Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 8 Utbudsteorin utvecklad: Kostnader och produktion David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 8 Utbudsteorin utvecklad: Kostnader och produktion David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 8 Utbudsteorin utvecklad: Kostnader och produktion David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 8.1 Att välja output KOSTNADERINTÄKTER Teknologi & kostnader för inköp av produktionsfaktorer TC kurvor (kort & lång sikt) AC (kort & lång sikt) MC Efterfråge- kurvan AR MR KOLLA: producera på KS? lägga ned på LS? Välj output nivå

3 8.2 Produktionsfunktion n Den producerade mängden beror på vilka insatser som utnyttjas i produktions- processen n En produktionsfaktor (“input”) är varje vara eller tjänst som används för att producera output n Produktionsfunktionen specificerar den maximala output som kan produceras med givna inputs

4 8.3 Kort sikt vs. lång sikt n Kort sikt är den period inom vilken ett företag endast partiellt kan anpassa inputs á företaget kan t.ex. kanske variera mängden arbete, men inte ändra kapitalet. n Lång sikt är den period inom vilken ett företag kan anpassa alla inputs till förändrade förhållanden. n Den långsiktiga totalkostnadskurvan beskriver minimikostnaden för att producera varje outputnivå när företaget har frihet att variera alla inputnivåer.

5 8.4 Styckkostnaden Den genomsnittliga produktionskostnaden är totalkostnaden dividerat med outputnivån. Den långsiktiga styckkostnaden (LAC) antas ofta vara U-formad: LAC Styckkostnad Output

6 8.5 Skalekonomier Skalekonomier – eller tilltagande skalavkastning – uppträder när de långsiktiga styckkostnaderna sjunker i takt med att outputen stiger: LAC Styckkostnad Output

7 8.6 Avtagande skalavkastning – uppträder när de långsiktiga styck- kostnaderna stiger i takt med ökad output: LAC Styckkostnad Output

8 8.7 Konstant skalavkastning – uppträder när de långsiktiga styckkost- naderna är konstanta vid växande output: LAC Styckkostnad Output

9 8.8 Företagets långsiktiga outputbeslut n Beslutet: – Om priset är = eller > LAC 1, producerar företaget Q 1. – Om priset < LAC 1 – lägger företaget ned verksamheten n OBS: LMC går alltid genom LAC:s minimipunkt. AC 1 € Output (varor per vecka) MR LAC LMC Q1Q1 LMC = MR

10 8.9 På kort sikt n Fasta produktionsfaktorer – en faktor vars inputnivå inte kan varieras n Fasta kostnader – kostnader som inte varierar med outputnivåerna n Rörliga kostnader – kostnader som varierar med outputnivåerna n STC = SFC + SVC

11 8.10 Arbetets gränsprodukt n Arbetets gränsprodukt är den ökning i output som erhålls genom att öka den variabla faktorn med 1 enhet medan man håller insatserna av alla andra faktorer konstant. n Arbete antas ofta vara den variabla faktorn – medan kapitalet antas vara konstant.

12 8.11 Den avtagande avkastningens lag n När man håller alla faktorer konstanta utom en, säger lagen om avtagande avkastning att: n efter en viss nivå på den variabla insatsen, n leder ytterligare ökningar i den variabla insatsen till stadigt minskande marginal- produkt för den insatsen. á t.ex. när man försöker öka arbetsinsatsen utan att samtidigt öka kapitalet uppstår avtagande avkastning.

13 8.12 Företagets kortsiktiga utbudsbeslut n Företaget sätter output vid Q 1, där SMC=MR n genomsnittsvillkoret bör dock alltid kollas: – om priset överstiger SATC 1 producerar företaget Q 1 med vinst – om priset är mellan SATC 1 och SAVC 1 producerar företaget Q 1 med förlust – om priset är under SAVC 1, producerar företaget noll output. SAVC 1 € Output MR SAVC SMC Q1Q1 SATC SATC 1 SMC = MR

14 8.13 Långsiktiga styckkostnads- kurvan LAC Output Styckkostnad SATC 1 Varje anläggnings- storlek är planerad för en given output nivå SATC 2 SATC 3 SATC 4 Det finns en mängd SATC-kurvor, som var och en svarar mot olika optimala outputnivåer. LAC På lång sikt är också själva anläggningsstorleken variabel, och vi finner att den långsiktiga styckkostnadskurvan LAC är ‘konturen’ för de kortsiktiga SATCs.

15 8.14 Företagets utbudsbeslut – sammanfattning


Ladda ner ppt "Kapitel 8 Utbudsteorin utvecklad: Kostnader och produktion David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser