Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hans Hedenström Klinisk Fysiologi / Nuklearmedicin Bild- och funktionsmedicinst centrum Akademiska Sjukhuset Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hans Hedenström Klinisk Fysiologi / Nuklearmedicin Bild- och funktionsmedicinst centrum Akademiska Sjukhuset Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 Hans Hedenström Klinisk Fysiologi / Nuklearmedicin Bild- och funktionsmedicinst centrum Akademiska Sjukhuset Uppsala

2 Lungscintigrafi: Perfusionsscintigrafi Ventilationsscintigrafi

3 Indikationer: Lungembolifrågeställning. (Största antalet scintigrafier) Pre-op lungtumörutredning. Regionala processer i lungorna. Utredning inför VOLREM-kirurgi Andra lokaliserade processer Utredning av kärlmissbildningar i lungorna och shuntning av blod.

4 Perfusionsscintigrafi: Intravenös injektion av partiklar (10-50 µm) märkta med lämplig isotop Fastnar i lungornas kapillärnät Mängden partiklar (strålningen) proportionell mot den regionala genomblödningen 99m Tc-MAA. T½ tot = 3 timmar Tomografiundersökning möjlig

5 Ventilationsscintigrafi: Isotop i gasform eller partikelform tillförs lungorna via inandningsluften Technegas. Inandning av 99m Tc-märkta kolpartiklar i ultrafin dispersion. Partiklarna fastnar på alveolväggen Tomografiundersökning möjlig Radioaktiviteten proportionell mot ventilationsfördelningen

6

7

8 Kolstav som fylles med 99m Tc-perteknetat

9 Ventilationsscintigrafi: Andra isotoper som används Xenon ( 133 Xe): Gasform. Slutet system. Wash-in resp wash-out. Ej tomografi. Låg energinivå.

10 Ventilationsscintigrafi: Andra isotoper som används Xenon ( 133 Xe): Gasform. Slutet system. Wash-in resp wash-out. Ej tomografi. Låg energinivå. Indium ( 113m In): Energi 393 keV. Medelenergikollimator. Vent och perf olika energinivåer.

11 Ventilationsscintigrafi: Andra isotoper som används Xenon ( 133 Xe): Gasform. Slutet system. Wash-in resp wash-out. Ej tomografi. Låg energinivå. Indium ( 113m In): Energi 393 keV. Medelenergikollimator. Vent och perf olika energinivåer. Krypton ( 81m Kr): T½=13s Kräver cyklotron i närheten (moderisotop 81 Rb)

12 Ventilationsscintigrafi: Lungclearance Alveolära permeabiliteten Aktivitetsminskningen över lungerna under viss tid (30 s) 99m Tc-DTPA vanligast Pertechnegas (Technegas med 3% O 2 Inflammatoriska sjukdomar

13 Undersökningsförfarande Om 99m Tc används för både ventilation och perfusion krävs 40 MBq för ventilations- och 80 MBq för perfusionensbilderna

14 Undersökningsförfarande

15

16

17

18 Kontrandikationer: Hö  vä shunt: MAA i centrala cirkulationen med risk för cerebrala embolier Försiktighet vid pulmonell hypertension (ev eko-kardiografi först). Begränsa antalet partiklar.

19 Tromboser från vensidan vanligen djupa ventromposer som släpper och följer med cirkulationen till hö-förmak  hö-kammare  a pulmonalis och till lungans kärlsystem där proppen täpper till och begränsar blodflödet distalt om proppen. Ger en perfusionsnedsättning distalt om embolin med försämrat gasutbyte och akut hö-kammar belastning som kan leda till hö-kammar svikt. Lungemboli (Pulmonary Embolism =PE)

20 Ökad risk vid: Tidigare ventrombos Operation Immobilisering Övervikt Malignitet Graviditet Östrogenterapi/P-piller Koagulationsrubbning Rökning Lungemboli (Pulmonary Embolism =PE)

21 Symptom: Plötslig påkommen andfåddhet Hållsmärta Smärta vid djupandning Högerkammarsvikt Oklara bröstsmärtor Oklar arytmi tex förmaksflimmer Lungemboli (Pulmonary Embolism =PE)

22 Stark klinisk misstanke vid: Symtom EKG-förändringar Blodgas med lågt PaO 2 Positiv D-dimer test Riskfaktorer finns Lungemboli (Pulmonary Embolism =PE)

23 Diagnos: Pulmonalisangiografi med utebliven cirkulation distalt om en förmodad propp Lungscintigrafi med perfusionsdefekter utan motsvarande ventilationsdefekt Röntgen Spiral-CT med ”typiska” defekter Hjärtekokardiografi vid misstänkt hjärtpåverkan Lungemboli (Pulmonary Embolism =PE)

24 Utvärdering: Lungembolifrågeställning. Perfusionsscintigram (8 proj.) Ventilationsscintigram (8 Proj.) Gradering enl PIOPED-studien –Normal –Låg sannolikhet –Intermediär sannolikhet –Hög sannolikhet

25 Utvärdering: Låg sannolikhet: (<19%) Icke segmentella perfusionsdefekter (hjärta, aorta, hili, diafragma) Perf defekt med större lungrtg förändr. Matchade perf och vent defekter. Små perf defekter med normal lungrtg

26 Utvärdering: Intermediär sannolikhet: (20-79 %) Måttligt stor (2 segment) perf defekt utan matchande ventilations defekter. Enstaka matchade perfusions och ventilationsdefekter med normal lungröntgen

27 Utvärdering: Hög sannolikhet: (> 80%) Två eller flera stora (>75% av ett segment) perf defekter med normal ventilation

28 Indelning i lunglober RPO = Right posterior oblique LPO = Left posterior oblique RAO = Right anterior oblique LAO = Left anterior oblique

29 Orsaker till perfusionsdefekter Ocklusion Destruktion Vasokonstriktion Kompresion Hypovolemi Shunt Emboli, trombos Emfysem PaO 2, farmaka Tumör Blodförlust Shunt

30 Normal PerfusionsscintigrafiVentilationsscintigrafi

31 Lungembolism PerfusionsscintigrafiVentilationsscintigraf

32 Perfusion Ventilation

33 Ant Post

34 VentilationPerfusion Ant Post

35 Perfusion Ventilation

36 Utvärdering: Pre-operativ lungresektion. Perfusionsscintigram (8 proj.) Ventilationsscintigram (8 Proj.) Regionala fördelningar av aktiviteten uttryckt i % fördelning Jämförelser med FEV 1, MVV, DLCO Beräkning av förväntade post- operativa värden

37 Perfusion Ventilation Anterior Posterior

38 FEV1=0,44 MVV=12,7 DLCO=46%P

39 Anterior Posterior LPO RPO

40 Utvärdering: VOLREM (Volymsreducerande Emfysemkirurgi). Perfusionsscintigram (8 proj.) Ventilationsscintigram (8 Proj.) Regionala fördelningar av ventilation och perfusion. Beskrivning av ventilations- och perfusions-fördelningen.

41 Lungemfysem /KOL

42

43

44 Cystisk Fibros Posterior bild Anterior bild

45 Fallex: 50 årig kvinna. Rökare sedan 18-års ålder Nu mycket besvärande andfåddhet. Rtg visar lungtumör vä lunga nära vä huvudbronk Spirometri: VC1,5 L46 % pred FEV10,8 L42 % pred FEV1/VC53% DLCO38 % pred

46 Perfusion Ventilation Hö Vä Hö Vä Vä Hö Vä Hö ANTERIOR DORSAL

47 Fallex: 50 årig kvinna. Rökare sedan 18-års ålder Nu mycket besvärande andfåddhet. Rtg visar lungtumör vä lunga nära vä huvudbronk Prov från vä lunga och vä huvudbronk visar adenocarcinom med tömör som växer över huvudbronken som en läpp. Denna tas bort vid provtagningstillfället.

48 Perfusion Ventilation Hö Vä Hö Vä ANTERIOR DORSAL

49 Fallex: 50 årig kvinna. Rökare sedan 18-års ålder Nu mycket besvärande andfåddhet. Rtg visar lungtumör vä lunga nära hö huvudbronk Spirometri: VC2,7 L84 % pred FEV11,5 L68 % pred FEV1/VC56% DLCO70 % pred

50


Ladda ner ppt "Hans Hedenström Klinisk Fysiologi / Nuklearmedicin Bild- och funktionsmedicinst centrum Akademiska Sjukhuset Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser