Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikabehandling Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikabehandling Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikabehandling Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

2 Antibiotikastrategier beträffande ESBL bör följa två linjer –Behandling av infektioner orsakade av ESBL- producerande stammar –Strategier för att motverka selektion av ESBL

3 Behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande bakterier

4 Sepsis, svår sepsis, septisk chock Imipenem/meropenem +/- aminoglykosid

5 Pneumoni Empirisk behandling hos pat med tidigare känd ESBL (någon lokal) –Imipenem/meropenem Känd ESBL –piperacillin/tazobactam 4gx 4 iv (T>MIC över 40%) om MIC< 16 mg/l –cefepime 2gx 3 iv om MIC< 1 mg/l

6 Pyelonefrit Piperacillin/tazobaktam 4gxg4 iv.oavsett MIC-värde Pivmecillinam 400 mg x 3 iv Ertapenem 1gx 2 iv.

7 Nedre UVI Fosfomycin pulver 3gx1 (vad x 3) Pivmecillinam t. 400 mg x 3 Amoxillin/clavulansyra t. 1g x 3 Nitrofurantoin t. 50 mg x 3????

8 Bukinfektioner Ertapenem (samhällsförvärvade infektioner) Imipenem Meropenem

9 Strategier för att motverka selektion av ESBL Övergripande antibiotikapolicy för att undvika resistensdrivande preparat Profylax Empirisk behandling av infektioner

10 1.Förbjud kinoloner för behandling av cystit hos kvinnor i öppenvård 2.Förbjud kinoloner och cefalsporiner som profylax på sjukhusen 3.Minska användningen av 2:a och 3:e generationens cefalsporiner till förmån av piperacillin/tazobactam och aminoglykosider Övergripande antibiotikapolicy och profylax

11 Empirisk behandling av infektioner

12 Har pat en misstänkt luftvägsinfektion? Inj. Bensylpenicillin 1-3g x 3 iv. Gäller även KOL pat! Oral uppföljning T. Kåvepenin 1g x 3; vid KOL: T. Amimox 500 mg x 3. Har pat nyligen vårdats på sjukhus: Inj. Doktacillin 2g x 3 iv. Oral uppföljning: T. Amimox 500 mg x 3.

13 Vid Pc-allergi typ 1 Inf. Klindamycin (Dalacin) 600 mg x 3 iv. Oral uppföljning: K. Dalacin 300 mg x 3. Vid KOL: T. Bactrim 2 x 2.

14 Har patienten en misstänkt urinvägsinfektion? Inj. Claforan (cefotaxim) 1g x 3 iv. Oral uppföljning: T. Bactrim 2 x 2 alternativt T. Ciprofloxacin 500 mg x 2 OBS! Se resistensbesked

15 Inf. Bactrim 10ml x 2 iv. Vid Pc-allergi typ 1

16 Har patienten en misstänkt hud- och mjukdelsinfektion? Inf. Bensylpenicillin 1-3g x 3 iv. vid misstänkt streptokockinfektion. Inj. Ekvacillin (kloxacillin) 2 g x 3-4 iv. vid misstänkt stafylokockinfektion Oral uppföljning: T. Kåvepenin 1gx 3 alternativt T. Heracillin 1g x 3

17 Inf. Klindamycin 600 mg x 3 iv. Oral uppföljning: K. Dalacin 300 mg x 3. Vid Pc-allergi typ 1

18 Har patienten en misstänkt bukinfektion? Inj. Tazocin 4g x 3-4 iv. alternativt Inj. Cefotaxim 1gx 3 iv + Inf. Flagyl 1.5gx 1 iv. (därefter 1gx 1 iv.) Komplicerade fall: Inf. Tienam 0.5 g x 3 iv.

19 Inf. Dalacin 600 mg x 3 iv + inj. Ciproxin 400 mg x 3 iv. Vid Pc-allergi typ 1

20 Har patienten en helt oklar bakteriell infektion? Inj. Bensylpenicillin 1-3g x 3 iv. + inj, Nebcina 4.5 mg/kg x 1 iv. OBS! Dosjustera Nebcina vid nedsatt njurfunktion!

21

22 Inf. Dalacin 600 mg x 3 iv + Inj. Nebcina 4,5 mg/kg x 1 alternativt Inf. Eusaprim 10 ml x 2 iv + Inj. Nebcina 4,5 mg /kg x 1 iv. Vid Pc-allergi typ 1


Ladda ner ppt "Antibiotikabehandling Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser