Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gud förmedlar sitt budskap till Muhammed via ängeln Gabriel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gud förmedlar sitt budskap till Muhammed via ängeln Gabriel"— Presentationens avskrift:

1

2 Gud förmedlar sitt budskap till Muhammed via ängeln Gabriel
Föds ca. 570 e.Kr. Gud förmedlar sitt budskap till Muhammed via ängeln Gabriel Sprider budskapet i hemstaden Mecka. Fick fly till Medina 622 e.Kr Återvänder till Mecka 630 e.Kr. Dör 632, efter att ha enat det arabiska folket. FÅR EJ AVBILDAS!

3 Moses Jesus Muhammed Islam erkänner att alla tre haft kontakt med Gud, men att Muhammed fick det sanna budskapet.

4

5 Sunnimuslimer (Sunniter)
90 % av alla muslimer Shiamuslimer (Shiiter) 10 % av alla muslimer

6

7 Kommer av uttrycket ”Att göra som profeten Muhammed gjorde”
Imam - koranlärd

8 Mer ortodoxa Iran är shiamusilmskt Politisk ledare – Ayatolla Religiös ledare - Mulla

9 SHARIA Koranen + Sunna Sunna är (ej nedskrivna) berättelser om vad Muhammed gjorde - Guds lag, styr politik och lagar i vissa länder

10 Koran = läsning Skrevs på 650-talet På rim, arabiska. Läses från höger till vänster. 114 kapitel (=suror) Endast tillåten på arabiska Större symbol än Bibeln

11 Muhammeds uppenbarelser
”Bibliska” berättelser om bl.a Mose och Jesus Levnadsregler, ex: arv, äktenskap och straff

12 Helig byggnad Regler Ingen huvudbonad, inga shorts eller skor
Tvätta sig innan bön Bönematta – be vänd mot Mecka

13 Tron – ISLAMS FEM PELARE
1 Trosbekännelsen 2 Bönen 3 Allmosan 4 Fastan 5 Vallfärden

14 Trosbekännelsen ”Det finns ingen annan Gud än Allah, och Muhammed är hans profet.” Monoteism – EN Gud Skaparen av universum

15 Bönen 5 ggr dagligen Tvätta sig innan
Riktad mot Mecka (riktningen kallas Qibla) Bönen leds av Imamen

16 Så här utförs Wudhu: Tvätta händerna upp till handlederna tre gånger. Börja med höger hand. Skölj munnen tre gånger med höger hand, och för in vattnet i näsan och blås ut, tre. Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansiktet från hårfästet till hakan och från öra till öra. Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak med vänster arm. Fukta händerna och dra lätt över håret. Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret. Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak med vänster fot.

17 Allmosan - Zakat - 2,5% av en muslims inkomst under ett år
- Betalas till de behövande - ("De behövande, de fattiga, för dem som hava besvär med dem, och dem vilkas hjärtan böra vinnas, för slavars frigivande och de skuldsatta, för Guds sak och för de vägfarande") - Koranen

18 Fastan (Saum) 9:e mån i islamska året - Ramadan Inte; Mat Dryck Sex

19 Vallfärden (Hajj) Till Mecka Minst en gång i livet Sju varv motsols

20 Så säger Koranen "Det största tempel som grundlades åt människorna, var sannerligen det som finns i Mecka, en välsignelse och en vägledning för all världen. Där finns tydliga tecken, Abrahams plats. Den som träder in i det, är trygg, och vallfärden till templet är en plikt för människorna gentemot Gud, för så vitt de kunna finna någon utväg. Men om någon är otrogen, så är Gud förvisso Sig Själv nog all världen förutan."

21 Mat och dryck Inte äta; Griskött Blodmat Kött av rovdjur
Djur som inte har dött av korrekt slakt Inte dricka; Alkohol

22 ”FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur - om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt [medan det var vid liv] - och djur som slaktats på hedniska offeraltare. [Förbjudet är även] att genom teckentydning försöka utforska vad framtiden bär i sitt sköte; detta är ett ogudaktigt företag. Förnekarna av sanningen har nu misströstat om [att kunna göra slut på] er tro. Oroa er därför inte för dem - frukta Mig! Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. Om någon drivs [att bryta mot förbuden ovan] av hunger, inte av lust att överträda dem, [skall han finna] Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.”

23 Moskén Masjid = Plats där man knäfaller
Socialt nätverk - Här träffas människor Kläder; Inga skor, långbyxor (el. kjol för damer), ej åtsittande kläder eller visa för mycket hud.

24 Koranen om Moskén "OCH [MINNS att] Vi gjorde helgedomen till en samlingsplats för människorna och en fristad [för förföljda]. Välj därför platsen där Abraham [en gång] stod stod för er bön. Och vi gav Abraham och Ismael uppdraget att rena Helgedomen för dem som skall vandra runt den, och för dem som där skall dra sig tillbaka i stillhet, och för dem som skall böja ryggen och knän och fall ned på sina ansikten [i tillbedjan]."

25 Högtider Ramadan Id Al-Fitr Id Al-Adha
Dagen då fastemånaden bryts - FEST Id Al-Adha Offerhögtid Föregås av offermånad


Ladda ner ppt "Gud förmedlar sitt budskap till Muhammed via ängeln Gabriel"

Liknande presentationer


Google-annonser