Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikabehandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikabehandling"— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikabehandling
Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

2 Antibiotikastrategier beträffande ESBL bör följa två linjer
Behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande stammar Strategier för att motverka selektion av ESBL

3 Behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande bakterier

4 Sepsis, svår sepsis, septisk chock
Imipenem/meropenem +/- aminoglykosid

5 Pneumoni Empirisk behandling hos pat med tidigare känd ESBL (någon lokal) Imipenem/meropenem Känd ESBL piperacillin/tazobactam 4gx 4 iv (T>MIC över 40%) om MIC< 16 mg/l cefepime 2gx 3 iv om MIC< 1 mg/l

6 Pyelonefrit Piperacillin/tazobaktam 4gxg4 iv.oavsett MIC-värde
Pivmecillinam 400 mg x 3 iv Ertapenem 1gx 2 iv.

7 Nedre UVI Fosfomycin pulver 3gx1 (vad x 3) Pivmecillinam t. 400 mg x 3
Amoxillin/clavulansyra t. 1g x 3 Nitrofurantoin t. 50 mg x 3????

8 Bukinfektioner Ertapenem (samhällsförvärvade infektioner) Imipenem
Meropenem

9 Strategier för att motverka selektion av ESBL
Övergripande antibiotikapolicy för att undvika resistensdrivande preparat Profylax Empirisk behandling av infektioner

10 Övergripande antibiotikapolicy och profylax
Förbjud kinoloner för behandling av cystit hos kvinnor i öppenvård Förbjud kinoloner och cefalsporiner som profylax på sjukhusen Minska användningen av 2:a och 3:e generationens cefalsporiner till förmån av piperacillin/tazobactam och aminoglykosider

11 Empirisk behandling av infektioner

12 Har pat en misstänkt luftvägsinfektion?
Inj. Bensylpenicillin 1-3g x 3 iv. Gäller även KOL pat! Oral uppföljning T. Kåvepenin 1g x 3; vid KOL: T. Amimox 500 mg x 3. Har pat nyligen vårdats på sjukhus: Inj. Doktacillin 2g x 3 iv. Oral uppföljning: T. Amimox 500 mg x 3.

13 Vid Pc-allergi typ 1 Inf. Klindamycin (Dalacin) 600 mg x 3 iv.
Oral uppföljning: K. Dalacin 300 mg x 3. Vid KOL: T. Bactrim 2 x 2.

14 Har patienten en misstänkt urinvägsinfektion?
Inj. Claforan (cefotaxim) 1g x 3 iv. Oral uppföljning: T. Bactrim 2 x 2 alternativt T. Ciprofloxacin 500 mg x 2 OBS! Se resistensbesked

15 Vid Pc-allergi typ 1 Inf. Bactrim 10ml x 2 iv.

16 Har patienten en misstänkt hud-och mjukdelsinfektion?
Inf. Bensylpenicillin 1-3g x 3 iv. vid misstänkt streptokockinfektion. Inj. Ekvacillin (kloxacillin) 2 g x 3-4 iv. vid misstänkt stafylokockinfektion Oral uppföljning: T. Kåvepenin 1gx 3 alternativt T. Heracillin 1g x 3

17 Vid Pc-allergi typ 1 Inf. Klindamycin 600 mg x 3 iv. Oral uppföljning:
K. Dalacin 300 mg x 3.

18 Har patienten en misstänkt bukinfektion?
Inj. Tazocin 4g x 3-4 iv. alternativt Inj. Cefotaxim 1gx 3 iv + Inf. Flagyl 1.5gx 1 iv. (därefter 1gx 1 iv.) Komplicerade fall: Inf. Tienam 0.5 g x 3 iv.

19 Vid Pc-allergi typ 1 Inf. Dalacin 600 mg x 3 iv + inj. Ciproxin

20 Har patienten en helt oklar bakteriell infektion?
Inj. Bensylpenicillin 1-3g x 3 iv. + inj, Nebcina 4.5 mg/kg x 1 iv. OBS! Dosjustera Nebcina vid nedsatt njurfunktion!

21

22 Vid Pc-allergi typ 1 Inf. Dalacin 600 mg x 3 iv + Inj. Nebcina 4,5 mg/kg x 1 alternativt Inf. Eusaprim 10 ml x 2 iv + Inj. Nebcina 4,5 mg /kg x 1 iv.


Ladda ner ppt "Antibiotikabehandling"

Liknande presentationer


Google-annonser