Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsseminarium om Barn och ungas psykiska hälsa i Södra Älvsborg Inledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsseminarium om Barn och ungas psykiska hälsa i Södra Älvsborg Inledning."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsseminarium om Barn och ungas psykiska hälsa i Södra Älvsborg Inledning

2 Vårt uppdrag Främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa hos barn och unga - idag och i morgon

3 Titta tillbaka allt bra vi redan har skapat Vad vill göra i framtiden? skapa visioner Steg 1 3 november Politiska samrådet närvårdssamverkan tar beslut om vision och målbild identifierar steg för att ta oss dit Styrgrupp närvård tar beslut om handling verksamhetsplan 2012 Steg 2 15 november Steg 3 7 december Landa i nuet använda historia & framtid – hur skall vi göra idag

4 Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

5 Målgrupp Närvårdssamverkan Målgrupp för närvårdssamverkan är de patienter och grupper som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region

6 Vad ska Närvårdssamverkan skapa? Förutsättningar för hälsa och välbefinnande En obruten vårdkedja Ett effektivt nyttjande av de gemensamma resurserna

7 Målområden Patient och medborgarfokus – inga trösklar mellan vårdgivarna Närhet – vård/omsorg i egen bostad och/eller närliggande vårdenhet Kontinuitet – sammanhängande vårdprocess Trygghet – att veta vart man ska vända sig, dvs. kunskap om rätt vård- och omsorgsnivå mellan vårdgivarna Tillgänglighet – året runt, dygnet runt så nära medborgaren som det är möjligt

8 Grupper som särskilt ska uppmärksammas Barn och unga vuxna med utsatt situation Äldre multisjuka och multisviktande Personer med psykisk ohälsa Personer med funktionsnedsättning (LSS) Personer med behov av vård i livets slutskede

9 Närvårdssamverkan omfattar Kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda Regional närsjukvård inom primärvård, sjukhusvård och habilitering i Södra Älvsborg


Ladda ner ppt "Arbetsseminarium om Barn och ungas psykiska hälsa i Södra Älvsborg Inledning."

Liknande presentationer


Google-annonser