Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| 1 Arbetsmiljöverkets erfarenheter Carl Axel Sundström, AV Arbete i spårmiljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| 1 Arbetsmiljöverkets erfarenheter Carl Axel Sundström, AV Arbete i spårmiljö."— Presentationens avskrift:

1 | 1 Arbetsmiljöverkets erfarenheter Carl Axel Sundström, AV Arbete i spårmiljö

2 | 2 Vad säger lagen? Del av 3 kap 2 §: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbete i spårmiljö

3 | Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att man uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö, bland annat genom att – göra riskbedömningar – utreda ohälsa, olycksfall, allvarliga tillbud – genomföra åtgärder – kontrollera åtgärderna – fördela arbetsmiljöuppgifter 3Arbete i spårmiljö

4 | Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbete i spårmiljö4

5 | Arbetsmiljöverket ser till att lagar och regler följs Genom att Inspektera och kräva in uppgifter Meddela förelägganden och förbud Inom verket är det arbetsmiljöinspektionen som utför arbetsuppgifterna. Tillsynen över fartygsarbete sköts av Transportstyrelsen 5Arbete i spårmiljö

6 | 6 Distriktet i Luleå Distriktet i Umeå Distriktet i Härnösand Distriktet i Falun Distriktet i Stockholm (Inkl. Gotland) Distriktet i Linköping Distriktet i Växjö Distriktet i Malmö Distriktet i Göteborg Distriktet i Örebro Arbetsmiljöverket kontrollerar att arbetsmiljölagstiftningen följs. Ställer specifika krav om förbättringar på arbetsplatserna Både planerad inspektions- verksamhet och händelsestyrd dvs. efter olyckor och anmälningar Viss central planering men mycket sker på avdelningarna och distrikten Tillsyn Arbete i spårmiljö

7 | 7 Distriktet i Luleå Distriktet i Umeå Distriktet i Härnösand Distriktet i Falun Distriktet i Stockholm (Inkl. Gotland) Distriktet i Linköping Distriktet i Växjö Distriktet i Malmö Distriktet i Göteborg Distriktet i Örebro Prioriterade områden: Systematiskt arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi, psykosociala faktorer. C:a 260 inspektörer (240 åak) som täcker hela arbetslivet Planerar att besöka ca 27 000 arbetsplatser 2013 Arbete i spårmiljö granskas i den ordinarie tillsynsverksamheten Tillsyn 2013 Arbete i spårmiljö

8 | 8 Arbetsmiljöverkets erfarenheter AV tillsyn ofta efter olyckor eller anmälningar Samverkan med Transportstyrelsen Brister i kunskap om arbetsmiljöregler t.ex. om verkets regler om byggnads- och anläggningsarbete samt om anmälan av arbetsskada Underentreprenörer till underentreprenörer… Arbetsmiljöreglerna ger verket ”muskler” Arbete i spårmiljö

9 | 9 Information - Kommunikation av.se Temasidor, främst om bygg- och anläggningsarbete Arbete i spårmiljö


Ladda ner ppt "| 1 Arbetsmiljöverkets erfarenheter Carl Axel Sundström, AV Arbete i spårmiljö."

Liknande presentationer


Google-annonser