Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Inom den sociokulturella teorin om lärande har begreppen artefakter och mediering stor betydelse. Vygotski ( Säljö,2005) delar redskap på fysiska redskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Inom den sociokulturella teorin om lärande har begreppen artefakter och mediering stor betydelse. Vygotski ( Säljö,2005) delar redskap på fysiska redskap."— Presentationens avskrift:

1

2  Inom den sociokulturella teorin om lärande har begreppen artefakter och mediering stor betydelse. Vygotski ( Säljö,2005) delar redskap på fysiska redskap eller artefakter och kulturella redskap.

3

4  Anna-Katrin Svenssons undersökning visade positiva effekter när det gäller datorer på förskolan  Hos många barn har ett intresse för bokstäver vaknat  Pedagoger har upplevt många positiva effekter bl. annat i skriv- och läsinlärningen

5

6

7  Datarevolutionen har gett oss helt andra inlärningsverktyg (Trageton)  med datorn som redskap blir skrivandet enklare  Barn har dåligt utvecklad motorik, då är det lättare att skriva på datorn då barn inte behöver oroa sig hur det ser ut, utan fokusera på vad de vill skriva

8

9

10

11  Enligt läroplanen är det viktigt att erbjuda barn olika uttrycksformer: ”att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” (Lpfö 98, s.6)

12  Film om en 4-åring som använder datorn som skriv redskap

13


Ladda ner ppt " Inom den sociokulturella teorin om lärande har begreppen artefakter och mediering stor betydelse. Vygotski ( Säljö,2005) delar redskap på fysiska redskap."

Liknande presentationer


Google-annonser