Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi BILDER FRÅN ELLEN KEYS ”STRAND”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi BILDER FRÅN ELLEN KEYS ”STRAND”"— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi BILDER FRÅN ELLEN KEYS ”STRAND”

2 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi BILDER FRÅN ELLEN KEYS ”STRAND”

3 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi ”Under ovan antydda mödor vid skapandet av Strand har jag ofta förvånat mig att hårt kroppsarbetande människor om aftnarna orka med läsning, föredrag, möten och dylikt. Än livligare än förr har jag beundrat den andliga hunger och den politiska vakenhet, som ger dem denna energi. Vidare har jag lärt mig inse omöjligheten att, i fråga om arbeten, som omedelbart ha med naturen att göra, lagstadga en viss arbetstid. Hade jag t.ex. ej under torkan i fjol orkat hålla på flera timmar var afton med att vattna, skulle alla planteringar varit förlorade. Exemplen kunde mångfaldigas och alla visa att för jordarbetet måste de olika årstiderna reglera arbetstiden.”

4 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Ellen Key 1906. Folkbildningsarbetet. Särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling Fostran till självverksamhet som folkbildningsarbetets grundläggande metod och mål Den bildade ungdomen från överklassen som förverkligare av sann folkbildning Ungdom som skall verka för folket ”Ungdom som vill uttryck för vårt folklynnes ungdomliga drag, framför allt skaparlusten. Inte auktoriteter som präster och professorer som inte kan utgå ifrån folkets situation och verkliga behov” "De yppersta äro de, i ordets bästa mening, folkliga, de som inse, hvad folket behöfver, och huru detta bör gifvas, och som förstå att lämpa medlen efter målet. Detta är icke, att folkbildningen skall bli tal- och tidningsbildning utan sak- och bokbildning."

5 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Sak- och bokbildning i stället för tal- och tidningsbildning Sakbildning = ta del av, studera, undersöka, kunna ta ställning till helheter och relationer mellan dem "..där all undervisning syftade icke till en examen men till säkerhet och lust i bruket av alla bildningsmedel och hjälpmedel, från och med tidtabell, karta, ordbok, uppslagsbok till vetenskapens, litteraturen och konsten själfva!" Kritiserar hårt tidningssuperiet som hon likställer med superiet Bokbildning = läsa, ta del av och diskutera, betydelsen av att koncentrera sig kring en bok, en författare eller ett tema - fördjupa sig och reflektera kring Ellen Key 1906. Folkbildningsarbetet. Särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling

6 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Stark försvarare av folkets eget språk - beskriver verkligheten och vardagen mera nyanserat "Folkbildarne borde återge folket frimodigheten till sina gamla ypperliga ord och tankesätt- och sålunda bidraga att återge dem åt språket" Folkbildningen skall utgå från det tid och rum där folket befinner sig i, bygden, dess levnadsvillkor och historia (från det lokala till det globala) Att vid sidan om ungdomen använda sig av de lokala experterna; ingeniörerna, jordägarna, husmännen, läkarna Ellen Key 1906. Folkbildningsarbetet. Särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling Ellen Keys folkbildningspedagogik: Välja givna teman som man fördjupar sig under en längre tid, konfrontera helheter som man försöker förstå sig på, användning av det ”egna språket”


Ladda ner ppt "Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi BILDER FRÅN ELLEN KEYS ”STRAND”"

Liknande presentationer


Google-annonser