Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Riskanalyser i ArcGIS vid skred Mats Öberg, SGI Kartdagar 2012 28 mars 2012, Jönköping SGI är myndighet och FoU-organisation,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Riskanalyser i ArcGIS vid skred Mats Öberg, SGI Kartdagar 2012 28 mars 2012, Jönköping SGI är myndighet och FoU-organisation,"— Presentationens avskrift:

1 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 1 Riskanalyser i ArcGIS vid skred Mats Öberg, SGI Kartdagar 2012 28 mars 2012, Jönköping SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Link, Gbg, Malmö, Sundsvall, Sthlm

2 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 2 Uppdraget Skredriskmodellen Produktionsmetodik Editeringsapplikation ArcGIS ModelBuilder-processer / FME / ETGeowizard Mapbooks (DataDrivenPages) Slutprodukter

3 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 3 Uppdraget  Skredriskkartering Göta älvdalen mht klimatförändringar. Ca 40 rapporter inkl. kartbilaga A3 1:10.000. Klart 31 mars 2012. Vissa delar ingår i INSPIRE Theme 12 Natural Risk Zones. Skredriskmodellen (Risk = Sannolikhet x Konsekvens) Geoteknisk bedömning/analys baserad på fältunder- sökningar (sonderingar) och beräkningar (topo- grafi, hydrolgi, mm) – ca 60 av 100Mkr Data från SCB, LM, Trafikverket, kommuner, Lst m fl Mkr per 100m-ruta

4 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 4 Modellen i stort Ohanterligt att göra ”engångskörningar”. Ständiga revisioner, måste kunna köra igenom om och om igen (~100-tals gånger)

5 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 5 Produktionsmetodik sklass kklass underlag Olika scenarier  Sklass: Rita på sv/v underlag, scanna, rektifiera, vektorisera, ytbilda? Blev egen digital produktion i AGS editeringsapplikation. Lagring i ArcSDE.  Kklass: Modellkörningar av lokala konsekvenser + riskingenjörsmässig bedömning av ackumulerade konsekvenser (i AGS editeringsapplikation) Inget GIS i världen kan trolla fram och ersätta en kvalificerad expertbedömning (baserad på erfarenheter, viktningar, lokalkännedom och, förvisso, ett nog så kvalificerat GIS-underlag av terrängmodeller, fältdata, geologi, hydrologi etc)

6 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 6 Edit_sklass

7 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 7 Handläggarnas dagliga tittskåp, närmare 100 lager, mycket symbologi.

8 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 8 Lokala konsekvenser (Spatial Analyst) – underlag till bedömning av ackumulerade konsekvenser Raster calculator (Map Algebra) – ovärderlig!

9 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 9 ArcGIS Model-processer för skredrisknivå 1.MERGE strandlinje och sklass/kklass-linjer, DISSOLVE 2.POLYGON BUILDER (ArcInfo eller DataInteroperabilityExtension eller ETGeowizard eller FME) 3.SPATIAL JOIN – påför labels för varje yta 4.INTERSECT, CALCULATE FIELD sklassytor och kklassytor baserat på skredriskmodellen (som har ändrats underhand), DISSOLVE

10 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 10 INTERSECT Dim output IF (([sklasstext] = "S5") AND ([kklasstext] = "k2" OR [kklasstext] = "k3" OR [kklasstext] = "k4" OR [kklasstext] = "k5")) OR (([sklasstext] = "S4") AND ([kklasstext] = "k3" OR [kklasstext] = "k4" OR [kklasstext] = "k5")) THEN output = "HÖG" ELSEIF... Screencapture: C:/temp/camstudio_4Bintersect.avi http://gis.swedgeo.se/docs/camstudio_4Bintersect.avi USB-minne…

11 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 11 Data Driven Pages (Mapbooks) ArcGIS10 Mycket användbart både för underlag (skalor 1:4000) och slutprodukter (1:10.000, 1:100.000):  Generera ut ett större antal pdf-er refererat till ett fastlagt rutnät  Påföra dynamisk text så som PageNumber, Date etc [Går autogenerera rutnät (men man måste ändå passa in mot datat för att spara antalet utblad – likväl kan man referera till PageNumber)] [Går vrida, ha autoöverlapp mm]

12 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 12 Slutprodukter (kartdelen)  33 blad A3 1:10.000 pdf  Egna karttjänster  Metadata och WMS på geodata.se Slutsatser: Utan (Arc)GIS och FME hade genomförandet av skredriskkarteringen varit i princip omöjlig. LM skiktad WMS användbar.

13 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 13 Notera skredärren Notera variationer i bottentopografi

14 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 14 Övrigt

15 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 15 PostgreSQL ArcSDE PostGIS datatyp ArcGIS Server ArcGIS (Acad) QGISArcGISServerMapGuide Klienter Server/tjänster Data-lager OpenSource Intern GIS-plattform PostgreSQL/PostGIS (schematiskt) Filer (FME) desktopwebb Read/Write Read DMZ Externa WMS  (GeoSuite)

16 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 16 Webb-klienter Server/tjänster Data-lager Externt GIS-plattform (schematisk) KML GoogleMaps API TMS cache PostgreSQL Geoserver Javscript- bibliotek (OpenLayers/ExtJs) ”public” Externa WMS 

17 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 17

18 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 18

19 mats.oberg@swedgeo.se/2012-03-22 19 gis.swedgeo.se


Ladda ner ppt "1 Riskanalyser i ArcGIS vid skred Mats Öberg, SGI Kartdagar 2012 28 mars 2012, Jönköping SGI är myndighet och FoU-organisation,"

Liknande presentationer


Google-annonser