Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Al-’Ulamâ Warathatul-Anbiyâ De lärda är profeternas arvstagare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Al-’Ulamâ Warathatul-Anbiyâ De lärda är profeternas arvstagare."— Presentationens avskrift:

1

2 Al-’Ulamâ Warathatul-Anbiyâ De lärda är profeternas arvstagare

3

4 Zaid Shakir

5 Bokens huvudsyfte 1.Öka din kärlek till kunskap 2.Klargöra sann lärdom

6 Om författaren  Imam Zaynuddîn Abû Faraj ’Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Hanbali  Född i Bagdad 736 -795 H (1335-1393 e.kr)  Flyttade till Damaskus vid 8 år ålder  Studier  Influerad av Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah

7 Om författaren  Hadithlärd – Jâmi’ al-’Ulûm wa’l-Hikam - Fath al-Bâri  Jurist (faqih) – al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah  Predikant  Historiker – Dhayl Tabaqât al-Hanâbila

8

9 Hadithen En man kom till Abu Darda medan han befann sig i Damaskus. Abu Darda frågade honom: ”Vad är det som har fört dig hit, min bror?” Han svarade: ”En hadith som du har återberättat från Profeten.” Abu Darda frågade: ”Har du kommit för någon världslig ändamål?” Han svarade: ”Nej.” Har du kommit för att bedriva handel?” Han svarade: ”Nej.” Du har alltså kommit endast för att söka denna hadith?” Han svarade: ”Ja.” Abu Darda sade då: ”Jag hörde Allahs budbärare säga: ”Allah kommer låta den som reser för att söka kunskap vandra på en väg som leder till Paradiset. Änglarna sänker sina vingar

10 Hadithen för studenten, de (änglarna) är tillfreds med vad han gör. Varelserna i himlarna och på jorden, även fiskarna i havet, söker Förlåtelse för studenten. Den lärdes överlägsenhet jämfört med tillbedjarens är lik fullmånens överlägsenhet jämfört med himlakropparna. De lärda är profeternas arvtagare. Profeterna lämnar inte pengar i arv men däremot lämnar de kunskap. Den som inhämtar (denna kunskap) har helt visst fått en stor belöning.”

11 Abu Darda må Allah vara nöjd med honom en ädel följeslagare full av visdom…

12 ”Kontemplation för en timme är bättre än tillbedjan för en hel natt.”

13 ”Vårt hem är där. För det hemmet samlar vi och till den återvänder vi. Vi reser till det och vi arbetar för det.” Ett stycke skinn

14 ”Ät inget om det inte är sunt, tjäna inte pengar om det inte är sunda och ta inte något till ditt hus om det inte är sunt.”

15 ”Det är inte bättre att ha mycket pengar och många söner men det är bättre om du är mild och förbarmande, att du har mycket kunskap och att du tävlar med människor i att tillbe Allah.”

16 ”Om ni fann honom i ett dike, skulle ni då inte hjälpa honom ur den?” De svarade: ”Ja.” Abu Darda svarade dem: ”Förolämpa inte honom. Lovprisa Allah att Han beskyddade er från en sådan ond handling.” De sade till Abu Darda: ”Hatar inte du honom?” Han svarade: ”Nej, jag hatar hans handling och om han lämnar den kommer han att bli min broder.” Den syndfulle

17 ”Ingen av er kan vara rättfärdig såvida han inte är kunnig och han kan inte vara kunnig om han inte praktiserar det.”

18 ”Min själs största fruktan är att den skall säga till mig på Uppståndelsens dag, framför alla varelser: ”Ägare, visste du?” och jag kommer svara ”Ja.” Och själen besvarar mig: ”Vad gjorde du med vad du visste?”

19 ”Kalla inte människorna till doms som om du vore deras Herre. Vaka över era egna själar. Den som följer upp andra människors handlingar kommer få sin bedrövelse fördjupad. ”

20 Nästa vecka: Att resa för att söka kunskap

21 Jazakallah khayr för er tid! PS: Glöm inte skriva upp er på sms-listan.


Ladda ner ppt "Al-’Ulamâ Warathatul-Anbiyâ De lärda är profeternas arvstagare."

Liknande presentationer


Google-annonser