Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskanalyser i ArcGIS vid skred

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskanalyser i ArcGIS vid skred"— Presentationens avskrift:

1 Riskanalyser i ArcGIS vid skred
SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Link, Gbg, Malmö, Sundsvall, Sthlm Riskanalyser i ArcGIS vid skred Mats Öberg, SGI Kartdagar 2012 28 mars 2012, Jönköping

2 Uppdraget Skredriskmodellen Produktionsmetodik Editeringsapplikation ArcGIS ModelBuilder-processer / FME / ETGeowizard Mapbooks (DataDrivenPages) Slutprodukter

3 Skredriskmodellen (Risk = Sannolikhet x Konsekvens)
Uppdraget Skredriskkartering Göta älvdalen mht klimatförändringar. Ca 40 rapporter inkl. kartbilaga A3 1: Klart 31 mars Vissa delar ingår i INSPIRE Theme 12 Natural Risk Zones. Skredriskmodellen (Risk = Sannolikhet x Konsekvens) Geoteknisk bedömning/analys baserad på fältunder-sökningar (sonderingar) och beräkningar (topo-grafi, hydrolgi, mm) – ca 60 av 100Mkr Data från SCB, LM, Trafikverket, kommuner, Lst m fl Mkr per 100m-ruta

4 Modellen i stort Ohanterligt att göra ”engångskörningar”. Ständiga revisioner, måste kunna köra igenom om och om igen (~100-tals gånger)

5 Produktionsmetodik sklass kklass underlag
Olika scenarier Sklass: Rita på sv/v underlag, scanna, rektifiera, vektorisera, ytbilda? Blev egen digital produktion i AGS editeringsapplikation. Lagring i ArcSDE. Kklass: Modellkörningar av lokala konsekvenser + riskingenjörsmässig bedömning av ackumulerade konsekvenser (i AGS editeringsapplikation) Inget GIS i världen kan trolla fram och ersätta en kvalificerad expertbedömning (baserad på erfarenheter, viktningar, lokalkännedom och, förvisso, ett nog så kvalificerat GIS-underlag av terrängmodeller, fältdata, geologi, hydrologi etc)

6 Edit_sklass

7 Handläggarnas dagliga tittskåp, närmare 100 lager, mycket symbologi.

8 Raster calculator (Map Algebra) – ovärderlig!
Lokala konsekvenser (Spatial Analyst) – underlag till bedömning av ackumulerade konsekvenser Raster calculator (Map Algebra) – ovärderlig!

9 ArcGIS Model-processer för skredrisknivå
MERGE strandlinje och sklass/kklass-linjer, DISSOLVE POLYGON BUILDER (ArcInfo eller DataInteroperabilityExtension eller ETGeowizard eller FME) SPATIAL JOIN – påför labels för varje yta INTERSECT, CALCULATE FIELD sklassytor och kklassytor baserat på skredriskmodellen (som har ändrats underhand), DISSOLVE

10 INTERSECT Screencapture: C:/temp/camstudio_4Bintersect.avi
Dim output IF (([sklasstext] = "S5") AND ([kklasstext] = "k2" OR [kklasstext] = "k3" OR [kklasstext] = "k4" OR [kklasstext] = "k5")) OR (([sklasstext] = "S4") AND ([kklasstext] = "k3" OR [kklasstext] = "k4" OR [kklasstext] = "k5")) THEN output = "HÖG" ELSEIF ... Screencapture: C:/temp/camstudio_4Bintersect.avi USB-minne…

11 Data Driven Pages (Mapbooks) ArcGIS10
Mycket användbart både för underlag (skalor 1:4000) och slutprodukter (1:10.000, 1: ): Generera ut ett större antal pdf-er refererat till ett fastlagt rutnät Påföra dynamisk text så som PageNumber, Date etc [Går autogenerera rutnät (men man måste ändå passa in mot datat för att spara antalet utblad – likväl kan man referera till PageNumber)] [Går vrida, ha autoöverlapp mm]

12 Slutprodukter (kartdelen)
33 blad A3 1: pdf Egna karttjänster Metadata och WMS på geodata.se Slutsatser: Utan (Arc)GIS och FME hade genomförandet av skredriskkarteringen varit i princip omöjlig. LM skiktad WMS användbar.

13 Notera skredärren Notera variationer i bottentopografi

14 Övrigt

15 Intern GIS-plattform PostgreSQL/PostGIS (schematiskt)
desktop webb ArcGIS (Acad) QGIS ArcGISServer MapGuide Externa WMS  Klienter (GeoSuite) (FME) Server/ tjänster ArcGIS Server MapGuide OpenSource Read/Write Read Data- lager PostgreSQL ArcSDE PostGIS datatyp Filer DMZ

16 Externt GIS-plattform (schematisk)
”public” Javscript- bibliotek (OpenLayers/ExtJs) GoogleMaps API Externa WMS  Webb- klienter Geoserver Server/ tjänster PostgreSQL TMS cache KML Data- lager

17

18

19 gis.swedgeo.se


Ladda ner ppt "Riskanalyser i ArcGIS vid skred"

Liknande presentationer


Google-annonser