Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Februari 20121 KIs organisation 22. Februari 20122 KIs utbildning och forskning 2011 22 DANDERYDS SJUKHUS 189 helårsstudenter 33 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Februari 20121 KIs organisation 22. Februari 20122 KIs utbildning och forskning 2011 22 DANDERYDS SJUKHUS 189 helårsstudenter 33 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter."— Presentationens avskrift:

1 Februari KIs organisation 22

2 Februari KIs utbildning och forskning DANDERYDS SJUKHUS 189 helårsstudenter 33 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET helårsstudenter mnkr forskning helårsarbetskrafter CAMPUS SOLNA helårsstudenter mnkr forskning helårsarbetskrafter SÖDERSJUKHUSET 226 helårsstudenter 39 mnkr forskning 44 helårsarbetskrafter CAMPUS HUDDINGE med Karolinska universitetssjukhuset helårsstudenter 850 mnkr forskning helårsarbetskrafter Forskning avser omslutning exkl lokaler och ALF-medel

3 Februari Behöriga 1:a handssökande, totalt

4 Februari Behöriga 1:a handssökande, per plats

5 Februari Könsfördelning bland nybörjare 2011 nybörjarprogram

6 Februari Könsfördelning bland nybörjare 2011 påbyggnadsprogram

7 Februari Åldersfördelning bland nybörjare 2011 nybörjarprogram

8 Februari Åldersfördelning bland nybörjare 2011 påbyggnadsprogram

9 Februari Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2011: st (2010: st)

10 Februari Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2011: st (2010: st)

11 Februari Helårsstudenter och helårsprestationer

12 Februari Helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde

13 Februari Helårsstudenter och helårsprestationer Uppdragsutbildning

14 Februari Uppdragsverksamhet fördelat på finansiär totalt 74,9 mnkr år 2011 (2010: 62,4 mnkr)

15 Februari Antal yrkesexamina i grundutbildningen totalt år 2011

16 Februari Studentutbyte

17 Februari Utresande studenter år 2011 (totalt 169 st)

18 Februari Inresande studenter år 2011 (totalt: 304 st)

19 Februari Utresande studenter år 2011 (totalt 169 st)

20 Februari Inresande studenter år 2011 (totalt: 304 st)

21 Februari Utfall jämfört med takbelopp

22 Februari Intäkter grundutbildning

23 Februari Publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2011 ej redovisas

24 Februari Samarbete KIs publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2011 ej redovisas

25 Februari Fältnormaliserad citeringsgrad Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2011 ej redovisas

26 Februari Utveckling forskningsmedel

27 Februari Forskningsmedel totalt år 2011: mnkr (2010: 4 405)

28 Februari Externa forskningsmedel per finansiärsgrupp, intäkter

29 Februari Intäkter från EU

30 Februari Intäkter från amerikanska stiftelser och organisationer

31 Februari Intäkter från EU och USA

32 Februari Aktiva ( >10%) doktorander

33 Februari Antal disputationer

34 Februari Forskarexamina

35 Februari Aktiva och nyantagna forskarstuderande

36 Februari Andel kvinnor i forskarutbildningen

37 Februari Intäkter forskning och forskarutbildning (inkl fondförvaltning)

38 Februari Personal helårsarbetskrafter (exkl utbildningsbidrag)

39 Februari Personal helårsarbetskrafter

40 Februari Personal fördelad på kategorier år 2011

41 Februari Könsfördelning olika personalkategorier år 2011

42 Februari Utveckling intäkter (exkl finansiella)

43 Februari Fördelning intäkter år 2011 totalt: mnkr (2010: 5 253)

44 Februari Fördelning kostnader år 2011 totalt: mnkr

45 Februari Kostnadsutveckling

46 Februari Intäktsutveckling


Ladda ner ppt "Februari 20121 KIs organisation 22. Februari 20122 KIs utbildning och forskning 2011 22 DANDERYDS SJUKHUS 189 helårsstudenter 33 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter."

Liknande presentationer


Google-annonser