Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggnadsplåtslageravtalet Ventilationsavtalet Plåtbearbetningsavtalet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggnadsplåtslageravtalet Ventilationsavtalet Plåtbearbetningsavtalet"— Presentationens avskrift:

1 Byggnadsplåtslageravtalet Ventilationsavtalet Plåtbearbetningsavtalet
Avtalsperiodens längd Första avtalsåret 1 april mars 2011 Andra avtalsåret 1 april mars 2012

2 Lön Kollektivavtalets giltighet vad avser lön och ersättningar - 1:a löneperioden, till :a löneperioden, till Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 1,65 kr/tim den 1 juni 2010, och med 2,65 kr/tim den 1 april 2011. Grundlönen höjs till 130 kr/tim den 1 juni 2010 och till 133 kr/tim den1april 2011. Ackordslistor höjs med 1,5 % 1 april 2010, och med 2,5 % 1 april 2011

3 Lön forts Mätningsavgifter utmönstras ur avtalet
Permission bibehållen lön från 1 juni 2010 Huvudlöneform är ackord Föräldrarlön 1 mån extra från 1 november 2010 Vägtullar och trängselavgifter vid resa i tjänst Arbetstidsförkortning 1 tim från 1 januari 2011 Bibehållen lön för arbetstidsförkortning och helglön från 1 januari 2011

4 Arbetsgivarintyg Arbetsgivaren är skyldig att utfärda ett korrekt arbetsgivarintyg, vid anställningens upphörande.

5 Bemanning Bemanningsöverenskommelse vid återanställningsrätt likt VVS Avtalet

6 Arbetsplatsanmälan Arbetsgivaren är skyldig att lämna arbets-platsanmälan på arbetsplatser större än 200 tim, till lokalavdelningen, samt kopia till skyddsombud eller kontaktombud,

7 Förhandlingsordning Centrala Förhandlingsnämnden (CFN) utgår och ersätts med lokal och central förhandlingsordning enligt Byggavtalets regler.

8 MB-organisation MB organisation införs på regional nivå.
Varje kontaktombud kan utse ersättare.

9 Arbetsgrupper Reseregler Ny grupp för övriga arbetare Lärlingstrappan
Arbetstidsregler Sammanslagning av avtalen Partsgemensamma kommentarer


Ladda ner ppt "Byggnadsplåtslageravtalet Ventilationsavtalet Plåtbearbetningsavtalet"

Liknande presentationer


Google-annonser