Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, 026-63 35 36 Samspelet mellan SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, 026-63 35 36 Samspelet mellan SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst och."— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Samspelet mellan SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst och stommätning/avvägning SWEPOS ® Nätverks-RTK-tjänst – lokalt användarseminarium september 2005

2 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 RH 2000 Ajourhålls

3 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 SWEREF 99 Positionsbestämning relativt SWEPOS säkerställs. I områden utan Nätverks- RTK (inre Norrland) underhålls RIX-95 nätet på begäran. I övrigt inget underhåll.

4 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Lokala stomnät - plan SWEREF 99 lokalt Mätning i SWEREF 99 Behovet av stomnät minskar Lokalt system med deformationsmodel l Mätning i lokalt system Modellen definierar systemet (om punkterna försvinner) Lokalt system utan deformationsmodell Mätning i ”nästan lokalt” system Behovet av stomnät kvarstår

5 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Lokala stomnät - höjd Lokala stomnät i höjd bör även i fortsättningen underhållas. Gävle kommuns höjdfixar

6 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Andra aspekter Underhåll (punkter försvinner) Flera markeringar Stadsmiljö Åtkomst Terrester mätning Andra aktörer Bild från Borås kommun Bild från Uppsala kommun

7 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Tekniken Efterberäkning (SWEPOS beräkningstjänst) Nätverks-RTK

8 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 SWEPOS beräkningstjänst Beräknar positionen för en ”nypunkt” m.h.a. SWEPOS- stationer Underlättar noggrann statisk efterberäkning Alternativ till egen noggrann beräkning mot SWEPOS i en standardprogramvara

9 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Användningsområden Inmätning av enstaka punkter, t.ex. flygsignaler, höjdbestämning vid tyngdkraftsmätning och provtagningsplatser Anslutning av lokalt stomnät Anslutning av lokal detaljmätning, vid t.ex. fastighetsbildning –Inmätning av utgångspunkter för totalstationsmätning –Inmätning av referensstation för RTK eller snabb statisk mätning –Dvs. komplement till stomnätet och nätverks-RTK- tjänsten

10 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Vad klarar beräkningstjänsten? Statiska tvåfrekvensdata i RINEX-format 1 -24 timmars observationstid 30 sekundersdata (eller del av) från samma dygn cm-noggrannhet Anpassad beräkningsstrategi för mättid < 30 min –15-sekundersdata krävs! –Ger dm- till m-noggrannhet Transformation till RT 90 och RH 70 med automatisk restfelshantering

11 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Internet för kommunikation Överföring av mätdata via ftp Användaren fyller i webbformulär Webbserver hanterar kö och filer Initieringsprogram hämtar SWEPOS- data, bandata m.m., samt startar beräkning Det s.k. Bernprogrammet för beräkning Resultat via e-post samt på webbsida

12 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Nätverks-RTK, mått på kvaliteten Noggrannhet för en viss teknik/metod? –Mått angivna i GPS-utrustningens specifikation –GPS-utrustningens interna kvalitetstal –Upprepade och oberoende (så gott som möjligt) mätningar på punkter med positioner som anses kända

13 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Jämförelse av resultat från testmätningar i sju olika under-sökningar med nätverks-RTK –Fyra etableringsprojekt för nätverks-RTK –En testkampanj –Två examensarbeten Jämförelse av test- mätningar med nätverks-RTK

14 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Punkter av god kvalitet –RIX 95-punkter eller i speciellt testnät Punkterna placerade på varierande avstånd från närmaste SWEPOS-station Stativ för noggrann centrering Mätserier bestående av tio upprepade mätningar GSM för datakommunikation Testmätningar på kända punkter

15 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 1.Position Stockholm-Mälaren – 1 1 februari 2001 – 31 mars 2001 2.NKG:s testkampanj 2002 28 oktober 2002 – 15 november 2002 3.Position Stockholm-Mälaren – 2 2 februari 2002 – 31 december 2003 4.SKAN-RTK – 2 14 mars 2002 – 31 december 2003 Undersökningarna

16 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 5.Väst-RTK 9 april 2002 – 31 december 2003 6.Examensarbete av Jonsson/Nordling 4 april 2003 – 3 juni 2003 7.Examensarbete av Ahlm/Jämtnäs 28 juni – 23 juli 2004 Undersökningarna, forts.

17 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Finns under ”Geodesi och GPS-sidorna” på Lantmäteriets hemsida (www.lantmateriet.se) 1.2002:1 2.2003:4 3.2004:13 4.2004:12 5.2004:11 6.2003:12 7.2005:4 LMV-Rapporter

18 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Jämförelser Avvikelse från känd position (mm) / Initialiseringstid (s), 1) =inkl. uppkopplingstid: 1234567 Plan 68 %16201819151315 Plan 95 %37503935342932 Höjd 68 %32242725292224 Höjd 95 %91656851694651 Init-tid 68 %2060 1) 17171479 1) 66 1) Init-tid 95 %210193 1) 605738140 1) 110 1)

19 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Utdrag ur mätserie (ca sex minuter mellan mätvärdena) dxdydHKvalitetstalTTFRDOP SV -3828140,040?2,97 -1418-10,0131123,16 -1334430,0381593,07 -3133530,030602,27 -4322290,0291013,27 -4528490,012393,27 -4625410,026673,17 126200,0232782,48 152040,0171222,48 Nätverks-RTK-test

20 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Resultaten har förbättrats –Programversionsbyten av GPSNet –Atmosfärsförhållanden Programversionsbyte av GPSNet under etablerings-projekten (3-5) –Bättre resultat efter bytena Mycket svagt avståndsberoende Slutsatser från testmätningarna

21 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Noggrannhet i RH 2000 med tjänsten Noggrannhet (  ) i mätningen i SWEREF 99 (h): 20-25 mm Noggrannhet (  ) i SWEN 05LR (N): 15-20 mm Totalt (  ): 25-30 mm ----------------------------------- Noggrannhet i lokala nät??

22 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Noggrannheten vid RTK-mätning Styrs av alla parametrar som rör mätningen –Vissa är påverkbara, t ex centrering, satellitförhållanden –Vissa kan bedömas under mätningen, t ex det interna kvalitetstalet Guide till RTK-mätning under utarbetande under hösten 2005 –Mer info på SWEPOS-seminariet i Gävle 18 oktober 2005

23 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 SWEPOS beräkningstjänst och Nätverks-RTK kan i vissa fall ersätta/komplettera stompunkter Gäller i lägre grad i höjdnäten Noggrannheten (  ) i SWEREF 99 cirka 15 mm och i RH 2000 25-30 mm Guide till RTK-mätning på gång Sammanfattning

24 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Frågor? Tack för uppmärksamheten! SWEPOS ® Nätverks-RTK-tjänst – lokalt användarseminarium september 2005 Samspelet mellan SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst och stommätning/avvägning Per-Anders Olsson


Ladda ner ppt "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, 026-63 35 36 Samspelet mellan SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst och."

Liknande presentationer


Google-annonser