Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tolkningsverktyg Historia är inte “det som har hänt” utan tolkningar av det som har hänt. För att kunna organisera historisk information finns olika verktyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tolkningsverktyg Historia är inte “det som har hänt” utan tolkningar av det som har hänt. För att kunna organisera historisk information finns olika verktyg."— Presentationens avskrift:

1 Tolkningsverktyg Historia är inte “det som har hänt” utan tolkningar av det som har hänt. För att kunna organisera historisk information finns olika verktyg.

2 Tolkningsverktyg. Källkritik – Bedöma trovärdighet Textstruktur - Hur skriver vi ett historiskt resonemang? Begrepp – kunna prata om historia, (när, var, hur?)

3 Begrepp: struktur och aktör Historia handlar bland annat om att förstå varför olika händelser skedde. För att kunna göra detta kan man skilja på två förklaringar: Drivkrafter i samhället som påverkar individens handlande – Strukturperspektivet Individer eller gruppers roll – Aktörsperspektivet

4 Begrepp: struktur och aktör Historia handlar bland annat om att förstå varför olika händelser skedde. För att kunna göra detta kan man skilja på två förklaringar: Drivkrafter i samhället som påverkar individens handlande – Strukturperspektivet Individer eller gruppers roll – Aktörsperspektivet Boken s. 86!

5 Demokrati (= folkstyre) Från grekiska orden ”demo” (folk) och ”kratia” (välde eller styre) Började i Aten för ca 2500 år sedan Där fick alla vuxna fria män rösta Kvinnor, barn och slavar hade ej rösträtt

6 Innan upplysningen (under 1700-talet) ansågs härskarens makt komma direkt från Gud. Efter upplysningen började detta ifrågasättas allt mer. Kung av Guds nåde

7 Upplysningsidéer “Makten skall utgå från folket” Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

8 Upplysningsidéer Den styrande makten (kungen/regeringen) måste kontrolleras av den lagstiftande (parlamentet). Båda dessa maktcentra måste i sin tur övervakas av den dömande makten (domstolarna), som måste ha en oberoende ställning Charles Louis de Montesquieu (1689- 1755)

9 Demokratin i Sverige 1809 antar riksdagen en ny grundlag som tar makten från kungen och delar den i tre delar - den styrande makten (kungen) - den lagstiftande makten (riksdagen) - den dömande makten (oberoende domstolar 1865/66 avskaffades den uråldriga ståndsriksdagen med adel, präster, borgare och bönder. Istället infördes den nya tvåkammarriksdagen.

10 Demokratin i Sverige Nya riksdagspartier i slutet av 1800-talet Folkrörelser som nykterhetsrörelsen, frikyrkor och fackföreningar

11

12 Demokratin i Sverige Två partier, socialdemokraterna och liberalerna, drev frågan om rösträtt för alla År 1921 fick (nästan) alla män och kvinnor rösta för första gången i Sverige Tidigare fick bara de män som var rika rösta. Ju rikare, desto fler röster 1971 övergick Sverige till enkammarriksdag

13 Uppgift: Gå in påwww.stockholmskallan.se/Tema/Demokratisering/www.stockholmskallan.se/Tema/Demokratisering/ Här finns flera olika fördjupningar, t.ex. ”Allmän och lika rösträtt” och ”Religionsfrihet”. Fokusera på en eller flera fördjupningar och ringa in vilka aktörer och strukturer som går att urskilja i processen mot demokrati i Sverige


Ladda ner ppt "Tolkningsverktyg Historia är inte “det som har hänt” utan tolkningar av det som har hänt. För att kunna organisera historisk information finns olika verktyg."

Liknande presentationer


Google-annonser