Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxtanalys och samverkan med regioner … att skapa en kunskapsinfrastruktur för regionala frågor Wolfgang Pichler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxtanalys och samverkan med regioner … att skapa en kunskapsinfrastruktur för regionala frågor Wolfgang Pichler."— Presentationens avskrift:

1 Tillväxtanalys och samverkan med regioner … att skapa en kunskapsinfrastruktur för regionala frågor Wolfgang Pichler

2

3

4 Analys av regioner Dialog med regioner genom Tillväxtverket Implementering av andra aktörers indikatorer, verktyg (t.ex. OECD) Utveckling av Indikatorer (fördjupande analyser) Konsulter Dialog med uppdrags- givare Tillhandahålla indikatorer och prognoser Omvärlds- analys Tillväxtanalys-resultat Forskning Andra aktörer OECD, ESPON, EU, Nat. analysgruppen Olika aktörer och intressenter Ett uppdrag i samverkan - omvärldsperspektiv Näringsdepartementet samarbete med Tillväxtverket, Trafikanalys rAps användarkonferens övriga aktörer (ESPON, OECD)

5 VERKTYG ANALYSER/INDIKATORER Samverkan GIS/Spatial Analysis STATISTIK (IFDB)* Utvärdering/Analyser Uppföljning av indikatorer Budgetpro-positionen Regionala indikatorer och prognoser rAps Ett uppdrag i samverkan – invärldsperspektiv * Individ- och företagsdatabasen

6 regional Analys och prognossystem Nuläge: statiskt Utveckling – historia och framtid: dynamisk Jämförande – inrikes och utrikes: benchmarking Indelningar: grupperingar Samband: regressionsanalys Konsekvenser: simulering

7 Regional tillväxt 2009 en rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges FA-regioner Regional tillväxt utifrån ett nationellt perspektiv Har regionerna utvecklats i den ena eller andra riktningen? Ökar skillnader? Koncentrationen? Tillväxtförutsättningar och tillväxt ur regionernas perspektiv Hur regioner utvecklas/presterar i förhållande till andra regioner?

8 Särskilt uppdrag kring kompetens- /arbetskraftförsörjning (1)Beskrivning över den nuvarande arbetskrafts- och näringslivsstrukturen i Sveriges FA-regioner (2)Prognos över den framtida arbetskrafts- och näringslivsstrukturen till år 2020 (rAps) (3)Belysa generationsväxlingen (4)Belysa regionala skillnader Slutrapport den 30:e juni 2010 Rapporten syftar till att analysera och prognostisera den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i Sveriges FA-regioner


Ladda ner ppt "Tillväxtanalys och samverkan med regioner … att skapa en kunskapsinfrastruktur för regionala frågor Wolfgang Pichler."

Liknande presentationer


Google-annonser