Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Nationell hemlöshetssamordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Nationell hemlöshetssamordnare."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Nationell hemlöshetssamordnare Socialdepartementet

2 Regeringens hemlöshetssamordnare 2012– 2014: ”… ska ge kommunerna stöd i deras arbete med att skapa långsiktiga, hållbara strukturer och fungerande rutiner i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden…” ”…ska särskilt uppmärksamma det vräkningsförebyggande arbetet…” ”…ska utifrån en nationell dialog förankra hur lokala handlingsplaner och strategier kan föreslås…”

3 Socialdepartementet Vad har hemlöshetssamordnaren gjort hittills? Uppsökande arbete i ca 40 kommuner, men dialog även med myndigheter och andra aktörer (t ex friv.org.) Fört ut kunskap genererad inom strategin – inhämtat lärande exempel Överenskommelser om mål för fortsatt arbete (”letter of intent”) Samarbete med länsstyrelserna (3 utbildningsseminarier, 4 nationella konferenser) Föreläst och medverkat i seminarier och konferenser (SIPU, FEANTSA, SKL, Lunds universitet, Stadsmissionen, EU- kommissionen, Fastighetsägarna, Riksdagens socialutskott m m), paneldebatter, nätverksmöten. Hemsida, blogg, twitter, samt informationsbroschyr med konkreta tips och frågeställningar till kommuner

4 Socialdepartementet Reflektioner efter första året Kommuner har olika förutsättningar Bostadsbyggande – bostadspolitik Kommunövergripande tänk, regionala nätverk

5 Socialdepartementet Reflektioner…. Avsaknad av övergripande strategier och planer Vattentäta skott mellan förvaltningar Svag extern samverkan (t ex hyresvärdar, psykatrin)

6 Socialdepartementet Reflektioner… Brist på bostäder  speciallösningar Godtas försörjningsstöd som inkomst? Vräkningsförebyggande arbete – tidiga insatser

7 Socialdepartementet Reflektioner… Bostad Först prövas i allt fler kommuner Tiggeri/hemlöshet bland EU/EES- medborgare allt mer synligt Goda exempel på arbetsmetoder

8 Socialdepartementet Och nu då? Uppföljande besök i kommunerna Förfrågningar från andra kommuner Seminarier, konferenser KFM:s nya statistik Länsstyrelsernas fortsatta uppdrag Ev. lagförslag – under beredning Slutkonferens 8–9 april i Västerås, länk till anmälan: www.delegia.com/bostadsokes2014 Slutrapport sommaren -14

9 Socialdepartementet Kontakta hemlöshetssamordnaren: michael.anefur@regeringskansliet.se maria.boustedt-hedvall@regeringskansliet.se


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Nationell hemlöshetssamordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser