Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farosymboler Enligt CHS (det nya systemet som gäller i hela Europa)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farosymboler Enligt CHS (det nya systemet som gäller i hela Europa)"— Presentationens avskrift:

1 Farosymboler Enligt CHS (det nya systemet som gäller i hela Europa)

2 Varning – kan vara hälsoskadligt eller irriterande.

3 Brandfarligt – antänds lätt
Brandfarligt – antänds lätt. Avger brandfarliga ångor vid temperaturer under 60 °C.

4 Frätande – kan ge allvarliga ögonskador och bör inte förtäras eller fås på huden.

5 Giftigt – farligt att äta, dricka, andas in eller få på huden.

6 Explosivt.

7 Miljöfarligt – kan skada miljön allvarligt på lång/kort sikt
Miljöfarligt – kan skada miljön allvarligt på lång/kort sikt. Får inte på något sätt släppas ut i naturen.

8 Oxiderande – kan reagera våldsamt med andra ämnen och leda till antändning.

9 Gaser under tryck – explosionsrisk.

10 Hälsoskadligt – kan skada reproduktionsförmågan, leda till mutationer, cancer eller på annat sätt vara giftigt.

11 Minns du än? Fortsätt till nästa sida och komplettera meningarna.

12 V-----g – k-n v--a h-----------t e---r i---------e.

13 B----------t – a-----s l--t
B t – a-----s l--t. A---r b a å---r v-d t r u---r 60 °C.

14 F------e – k-n ge a--------a ö--------r och bör i--e f------s e---r fås på h---n.

15 G-----t – f-----t att äta, d----a, a---s in e---r få på h---n.

16 E t.

17 M----------t – k-n s---a m----n a--------t på lång/kort s--t
M t – k-n s---a m----n a t på lång/kort s--t. F-r i--e på n---t sätt s-----s ut i n-----n.

18 O--------e – k-n r-----a v------t m-d a---a ä---n och l--a till a--------g.

19 G---r u---r t---k – e------------k.

20 H t – kan s---a r n, l--a till m r, c----r eller på a---t sätt v--a g-----t.


Ladda ner ppt "Farosymboler Enligt CHS (det nya systemet som gäller i hela Europa)"

Liknande presentationer


Google-annonser