Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Februari 20121 KIs organisation 22. Februari 20122 KIs utbildning och forskning 2011 22 DANDERYDS SJUKHUS 189 helårsstudenter 33 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Februari 20121 KIs organisation 22. Februari 20122 KIs utbildning och forskning 2011 22 DANDERYDS SJUKHUS 189 helårsstudenter 33 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter."— Presentationens avskrift:

1 Februari 20121 KIs organisation 22

2 Februari 20122 KIs utbildning och forskning 2011 22 DANDERYDS SJUKHUS 189 helårsstudenter 33 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 1 330 helårsstudenter 1 218 mnkr forskning 1 143 helårsarbetskrafter CAMPUS SOLNA 1 130 helårsstudenter 1 423 mnkr forskning 1 817 helårsarbetskrafter SÖDERSJUKHUSET 226 helårsstudenter 39 mnkr forskning 44 helårsarbetskrafter CAMPUS HUDDINGE med Karolinska universitetssjukhuset 2 940 helårsstudenter 850 mnkr forskning 1 074 helårsarbetskrafter Forskning avser omslutning exkl lokaler och ALF-medel

3 Februari 20123 Behöriga 1:a handssökande, totalt

4 Februari 20124 Behöriga 1:a handssökande, per plats

5 Februari 20125 Könsfördelning bland nybörjare 2011 nybörjarprogram

6 Februari 20126 Könsfördelning bland nybörjare 2011 påbyggnadsprogram

7 Februari 20127 Åldersfördelning bland nybörjare 2011 nybörjarprogram

8 Februari 20128 Åldersfördelning bland nybörjare 2011 påbyggnadsprogram

9 Februari 20129 Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2011: 5 815 st (2010: 5 524 st)

10 Februari 201210 Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2011: 5 815 st (2010: 5 524 st)

11 Februari 201211 Helårsstudenter och helårsprestationer

12 Februari 201212 Helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde

13 Februari 201213 Helårsstudenter och helårsprestationer Uppdragsutbildning

14 Februari 201214 Uppdragsverksamhet fördelat på finansiär totalt 74,9 mnkr år 2011 (2010: 62,4 mnkr)

15 Februari 201215 Antal yrkesexamina i grundutbildningen totalt 1 466 år 2011

16 Februari 201216 Studentutbyte

17 Februari 201217 Utresande studenter år 2011 (totalt 169 st)

18 Februari 201218 Inresande studenter år 2011 (totalt: 304 st)

19 Februari 201219 Utresande studenter år 2011 (totalt 169 st) 1 82 14 46 7 7 12

20 Februari 201220 Inresande studenter år 2011 (totalt: 304 st) 4 215 20 24 6 14 21

21 Februari 201221 Utfall jämfört med takbelopp

22 Februari 201222 Intäkter grundutbildning

23 Februari 201223 Publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2011 ej redovisas

24 Februari 201224 Samarbete KIs publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2011 ej redovisas

25 Februari 201225 Fältnormaliserad citeringsgrad Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2011 ej redovisas

26 Februari 201226 Utveckling forskningsmedel

27 Februari 201227 Forskningsmedel totalt år 2011: 4 452 mnkr (2010: 4 405)

28 Februari 201228 Externa forskningsmedel per finansiärsgrupp, intäkter

29 Februari 201229 Intäkter från EU

30 Februari 201230 Intäkter från amerikanska stiftelser och organisationer

31 Februari 201231 Intäkter från EU och USA

32 Februari 201232 Aktiva ( >10%) doktorander

33 Februari 201233 Antal disputationer

34 Februari 201234 Forskarexamina

35 Februari 201235 Aktiva och nyantagna forskarstuderande

36 Februari 201236 Andel kvinnor i forskarutbildningen

37 Februari 201237 Intäkter forskning och forskarutbildning (inkl fondförvaltning)

38 Februari 201238 Personal helårsarbetskrafter (exkl utbildningsbidrag)

39 Februari 201239 Personal helårsarbetskrafter

40 Februari 201240 Personal fördelad på kategorier år 2011

41 Februari 201241 Könsfördelning olika personalkategorier år 2011

42 Februari 201242 Utveckling intäkter (exkl finansiella)

43 Februari 201243 Fördelning intäkter år 2011 totalt: 5 371 mnkr (2010: 5 253)

44 Februari 201244 Fördelning kostnader år 2011 totalt: 5 218 mnkr

45 Februari 201245 Kostnadsutveckling

46 Februari 201246 Intäktsutveckling


Ladda ner ppt "Februari 20121 KIs organisation 22. Februari 20122 KIs utbildning och forskning 2011 22 DANDERYDS SJUKHUS 189 helårsstudenter 33 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter."

Liknande presentationer


Google-annonser