Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VUXENVUXEN DIDAKTIK STUDERANDE Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Den vuxne studerande... har livserfarenhet (kompenserar t.ex. sämre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VUXENVUXEN DIDAKTIK STUDERANDE Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Den vuxne studerande... har livserfarenhet (kompenserar t.ex. sämre."— Presentationens avskrift:

1 VUXENVUXEN DIDAKTIK STUDERANDE Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Den vuxne studerande... har livserfarenhet (kompenserar t.ex. sämre minne, uthållighet)... är bekant med de olika sociala rollerna... utgår från den praktiska vardagsverkligheten... strävar efter självförverkligande och personlig- hetsutveckling De olika aspekterna på att vara människa/individ/medborgare utgör en helhet tanke - känsla - vilja - handling

2 VUXENVUXEN DIDAKTIK STUDERANDE Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Den mest typiska vuxenstuderande en kvinna 35 - 49 år studerar i anknytning till arbetet vill utveckla sig själv och sin yrkesskicklighet ingår i gruppen lägre/högre tjänsteman/kvinna tjänar mellan 9000 - 16 000 mk har högskole-examen eller examen på institutnivå studerar regelbundet (2-3 studieprojekt per år)

3 VUXENVUXEN DIDAKTIK STUDERANDE Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 De vuxna studerande som grupp Gruppen är ofta (mycket) heterogen olika åldrar - generationer olika utbildningsbakgrund olika erfarenheter av studier i vuxenålder olika synsätt på världen och verkligheten människan, samhället, kunskapen, inlärningen, etik och moral, ideologi, religion olika personliga målsättningar olika färdigheter och kompetenser yrkesteknisk, strategisk, funktionell, personlig, social olika lärstilar praktisk, reflekterande, logisk, aktiv Gruppen kan också vara mycket (för) homogen ! med tanke på att inlärning förutsätter alltid någon form av förändring eller utveckling UPPGIFT 6A


Ladda ner ppt "VUXENVUXEN DIDAKTIK STUDERANDE Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Den vuxne studerande... har livserfarenhet (kompenserar t.ex. sämre."

Liknande presentationer


Google-annonser