Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Säkra trender; Omvärlden Säkra trender –Immateriella tillgångars betydelse och värde ökar (+)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Säkra trender; Omvärlden Säkra trender –Immateriella tillgångars betydelse och värde ökar (+)"— Presentationens avskrift:

1 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Säkra trender; Omvärlden Säkra trender –Immateriella tillgångars betydelse och värde ökar (+) –Norrlands befolkning minskar i antal (–) –Ökad globalisering (+) –Ökad ekonomisering (–) –Ökad mängd internationella anslagsgivare (–) –Konkurrensen ökar, nationellt och internationellt (–) –Efterfrågan på utbildning på alla nivåer ökar/ökade önskemål från omvärlden (+) –Ökad behov av collageutbildning (+) –Ny teknik fortsätter att skapa nya villkor för utbildning och kommunikation –Mer distans, mindre campus (+/–) –Från fåtalsutbildning till massutbildning –Ungdomars attityder förändras (+) –Större ungdomskullar (+) Strategiska osäkerheter –Östeuropa kommer att öka sin betydelse (+/–) –Samverkan med det omgivande samhället ökar (+)

2 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Närvärlden Säkra trender –Mer heterogen och större studentpopulation (+/–) –Fortsatt försämrade förkunskaper hos studenterna (–) –Mer utvecklad omvärldssamverkan (+) –Ökad informationstillgänglighet/tillgång till info online (+) –Det regionala intresset för UmU ökar (+/–) –Ökad konkurrens (int och nat) om studenter, lärare och resurser/svårt att rekrytera forskare och lärare/svagare incitament att påbörja forskarbanor (–) –Kraven ökar, resurserna minskar/mindre pengar per student i anslag (från staten) /ökade behov av prioriteringar (–) –Forskningens styrning och finansiering förändras/den naturvetenskapliga forskningen fortsätter att industrialiseras /för få mellantjänster/mindre tid till senior forskning (+/–) –Doktoranderna har ökade krav på social trygghet (+) Strategiska osäkerheter –Ökad samsyn i regionen (+) –Ökat behov av att kunna erbjudande bostadsgaranti (+) –Ökad andel kvinnliga studenter

3 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Invärlden Säkra trender: –Ökad efterfrågan på mer individualiserad pedagogik (+) –Ökad tidspress och arbetsbelastning tvingar framökad effektivitet (+) –Jämställdhetsfrågorna fortsätter att vinna mark (+) –Administrationen fortsätter att öka och ta tid från forskning och undervisning (+) –Fortsatt stark forskningsprofilering (+) –Studenterna ser inte sina påverkansmöjligheter, särskilt inte i visionära (–) –Svårare att upprätthålla kompetensförsörjningen (–) –Villkoren för seniorforskning försämras (–) –Ökad belastning på undervisningen (–) –Intern samverkan allt viktigare men svårare att hinna med (–) –Universitetsövergripande fokus har ökat (+/–) –Större fokus på ledarskap (+/–) –Ökat behov av reellt kvalitetsarbete Strategiska osäkerheter –Centrumbildningar vitaliserar forskningen (–)


Ladda ner ppt "© Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Säkra trender; Omvärlden Säkra trender –Immateriella tillgångars betydelse och värde ökar (+)"

Liknande presentationer


Google-annonser