Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser. Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser. Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period."— Presentationens avskrift:

1 Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser

2 Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period

3 Bokslut juli 2013 INSATTA RESURSER Negativt resultat i förhållande till budget på – 7,2 mnkr. Det ackumulerade resultatet är ett underskott på – 6,9 mnkr. Prognos – 5,5 mnkr. Sommarkostnaderna lägre än 2012 bland annat lägre sjukfrånvaro (Avvikelse 2012, - 9 mnkr julibokslut) Vikariekostnader dock högre än budget. Engångskostnader i samband med personalnedragningar uppsägningslön, semesterskulder mm

4 Sociala StödresurserAck Utfall/resultatÅrsbudget Årsprognos Resultatenhetens namn Ack Utfall jan-jul Ack Budget jan - jul Avvikelse jan-julIntäkterKostnaderNetto Intäkt er Kostn. Ledning, verksamhetsstöd ,5 med åtg Bemanningsenheten ,0 Omsorgerna ,0 med åtg Individ & familj ,0 med åtg Personlig assistans ,0 med åtg Seniorcenter Ektorp ,0 Seniorcenter Talliden ,5 med åtg Seniorcenter Sofiero ,50,0 med åtg Seniorcenter Sjötäppan ,0 med åtg Seniorcenter Älta ,0 Total ,5 mnkr

5 Bokslut juli 2013 INSATTA RESURSER Ledning och verksamhetsstöd – Kommungemensamma kostnader Omsorgen – Checknivå för daglig verksamhet, vikariekostnader och kostnader i samband med personalneddragning Talliden – Konstruktion av larmavtal, uppsägningslön för enhetschef, försenad personalneddragning Sofiero – Tomplatser och sjukfrånvaro

6 Utbildning av chefer och chefsstöd för att få billigaste paketet från personalenheten Övertagande av personal och arbetsuppgifter från personalenheten Personalnedskärningar Omsorgen, Talliden, Sjötäppan Ändrat öppethållande på sommaren för dagliga verksamheter Fortsatt introduktion av de personliga assistenterna i övriga verksamheter Beräkningsmallar för vad olika checknivåer motsvarar i personaltid för alla verksamheter Särskilda regler för korttidssjukfrånvaro under sommarperioden Avtalsdiskussioner Åtgärder

7 Ledning och verksamhetsstöd: Fortsatt mycket restriktiva med investeringar Omsorgen daglig verksamhet: Översyn av kundvalet Individ o. Familj: Personalnedskärningar Socialpsykiatin, kompetensutveckling inom Ungdomsverksamhet och Familjeverksamhet för att kunna ta emot fler kunder NSC Talliden: Driftsinskränkning av en enhetschefstjänst Nya åtgärder


Ladda ner ppt "Bokslut juli 2013 Sociala Stödresurser. Bokslut Juli 2013 VERKSAMHETSRESULTAT Inga nya mätningar och resultat för denna period."

Liknande presentationer


Google-annonser