Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 – svar från ST skyddsombud.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 – svar från ST skyddsombud."— Presentationens avskrift:

1 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 – svar från ST skyddsombud

2 Högt i tak – öppet klimat – intern kritik 7 av 10 skyddsombud instämmer i påståendet att de anställda kan framföra intern kritik Ett av fyra skyddsombud menar att anställda inte vågar framföra intern kritik.

3 Högt i tak – öppet klimat – offentligt kritik Drygt 4 av 10 instämmer att de anställda kan föra fram offentlig kritik. Lika många instämmer inte Råder en osäkerhet om möjligheten till offentlig kritik Krafttag krävs för öppnare klimat!!

4 Fysisk och psykosocial arbetsmiljö Huvuddelen av skyddsombuden 7 av 10 bedömer att arbetsplatsen har en bra fysisk arbetsmiljö. 2 av 10 skyddsombud svarar att arbetsmiljön är varken bra eller dåligt 1 av 10 bedömer att det är en dålig arbetsmiljö.

5 Fysisk och psykosocial arbetsmiljö 5 av 10 skyddsombud tycker den psykosociala arbetsmiljön är bra eller mycket bra. 3 av 10 gör bedömningen varken bra eller dålig. 2 av 10 hävdar att den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig. Psykosocial arbetsmiljö sämre betyg!

6 Arbetsmiljöutbildning 7 av 10 skyddsombud instämmer helt eller i huvudsak att de har tillräcklig kompetens. 2-3 av 10 skyddsombuden instämmer i huvudsak inte eller inte alls att de har tillräcklig kompetens. Utbildningsinsatser behöver öka inom arbetsmiljöområdet.

7 Arbetsmiljöutbildning Skyddsombuden efterfrågar framför allt utbildning om Stress och arbetsbelastning Riskbedömningar av arbetsmiljön Chefs- och ledarskapsfrågor.

8 Hot och våld Hot, våld eller trakasserier från medborgare, kunder, klienter etc. En skrämmande stor andel av skyddsombuden, 4 av 10 säger att det förekommer Det är inte acceptabelt! ST har föreslagit en kommission för att komma åt hot och våld på arbetsplatserna.

9 Mobbing - kränkande särbehandling 2 av 10 skyddsombud anger att mobbing förekommer. Det ska överhuvudtaget inte finnas på en arbetsplats! En stor grupp drygt 3 av 10 skyddsombud är osäker på om det förekommer mobbing. Allvarlig fråga - den gemensamma arbetsmiljöorganisationen ska ha kunskap om situationen - sätt stopp för mobbing!

10 Systematiskt arbetsmiljöarbete 9 av 10 skyddsombud svarar att det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete, helt eller delvis. Positivt Förutsättes systematiskt arbetsmiljöarbetet på alla arbetsplatser och fullt ut – vilket inte görs. UIppgiftsfördelningen i arbetsmiljöarbetet oklar Åtgärder i arbetsmiljön genomförs inte.

11 7 av 10 skyddsombuden svara att det görs riskbedömningar helt eller delvis vid förändringar på arbetsplatsen. Ofta efter förändring Ständiga organisationsförändringar – ändrade arbetssätt kräver bättre riskbedömningar


Ladda ner ppt "STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 – svar från ST skyddsombud."

Liknande presentationer


Google-annonser