 2013 INSATTA RESURSER Negativt resultat i förhållande till budget på – 7,2 mnkr. Det ackumulerade resultatet är ett underskott på – 6,9 mnkr. Prognos – 5,5 mnkr. Sommarkostnaderna lägre än 2012 bland annat lägre sjukfrånvaro (Avvikelse 2012, - 9 mnkr julibokslut) Vikariekostnader dock högre än budget. Engångskostnader i samband med personalnedragningar uppsägningslön, semesterskulder mm

4 Sociala StödresurserAck Utfall/resultatÅrsbudget Årsprognos Resultatenhetens namn Ack Utfall jan-jul Ack Budget jan - jul Avvikelse jan-julIntäkterKostnaderNetto Intäkt er Kostn. Ledning, verksamhetsstöd-49120-51123 655-23 65500-1,5 med åtg Bemanningsenheten-3921-3942 538-2 538000,0 Omsorgerna-3561 160-1 51665 156-65 15600-1,0 med åtg Individ & familj59-6712677 630-77 630000,0 med åtg Personlig assistans-949-842-10742 000-42 000000,0 med åtg Seniorcenter Ektorp11-294076 873-76 873000,0 Seniorcenter Talliden-3 54366-3 60942 461-42 46100-2,5 med åtg Seniorcenter Sofiero-33017-34728 349-28 3490-0,50,0 med åtg Seniorcenter Sjötäppan-372-18-35438 228-38 276-4800,0 med åtg Seniorcenter Älta-50627-53310 095-10 0474800,0 Total-6 868335-7 204406 985-406 9850-5,5 mnkr

5 Bokslut juli 2013 INSATTA RESURSER Ledning och verksamhetsstöd – Kommungemensamma kostnader Omsorgen – Checknivå för daglig verksamhet, vikariekostnader och kostnader i samband med personalneddragning Talliden – Konstruktion av larmavtal, uppsägningslön för enhetschef, försenad personalneddragning Sofiero – Tomplatser och sjukfrånvaro

6 Utbildning av chefer och chefsstöd för att få billigaste paketet från personalenheten Övertagande av personal och arbetsuppgifter från personalenheten Personalnedskärningar Omsorgen, Talliden, Sjötäppan Ändrat öppethållande på sommaren för dagliga verksamheter Fortsatt introduktion av de personliga assistenterna i övriga verksamheter Beräkningsmallar för vad olika checknivåer motsvarar i personaltid för alla verksamheter Särskilda regler för korttidssjukfrånvaro under sommarperioden Avtalsdiskussioner Åtgärder

7 Ledning och verksamhetsstöd: Fortsatt mycket restriktiva med investeringar Omsorgen daglig verksamhet: Översyn av kundvalet Individ o. Familj: Personalnedskärningar Socialpsykiatin, kompetensutveckling inom Ungdomsverksamhet och Familjeverksamhet för att kunna ta emot fler kunder NSC Talliden: Driftsinskränkning av en enhetschefstjänst Nya åtgärder


Ladda ner ppt "Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser. Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period."

Liknande presentationer


Google-annonser