Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolans pedagogiska uppdrag. Förskolorna klarar inte sitt pedagogiska uppdrag fullt ut  Alla pedagoger har inte tagit till sig målen som handlar om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolans pedagogiska uppdrag. Förskolorna klarar inte sitt pedagogiska uppdrag fullt ut  Alla pedagoger har inte tagit till sig målen som handlar om."— Presentationens avskrift:

1 Förskolans pedagogiska uppdrag

2 Förskolorna klarar inte sitt pedagogiska uppdrag fullt ut  Alla pedagoger har inte tagit till sig målen som handlar om lärande  Barnen ges inte alltid förutsättningar att utvecklas fullt ut  Förskolorna kan inte visa om målen förverkligats Varför en granskning?

3  16 kommunala förskolor runt om i landet  Verksamhetsbeskrivning från huvudman och förskola  Verksamhetsbesök och intervjuer Urval och metod

4  Omsorg, fostran och lärande bildar inte alltid en balanserad helhet  Förskolornas lärandemiljöer är inte alltid inspirerande  Alla mål att sträva mot förekommer inte i verksamheten  Förskolornas rädsla att dokumentera blir ett hinder för utvärdering Vad fann vi?

5 Varför klarar inte förskolan sitt pedagogiska uppdrag fullt ut?  Pedagogernas bristande förtrogenhet och lojalitet med alla mål och förmågan att koppla verksamheten till målen  Avsaknad av fungerande utvärderingsmetoder som leder till förbättringsåtgärder samt god dokumentation av verksamheten

6  Pedagoger med hög kompetens  Förskolechefer med goda kunskaper om förskolepedagogik  Verksamheten genomsyras av läroplanens intentioner  Målen finns med som en grund i all planering  Pedagogerna stimulerar och utmanar barnen  Alla mål finns med i verksamheten  Inne- och utemiljön fungerar tillfredställande  Pedagogerna följer och dokumenterar alla barns utveckling och lärande  Förskolans kvalitetsarbete leder till förbättringar av verksamheten Framgångsfaktorer

7 Rekommendationer  Lärandet behöver tydliggöras  Inne- och utemiljön behöver ses över  Synliggöra, diskutera och analysera samtliga mål att sträva mot  Utveckla arbetet med att följa och dokumentera varje barns utveckling och lärande  Utveckla arbetet med att få en samlad bild av barnens utveckling och förändrade kunnande  …så att det kan bilda underlag för att utvärdera verksamheten

8 Vad behövs?  Engagerade pedagoger som, på ett medvetet sätt, utgår från barnen  Pedagoger som utvärderar och analyserar verksamheten med stöd i styrdokumenten

9 Vill du veta mer? Mer information om granskningen hittar du på Skolinspektionens hemsida www.skolinspektionen.se


Ladda ner ppt "Förskolans pedagogiska uppdrag. Förskolorna klarar inte sitt pedagogiska uppdrag fullt ut  Alla pedagoger har inte tagit till sig målen som handlar om."

Liknande presentationer


Google-annonser