Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datorn som skrivredskap på förskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datorn som skrivredskap på förskolan"— Presentationens avskrift:

1 Datorn som skrivredskap på förskolan

2 Inom den sociokulturella teorin om lärande har begreppen artefakter och mediering stor betydelse. Vygotski ( Säljö,2005) delar redskap på fysiska redskap eller artefakter och kulturella redskap.

3 Datorn är en av dagens viktigaste redskap/ artefakt som finns.

4 Anna-Katrin Svenssons undersökning visade positiva effekter när det gäller datorer på förskolan
Hos många barn har ett intresse för bokstäver vaknat Pedagoger har upplevt många positiva effekter bl. annat i skriv- och läsinlärningen

5 Barn tyckte att det var roligt, och att de lärde sig roliga saker och kunde skriva.

6 Datorn var en plats där många dialoger mellan barnen fördes och en plats där barnen stimulerades till samarbete.

7 Datarevolutionen har gett oss helt andra inlärningsverktyg (Trageton)
med datorn som redskap blir skrivandet enklare Barn har dåligt utvecklad motorik, då är det lättare att skriva på datorn då barn inte behöver oroa sig hur det ser ut, utan fokusera på vad de vill skriva

8 Barnen ska träna sin motorik genom att pärla, klippa och klistra, måla osv.

9 Barnen ska lära sig att skriva först på datorn och sedan med pennan (Claesdotter, Trageton)

10 Barnen lär sig först att skriva och sedan att läsa (Skriva sig till läsning; Trageton).

11 Enligt läroplanen är det viktigt att erbjuda barn olika uttrycksformer: ”att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” (Lpfö 98, s.6)

12 Film om en 4-åring som använder datorn som skriv redskap

13


Ladda ner ppt "Datorn som skrivredskap på förskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser