Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljögifter i Abborre längs norra Sveriges kust

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljögifter i Abborre längs norra Sveriges kust"— Presentationens avskrift:

1 Miljögifter i Abborre längs norra Sveriges kust

2 Provtagning Totalt 39 lokaler (32st nya + 7st Nationell och regional miljöövervakning) 15 Abborrar per lokal Analyserades som samlingsprovprov

3 Analys Metaller PCB Klorerade pesticider Flamskyddsmedel
Dioxiner och Furaner

4 Utvärdering Jämförelse mot gränsvärden Vattendirektivet (EQS)
EAC (OSPAR) Naturvårdsverket

5 Resultat Jämförelse mot gränsvärden
PCB, Kadmium och Kvicksilver överskrider gränsvärden

6 Resultat Jämförelse mellan lokaler
Gränsvärde för PCB överskrids vid samtliga lokaler Säivisviken (Haparanda) har näst högst halter av PCB och HCB i studien Tyder på lokal källa el. spridning med strömmar

7 Resultat Jämförelse mellan lokaler
BDE halterna i Yttrefjärden är de högsta i studien Ej över gällande gränsvärde Tyder på lokal källa

8 Resultat Jämförelse mellan lokaler
Inga förhöjda halter av dioxiner/Furaner i Norrbotten (denna studie)

9 Men… Analyserna har skett på Färskviktsbasis. Abborre är ingen fet fisk, vilket kan ge missvisande bild av belastningssituationen för organiska föroreningar.

10 Resultat Jämförelse mellan lokaler
Kvicksilver och Cd överskrider gränsvärdena Norrbotten har även höga halter i förhållande till andra län i studien Höga bakgrunds-koncentrationer, lokala källor, långväga spridning

11 Resultat Jämförelse mellan lokaler
Krom- och Nickelhalterna vid Vargödraget är de högsta i studien Tyder på lokal källa Överstiger ej gränsvärden (gränsvärde saknas för Krom)

12 Resultat Jämförelse mellan lokaler

13 Rapporten finns att hämta från Länsstyrelsens hemsida


Ladda ner ppt "Miljögifter i Abborre längs norra Sveriges kust"

Liknande presentationer


Google-annonser