Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Michael Anefur Nationell hemlöshetssamordnare Socialdepartementet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Michael Anefur Nationell hemlöshetssamordnare Socialdepartementet"— Presentationens avskrift:

1 Michael Anefur Nationell hemlöshetssamordnare Socialdepartementet
Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Nationell hemlöshetssamordnare Socialdepartementet

2 Regeringens hemlöshetssamordnare 2012–2014:
”… ska ge kommunerna stöd i deras arbete med att skapa långsiktiga, hållbara strukturer och fungerande rutiner i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden…” ”…ska särskilt uppmärksamma det vräkningsförebyggande arbetet…” ”…ska utifrån en nationell dialog förankra hur lokala handlingsplaner och strategier kan föreslås…”

3 Vad har hemlöshetssamordnaren gjort hittills?
Uppsökande arbete i ca 40 kommuner, men dialog även med myndigheter och andra aktörer (t ex friv.org.) Fört ut kunskap genererad inom strategin – inhämtat lärande exempel Överenskommelser om mål för fortsatt arbete (”letter of intent”) Samarbete med länsstyrelserna (3 utbildningsseminarier, 4 nationella konferenser) Föreläst och medverkat i seminarier och konferenser (SIPU, FEANTSA, SKL, Lunds universitet, Stadsmissionen, EU-kommissionen, Fastighetsägarna, Riksdagens socialutskott m m), paneldebatter, nätverksmöten. Hemsida, blogg, twitter, samt informationsbroschyr med konkreta tips och frågeställningar till kommuner

4 Reflektioner efter första året
Kommuner har olika förutsättningar Bostadsbyggande – bostadspolitik Kommunövergripande tänk, regionala nätverk

5 Reflektioner…. Avsaknad av övergripande strategier och planer
Vattentäta skott mellan förvaltningar Svag extern samverkan (t ex hyresvärdar, psykatrin)

6 Reflektioner… Brist på bostäder  speciallösningar
Godtas försörjningsstöd som inkomst? Vräkningsförebyggande arbete – tidiga insatser

7 Reflektioner… Bostad Först prövas i allt fler kommuner
Tiggeri/hemlöshet bland EU/EES-medborgare allt mer synligt Goda exempel på arbetsmetoder

8 Och nu då? Uppföljande besök i kommunerna
Förfrågningar från andra kommuner Seminarier, konferenser KFM:s nya statistik Länsstyrelsernas fortsatta uppdrag Ev. lagförslag – under beredning Slutkonferens 8–9 april i Västerås, länk till anmälan: Slutrapport sommaren -14

9 Kontakta hemlöshetssamordnaren:


Ladda ner ppt "Michael Anefur Nationell hemlöshetssamordnare Socialdepartementet"

Liknande presentationer


Google-annonser