Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carl Strand/Mats Wiberg 2009-10-13 Resultat kampanjmätning informationskampanj nya vårdvalssystemet för primärvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carl Strand/Mats Wiberg 2009-10-13 Resultat kampanjmätning informationskampanj nya vårdvalssystemet för primärvården."— Presentationens avskrift:

1 Carl Strand/Mats Wiberg 2009-10-13 Resultat kampanjmätning informationskampanj nya vårdvalssystemet för primärvården.

2 2 Bakgrund Riksdagen har beslutat att Sverige från och med den 1 januari 2010 får ett nytt vårdvalssystem för primärvården. I Västra Götaland kallas det nya vårdvalssystemet VG Primärvård och införs den 1 oktober, efter beslut av regionfullmäktige den 3 februari 2009. I samband med detta har en stor informationskampanj som vänder sig till invånarna genomförts.

3 3 Syfte Det övergripande syftet har varit att mäta effekterna av hela samt de olika delarna av kampanjen. Följande kommunikationsmål sattesupp: 70% av invånarna skall känna till möjligheten att välja och veta vad deras val innebär 70% av invånarna ska uppleva att de har tillräckligt information för att kunna göra ett välgrundat val 70% av invånarna ska veta vart de kan vända sig för att få mer information Minst 70% av invånarna ska ha tagit del av informationen. Man vill också att kampanjen skall uppfattas som pålitlig, lättillgänglig, vägvisande, men också positiv, framtidsinriktad och icke-byråkratisk.

4 4 Målgrupp & Metod Målgrupp : Alla vuxna personer 16+ år boende i Västra Götaland. Urvalet var begränsat till personer som har tillgång till internet/ mail och som förstår och talar svenska. Undersökningen genomfördes i 2vågor, detta för att dels kunna utvärdera de olika mediekanalernas förmåga samt att se utvecklingen över tiden. Undersökningen genomfördes som en kvantitativ onlinebuss med totalt 850 personer per våg. För att kunna titta på skillnader beroende på var man bor genomfördes 200 intervjuer i var och en av följande geografiska regioner; Göteborg, Älvsborg, Skaraborg, Bohuslän samt 50 intervjuer i Dalsland. Dessa slumpmässigt utvalda personer har fått besvara ett antal frågor med bakgrundsvariabler och ett antal frågor om kampanjen som tillsammans täcker in målet med informationskampanjen. För denna kvantitativa datainsamling anlitades SIFO men all analys genomfördes av TUI.

5 Resultat Våg 1 och Våg 2. 5

6 6 Hur väl känner du till att du har möjlighet att från och med i höst välja vårdcentral?

7 7

8 8

9 9

10 10 Hur väl känner du till att du har möjlighet att från och med i höst välja vårdcentral?

11 11 Hur väl känner du till att du har möjlighet att från och med i höst välja vårdcentral?

12 12 Hur väl känner du till att du har möjlighet att från och med i höst välja vårdcentral?

13 13 Hur fick du kännedom om denna möjlighet? Alla (Vägd total) % Göteborg % Bohuslän % Skaraborg % Älvsborg % Dalsland % Tidningsartiklar38 4742 4844 4836 4031 4939 55 Informations- /reklamkampanj från Västra Götaland 30 6930 7329 6728 6932 6632 63 Via TV –program25 3323 3322 3024 3729 3024 37 Via familj, vänner /bekanta, kollegor, arbetskamrater 18 2618 2824 2619 2716 2227 18 Informations- /reklamkampanj från offentliga vården 6 185 1611 165 1712 195 26 Informations- /reklamkampanj från privata alternativ 6 207 3112 255 86 170 11 Svart = Våg 1 Blå = Våg 2

14 14 Hur fick du kännedom om denna möjlighet? Alla (Vägd total) % Män % Kvinnor % Tidningsartiklar38 4738 4338 50 Informations- /reklamkampanj från Västra Götaland 30 6929 6832 69 Via TV –program25 3324 3125 36 Via familj, vänner /bekanta, kollegor, arbetskamrater 18 2617 2718 25 Informations- /reklamkampanj från offentliga vården 6 18 6 17 Informations- /reklamkampanj från privata alternativ 6 205 207 19 Svart = Våg 1 Blå = Våg 2

15 15 Total andel som tagit del av kampanjen? (Hjälpt erinran)

16 16 Total andel som tagit del av kampanjen? (Hjälpt erinran)

17 17 Total andel som tagit del av kampanjen? (Hjälpt erinran)

18 18 Total andel som tagit del av kampanjen? (Hjälpt erinran)

19 19 Total andel som tagit del av kampanjen? (Hjälpt erinran)

20 20 Total andel som tagit del av kampanjen? (Hjälpt erinran)

21 21 Total andel som tagit del av kampanjen? (Hjälpt erinran)

22 22 Var någonstans man sett kampanjen? Alla (Vägd total) % Göteborg % Bohuslän % Skaraborg % Älvsborg % Dalsland % Information/reklam via TV 52 4653 4742 4054 5149 4537 45 Annons i dagspress32 4431 4534 4231 3937 5040 51 Broschyrer, affischer på vårdcentralen 21 16 1418 26 2929 2720 15 Folder i Regionmagasinet 17 719 818 415 815 1013 4 Broschyrer, affischer på apoteket 12 1310 1211 9 2215 910 13 Personligt brev ifrån Västra Götaland 8 4311 3914 435 518 390 51 Information/reklam på webben 3 42 41 34 4 57 0 Svart = Våg 1 Blå = Våg 2

23 23 Var någonstans man sett kampanjen? Alla (Vägd total) % Man % Kvinna % Information/reklam via TV 52 4652 3652 54 Annons i dagspress32 4426 4536 44 Broschyrer, affischer på vårdcentralen 21 19 1523 27 Folder i Regionmagasinet 17 717 617 9 Broschyrer, affischer på apoteket 12 1311 913 17 Personligt brev ifrån Västra Götaland 8 437 459 41 Information/reklam på webben 3 43 3 5 Svart = Våg 1 Blå = Våg 2

24 24 Invånarnas syn på kampanjen (Vägd total)

25 25 Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

26 26 Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

27 27 Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

28 28 Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

29 29 Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

30 30 Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

31 31 Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

32 32 Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

33 33 Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

34 34 Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

35 35 Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

36 36 Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

37 37 Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

38 38 Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

39 39 Andel som använt sig av den telefonservice Västra Götalandsregionen erbjudit

40 40 Tycker du att du har fått svar på de frågor du hade?

41 Hur väl lever man upp till målsättningarna efter våg 2. 86% av invånarna känner till möjligheten att välja och veta vad valet innebär. Man har alltså mer än väl nått upp till målsättningen 70%. 50% upplever att man har tillräckligt med information för att kunna göra ett välgrundat val. Klart högre än efter våg 1 men man har inte nått upp till målsättningen 70%. 56% vet vart dom skall vända sig för att få mer information. Också detta klart högre än efter våg 1 men en bit kvar till målsättningen 70%. 89% säger sig ha tagit del av informationen. Här har man alltså mer än väl nått upp till målsättningen 70%. 41


Ladda ner ppt "Carl Strand/Mats Wiberg 2009-10-13 Resultat kampanjmätning informationskampanj nya vårdvalssystemet för primärvården."

Liknande presentationer


Google-annonser