Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD DEL AV UTBILDNINGEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD DEL AV UTBILDNINGEN"— Presentationens avskrift:

1 VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD DEL AV UTBILDNINGEN

2 VFU-ansvariga Förskollärarprogrammet:
2 VFU-ansvariga Förskollärarprogrammet: Lena Lundholm; tel , Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Håkan Kollberg; tel

3 Förskollärarprogrammet – studiegång
Togs av nämnden 22/2. FöP- Förskolepedagogik K1A-K4B – Utbildningsvetenskaplig kärna XA – Examensarbete VFU – Verksmhetsförlagd utbildning Varje ruta omfattar 7,5 hp FöP val GN*: Profilering 2 x 7,5 hp alternativt 15 hp på grundnivå. FöP val AN*: Profilering 2 x 7,5 hp alternativt 15 hp på avancerad nivå. Kurser Förskolepedagogik: Termin 1: FöP 1:1 - Barnboken i förskolan, 7,5 hp Termin 2: FöP 1:2 - Barns språkutveckling och kommunikation, 7,5 hp FöP 2:1 - Matematik i förskolan, 7,5 hp FöP 3:1 - Lek, lärande, utveckling och omsorg I, 7,5 hp Termin 3: FöP 4 - Samverkan med föräldrar, förskoleklass, fritidshem och skola Termin 4: FöP 1:3 - Barns literacitet, 7,5 hp FöP 5 - Estetiska lärprocesser i förskolan, 7,5 hp FöP 3:2 - Lek, lärande, utveckling och omsorg II, 7,5 hp Termin 5: FöP 6 - Natur, miljö och teknik i förskolan, 7,5 hp FöP 2:2 - Matematikdidaktik i förskolan, 7,5 hp Förskollärarprogrammet – studiegång

4 Grundlärarprogrammet studiegång fritidshem
Kurser Fritidspedagogik: Fp 1 - Fritidshem som social praktik för barns fritid och lärande, 7,5 hp Fp 2 - Utomhuspedagogik, 7,5 hp/ Kultur, kritik och kreativa utrycksformer på fritidshem, 7,5 hp Fp 3 - Kartläggning av fritidsverksamhet, 7,5 hp Fp 4 - Sociala medier, 7,5 hp Fp 5 - Lärande, utveckling samt didaktiskt arbete med läs- och skrivutveckling och matematik i fritidshemmets verksamhet, 7,5 hp Fp 6 - Utomhuspedagogik, 7,5 hp/ Kultur, kritik och kreativa utrycksformer på fritidshem, 7,5 hp Fp 2 och Fp 6 - Beroende på antagningstermin läses antingen kursen Utomhuspedagogik, 7,5 hp eller kursen Kultur, kritik och kreativa uttrycksformer, 7,5 hp. Valbara kurser inom ämnesstudier. Läses under termin 4 (samläses med inriktning mot grundskolans årskurs 4–6): Bild och visuell kultur, 30 hp Musik, 30 hp Hem- och konsumentkunskap, 30 hp Idrott och hälsa, 30 hp Slöjd, 30 hp Teknik, 30 hp Grundlärarprogrammet studiegång fritidshem

5 VFU-placering Adressändring? Riktlinjer för VFU

6 VFU skall förläggas till de skolformer och elevåldrar för vilka studentens inriktningar är avsedda
VFU innehåller tre faser och de utgör tillsammans olika steg i studenternas lärprocess: undersökande, genomförande och syntetiserande VFU > progression

7 VFU är obligatoriskt och på heltid
frånvaro under 10% > ta igen tid efter överenskommelse med lokal lärarutbildare frånvaro mellan 10-25% > kontakta VFU-kurslärare och VFU-koordinator för att få ny VFU tid frånvaro över 25% > samråda med VFU-kurslärare och VFU-koordinator om hur hela VFU tiden kan inhämtas

8 Samordnare / Kursledare VFU-koordinator VFU-ansvariga LUN:s kansli
Lokal lärarutbildare LLU VFU-kurslärare

9 Dokumentera VFU Informera: LLU VFU-kurslärare Planera, Utvecklings-
Genomföra och utvärdera Utvecklings- samtal Brottsregister- utdrag

10 Sekretess Resebidrag

11 LRVU10 och LÖVU10 Kursperiod måndag 26/3 – torsdag 3/5
VFU-placeringarna förväntas vara klara tidigast 20/2 Kommer att finnas på GUL

12 Byte av VFU-område Sociala skäl t ex då studentens familjesituation, byte av bostadsort innebär svårigheter att genomföra VFU inom sitt VFU-område Restiden mellan VFU-placeringen och utbildningsorten Göteborg överstiger 90 minuter enkel resa Medicinska skäl som medför att studenten har svårigheter att genomföra VFU inom sitt VFU-område. Läkarintyg erfordras. Pedagogiska skäl; då studentens val av program och inriktning försvårar möjligheten att genomföra VFU inom sitt VFU-område Blankett kommer under Vt12 på LUN:s hemsida

13 Mer information om Lärarprogrammen och VFU finns på LUN:s hemsida:


Ladda ner ppt "VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD DEL AV UTBILDNINGEN"

Liknande presentationer


Google-annonser