Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljöverkets erfarenheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljöverkets erfarenheter"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljöverkets erfarenheter
Carl Axel Sundström, AV Arbete i spårmiljö

2 Vad säger lagen? Del av 3 kap 2 §: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbete i spårmiljö

3 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att man uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö, bland annat genom att – göra riskbedömningar – utreda ohälsa, olycksfall, allvarliga tillbud – genomföra åtgärder – kontrollera åtgärderna – fördela arbetsmiljöuppgifter Arbete i spårmiljö

4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Arbete i spårmiljö

5 Arbetsmiljöverket ser till att lagar och regler följs
Genom att • Inspektera och kräva in uppgifter • Meddela förelägganden och förbud Inom verket är det arbetsmiljöinspektionen som utför arbetsuppgifterna. Tillsynen över fartygsarbete sköts av Transportstyrelsen Arbete i spårmiljö

6 Tillsyn Distriktet i Luleå Distriktet i Umeå Distriktet i Härnösand Distriktet i Falun Distriktet i Stockholm (Inkl. Gotland) Distriktet i Linköping Distriktet i Växjö Distriktet i Malmö Distriktet i Göteborg Distriktet i Örebro Arbetsmiljöverket kontrollerar att arbetsmiljölagstiftningen följs. Ställer specifika krav om förbättringar på arbetsplatserna Både planerad inspektions- verksamhet och händelsestyrd dvs. efter olyckor och anmälningar Viss central planering men mycket sker på avdelningarna och distrikten Arbete i spårmiljö

7 Tillsyn 2013 Distriktet i Luleå Distriktet i Umeå Distriktet i Härnösand Distriktet i Falun Distriktet i Stockholm (Inkl. Gotland) Distriktet i Linköping Distriktet i Växjö Distriktet i Malmö Distriktet i Göteborg Distriktet i Örebro Prioriterade områden: Systematiskt arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi, psykosociala faktorer. C:a 260 inspektörer (240 åak) som täcker hela arbetslivet Planerar att besöka ca arbetsplatser 2013 Arbete i spårmiljö granskas i den ordinarie tillsynsverksamheten Arbete i spårmiljö

8 Arbetsmiljöverkets erfarenheter
AV tillsyn ofta efter olyckor eller anmälningar Samverkan med Transportstyrelsen Brister i kunskap om arbetsmiljöregler t.ex. om verkets regler om byggnads- och anläggningsarbete samt om anmälan av arbetsskada Underentreprenörer till underentreprenörer… Arbetsmiljöreglerna ger verket ”muskler” Arbete i spårmiljö

9 Information - Kommunikation
av.se Temasidor, främst om bygg- och anläggningsarbete Arbete i spårmiljö


Ladda ner ppt "Arbetsmiljöverkets erfarenheter"

Liknande presentationer


Google-annonser