Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lun.gu.se VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD DEL AV UTBILDNINGEN 2012-01-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lun.gu.se VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD DEL AV UTBILDNINGEN 2012-01-30."— Presentationens avskrift:

1 www.lun.gu.se VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD DEL AV UTBILDNINGEN 2012-01-30

2 www.lun.gu.se VFU-ansvariga Förskollärarprogrammet: Lena Lundholm; lena.lundholm@gu.selena.lundholm@gu.se tel. 031-786 5885, 0702-54 12 94 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Håkan Kollberg; hakan.kollberg@gu.sehakan.kollberg@gu.se tel. 031-786 5528 2012-01-30

3 www.lun.gu.se Klicka på ikonen för att lägga till en tabell Förskollärarprogrammet – studiegång

4 www.lun.gu.se Grundlärarprogrammet studiegång fritidshem

5 www.lun.gu.se 2012-01-30 VFU-placering http://www.lun.gu.se/utbildning/forskollararprogrammet/ vfu/ http://www.lun.gu.se/utbildning/grundlararprogrammet/v fu/ Adressändring? Riktlinjer för VFU http://lun.gu.se/utbildning/forskollararprogrammet/vfu/vf u-riktlinjer/ http://lun.gu.se/utbildning/grundlararprogrammet/vfu/vf u-riktlinjer/

6 www.lun.gu.se 2012-01-30 VFU skall förläggas till de skolformer och elevåldrar för vilka studentens inriktningar är avsedda VFU innehåller tre faser och de utgör tillsammans olika steg i studenternas lärprocess: undersökande, genomförande och syntetiserande VFU > progression

7 www.lun.gu.se 2012-01-30 VFU är obligatoriskt och på heltid  frånvaro under 10% > ta igen tid efter överenskommelse med lokal lärarutbildare  frånvaro mellan 10-25% > kontakta VFU- kurslärare och VFU-koordinator för att få ny VFU tid  frånvaro över 25% > samråda med VFU- kurslärare och VFU-koordinator om hur hela VFU tiden kan inhämtas

8 www.lun.gu.se 2012-01-30 Samordnare / VFU-koordinator Lokal lärarutbildare LLU VFU-kurslärare Kursledare VFU-ansvariga LUN:s kansli

9 www.lun.gu.se 2012-01-30 Informera: LLU VFU-kurslärare Utvecklings- samtal Dokumentera VFU Planera, Genomföra och utvärdera Brottsregister- utdrag

10 www.lun.gu.se 2012-01-30 Sekretess Resebidrag http://www.lun.gu.se/utbildning/forskollararprogram met/vfu/resebidrag-vfu/ http://www.lun.gu.se/utbildning/grundlararprogramm et/vfu/resebidrag-vfu/

11 www.lun.gu.se LRVU10 och LÖVU10 Kursperiod måndag 26/3 – torsdag 3/5 VFU-placeringarna förväntas vara klara tidigast 20/2 Kommer att finnas på GUL 2012-01-30

12 www.lun.gu.se Byte av VFU-område Sociala skäl t ex då studentens familjesituation, byte av bostadsort innebär svårigheter att genomföra VFU inom sitt VFU-område Restiden mellan VFU-placeringen och utbildningsorten Göteborg överstiger 90 minuter enkel resa Medicinska skäl som medför att studenten har svårigheter att genomföra VFU inom sitt VFU-område. Läkarintyg erfordras. Pedagogiska skäl; då studentens val av program och inriktning försvårar möjligheten att genomföra VFU inom sitt VFU-område Blankett kommer under Vt12 på LUN:s hemsida 2012-01-30

13 www.lun.gu.se 2012-01-30 Mer information om Lärarprogrammen och VFU finns på LUN:s hemsida: www.lun.gu.se


Ladda ner ppt "Www.lun.gu.se VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD DEL AV UTBILDNINGEN 2012-01-30."

Liknande presentationer


Google-annonser